Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 177222f35b18115cfd220cbb09071346

Hest er best - også som næring!

Senterpartiet går nå i bresjen for hestenæringa! Partiet ble hyllet på Den norske Travforenings landsrådsmøte på Gardermoen sist torsdag. Generalsekretær Ivar E (...)

Senterpartiet går nå i bresjen for hestenæringa! Partiet ble hyllet på Den norske Travforenings landsrådsmøte på Gardermoen sist torsdag. Generalsekretær Ivar Egeberg, som tidligere har vært generalsekretær i DNT, la på deres møte fram partiets strategi når det gjelder hestenæringen.

Senterpartiets 10-punktsprogram i partiets hestepolitikk:


1. HESTENS BIDRAG TIL MYKE VERDIER

Samfunnet trenger myke verdier – samfunnet trenger hesten2. HESTENS BIDRAG TIL REISELIVET

Hesten er viktig for å opprettholde kulturlandskapet og utvikle aktiviteter innen reiselivsnæringen.
Hesten gir liv til mange relaterte næringer inkludert landbruket som fôrprodusent.3. HESTENS BIDRAG TIL HOBBY OG YRKE FOR UNGDOM

Hesten bidrar til deltidsjobber på trav-, galopp og ridestaller. Hesten bidrar til hobbyaktiviteter for ungdom som ponnikjøring, ridning og stell av hest.4. HESTENS BIDRAG SOM TERAPEUT

Hesten er en viktig brikke innenfor grønn omsorg for mennesker som vil komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.5. TRAV OG GALOPPSPORTEN ER DE BÆRENDE AKTIVITETENE

For å opprettholde et godt hestehold i hele landet er spill i trav og galoppløp den bærende inntektskilden.6. HESTESPORTEN OG HESTEHOLDET MÅ BEHOLDE ALLE SPILLEINNTEKTENE

Statsavgiften på hestespill bør fjernes og pengene øremerkes til utviklingstiltak innen hestesport og hestehold.7. HESTEN OG HUSDYRHOLD SOM FAG I UTDANNING

Utdanningsaktiviteten innen hestehold må utvikles med blant utvikling av et bachelorstudie og økt forskningsinnsats.8. EN DISTRIKTSNÆRING

Det må lages gode rammevilkår for sporten, sammen med organisasjonene. Blant annet må nord norge profilen videreutvikles.9. TRAV OG GALOPPSPORTEN SOM NÆRING

Norge må innføre en næringsmodell lik det sverige har gjort. Det er sporten som skaper grunnlaget for hestenæringen i Norge.10. ANTIDOPING – FELLES MILJØ

Der antidopingarbeidet må intensiveres, gjerne i samarbeid med norsk idrett.Hesten trenger Senterpartiet – Senterpartiet trenger hesten

Forrige artikkel:Liungen reiste segNeste artikkel:Høyre holder sine valgløfter
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode