Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Et blogginnlegg hentet fra min blogg:
http://okbratset.blogspot.com/

Introduksjon:
Det forekommer i mange former; ikke bare i matvarer og drikkevarer, men store mengder av stoffet flyter også ukontrollert rundt i naturen. Det kan være dødelig hvis det inhaleres og kommer ned i lungene, og er dessuten den viktigste bestanddelen i sur nedbør. Det er også en fundamental årsak til en mengde store konflikter. Det har vært forsøk forbudt blant et bystyre i USA, men er allikevel helt nødvendig for alt liv på kloden vår. Vann er en menneskerett.
Vann som ressurs:
Bare 2.8 prosent av jordens totale vannmengde er ferskvann. Dette forekommer i form av grunnvann, innsjøer, elver, og myrer. Ferskvann har jo som de fleste vet mange bruksområder, og det viktigste er nok som drikkevann, i og med at vi trenger 1-2 liter daglig for å overleve. Dette er langt fra det eneste viktige bruksområdet til ferskvann, det er også en nødvendighet i landbruk og industri, noe som var en av hovedårsakene til at de første sivilisasjonene oppsto rundt Nilen eller andre store elver. Ferskvann er også nødvendig til matlaging og hygiene. Selv om over 70% av jordas overflate er dekket av vann er det bare 2.8% av dette som er ferskvann. 
FN.no sier at; Mennesker må ha tilgang på vann for å få dekket grunnleggende behov som væsketilførsel og hygiene. Tilgang på vann er også en forutsetning for å kunne ivareta internasjonale menneskerettigheter knyttet til for eksempel helse og mat. 

Konflikter vedrørende vann:
Darfur-konflikten: Konflikten i Darfur brøt ut mellom to grupper i Darfur-regionen i Sudan. Det var ikke-arabiske folkegrupper som Furfolket og Masalittene, disse var bønder, som kom i konflikt med Arabiske stammer, og Zaghawa som var kvegdrivende nomader. Araberne og Zaghawaene er hovedsakelig muslimske, mens de ikke-arabsike var enten kristne eller såkalt animistiske, der de tror at naturen har sjel. Konflikten mellom disse baserer seg på kamp om retten til land og vann. Nomadene er blitt drevet stadig lengre sør på leting etter land/v beitemark og vann på grunn av forørkning og inntørking. Da har de kommet i konflikt med bøndene som allerede var der, og det er i korte trekk Darfur konflikten.
Vann er en menneskerett og en nødvendig forutsetning for å overleve. For å kunne ivareta internasjonale menneskerettigheter som helse og mattilgang er vann en nødvendig forutsetning. Det er heller ikke bare i Sudan hvor vann er årsak til konflikter, dette skjer flere sted, til og med flere steder i Midtøsten og The Greater Middle East definert av G8 som Midtøsten pluss en del av landene som grenser til den tradisjonelle definisjonen. –Vann er nøkkelen til å forstå konfliktene i hele Midtøsten. Jeg tror ikke det er mulig å oppnå fred i Midtøsten uten å få til enighet om vannressursene i området, sier Terje Tvedt, historiker og seniorforsker ved Senter for utviklingsstudier ved Universitetet i Bergen.
I følge Terje Tvedt har den politiske, økonomiske og kulturelle betydningen av vann i Midtøsten blitt undervurder lenge. De fleste analyser som prøver å belyse og skape forståelse av konfliktene i Midtøsten har fokusert på forholdet mellom de forskjellige religionene – og Oljen. 
Konfliktene om vann og beiteområder mellom forskjellige grupper i Darfur har tidligere ikke vært like problematiske å løse, og ble i stor grad løst gjennom forhandliger mellom klanledere. Etter hvert har disse konfliktene blitt statig blodigere og vanskeligere å løse. En av årsakene til dette er regjeringen i Khartoum, som gjennom å forsyne arabisk språklige stammer med våpen har oppildnet konflikten. Dette er noe regjeringen benekter, men som blir hevdet med sikkerhet i flere artikler, blant annet på globalis no. Regjeringen i Khartoum har heller ikke vært villig til å løse underliggende årsaker til konflikten gjennom å styrke, og satse på sosial og økonomisk utvikling i landet. Dette dårlige samarbeidet innad i landet om vannressursene gjør saken enda vanskeligere. Vann er rett og slett hovedårsaken til en så mangeårig og blodig konflikt, i og med at det er så ujevnt fordelt.
Til tross for at jordas befolkning har vokst stadig kraftigere, er det i følge forskere ikke mangel på vann i verden, det er bare den ujevne utparselleringen av både mennesker og vann på jorda som gjør fordelingen problematisk. 

Vann som maktfaktor:
Hvordan vann kan påvirke maktbalanser ut i fra hvem som har tilgang på vannet, var en av problemstillingene mine i dette arbeidet. Som jeg sa tidligere har vann blitt nedvurdert som hovedårsak til konflikter, og konkret stoff som omhandler vann og maktbalanse har ikke vært lett og finne. 
Makt er definert som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Dette sier wikipedia om makt. Ut i fra dette kan man se at den som har makt ofte har noe som gir dem overtaket, eller myndighet over folket de har makt over. Enten dette er en folkevalgt sin myndighet gjennom et vunnet valg, eller den største bølla på lekeplassens makt over de andre gjennom frykt, eller en stats makt gjennom militær makt over en svakere stilt stat. I alle disse eksemplene ser mann at noen har noe som kan hjelpe den å ivareta sine interesser og oppnå sine mål. 
Da kommer jeg tilbake på vann som maktfaktor. Fordi vann er et essensielt behov og noe alle trenger, vil en mulighet for å kontrollere andres tilgang på denne resursen gi mye makt. I tillegg til å definere makt definer Wikipedia økonomisk makt; Økonomisk makt oppstår gjennom ulike bytteforhold, der noen besitter etterspurte goder og der kjøpekraft akkumuleres gjennom fordelsaktig markedsbytte. 
Her kan man se linken mot et vanlig forbrukermarked drevet av forbruk etterspørsel, der en vares etterspørsel styrer dens verdi. Siden vann alltid er etterspurt og nødvendig gir dette de som kontrollerer vannet et enormt overtak. Helt fra middelalder krig har vann vært en stor faktor, da noe av det viktigste for å bygge en uinntakelig borg var å ha en indre vannkilde fienden ikke kunne avskjære.

Hjelpeorganisasjoner:
Det dør om lag 6.000 barn hver eneste dag som følge av dårlige vann og sanitærforhold, mens HIV/AIDS for eksempel ”bare” dreper om omlag 4.000 hver dag, mennesker ikke bare barn. Sier tall hentet fra henholdsvis Tidsskriftet for den norske legeforening, og WHO.
Flere organisasjoner arbeider for å sikre tilgang på vann, og for å løse alle konfliktene som er relatert til mangelen på vann. En av disse er kirkens nødhjelp, de jobber med vannprosjekter i over 70 land, både med langsiktig hjelp og med nødhjelp etter krig og naturkatastrofer. Fordi vi har nok vann til jorda men det ikke er riktig fordelt, blir det behov for samarbeid gjennom flere parter. Ikke bare på et internasjonalt plan, men også enighet og fredlig fordelig av det som finnes i et land. 


Konklusjon: 
Min konklusjon etter det jeg har lest, hørt og sett om dette tema i forbindelse med prosjektet, er at vann vil fortsette å være et globalt problem, gjennom å skape konflikter og uenighet rundt fordeling. Det ser for meg ut som unngåelig at problemet ikke blir større hvis det ikke kommer internasjonale retningslinjer om hvordan vi kan fordele jordas ferskvann slik at det ikke blir nødvendig og sloss om det. Vanns mulige innvirkning maktbalansen mellom ulike grupper og folkeslag må ikke bli undervurdert. Som sagt vann er en menneskerett, vann er absolutt nødvendig!

Flere saker fra arkivet

Uten vann fredag

Mange har vært uten vann fredag etter at en vannledning ved Lyngåskrysset ble kuttet ved et uhell.

Steinhuggeriet under vann

Steinhuggeriet ved Lierkroa står under vann

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Ikke drikk vannet i Sylling!

Etter at det er funnet farlige bakterier i vannet fra Holsfjorden, anbefales folk i Sylling å koke alt vann før det brukes.

På utrygg is

I løpet av påsken vil isen som ligger lavest trolig bokstavelig talt gå opp i limingen, særlig i sør, melder NVE.

Flom på Kortnes

Bjarne Fuglerud hadde nok å holde på med når liernett kom på besøk. Lierelva har tatt over kontroll på gården.

Vannlekkasje på Haskoll

En vannlekkasje er oppdaget på Haskoll, og arbeidet med å utbedre feilen kan føre til dårlig vanntrykk og misfarget vann

Flom i Jotunheimen

- Huldrenes rike står under vann, rapporterte vår petitskribent, Gunnar Langsrud for noen dager siden

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Vestregionen markedsfører seg gjennom kultur

De 13 kommunene i Vestregionen har i samarbeid med ulike aktører gått sammen om å markedsføre 13 arrangementer som er knyttet til vann. I brosjyren Opplevelser ved vann er det arrangement for enhver smak.

Dørsalg av vannrensere

Forsøker å skape et inntrykk av at det er høy risiko for å oppleve forurenset drikkevann i distriktet.

Lierkunstner ble vel mottatt i Kongsberg

Et tredvetall interesserte møtte opp da Kongsberg Kunstforenings sommerutstilling ”Bobler” ble åpnet lørdag. Utstillingen består av noen av Bente Sommerfeldt-Colbergs spennende installasjoner og glassbobler.

Idrettsglede på Oddevall

IF-ambassadør klubben Sjåstad VestreLier hadde mye frukt til barna og foreldre som møtte opp på Oddevall til aktivitetsdag.

Appelsinhøst

- Gradestokken viser 16 plussgrader. Jeg ligger på alle fire på terassegulvet og hendene stryker og masserer vann og såpe inn i et stort flak med ull, skriver Bjørg Ege i ukens petit.

Uvær herjet på Øverskauen

Flere private veier er ødelagt etter uværet som herjet veldig lokalt tidligere i dag

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Glatt på E-18

Glatte veier og mye vann skapte igjen problemer langs E-18.

Uforglemmelig tur

- Den som tror at man må slite seg opp til en eller annen topp for å oppleve en nydelig tur, bør ta seg en tur på Gjende i midten av april før det blir vann på isen, skriver Gunnar Langsrud på Beito

La påsken blomstre

Påsken har tradisjoner også når det gjelder blomster. Vi velger ofte gule blomster til påske, enten gule tulipaner, påskeliljer eller kanskje gule ranunkler. Hvorfor gjør vi egentlig det?

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Molybden i Sørumåsen

Ukas kulturminnepost er satt opp ved det nedlagte verket vest for Skapertjern (på bildet). Over 100 personer jobbet her i 1944.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

Olivenhøsting

I dag har jeg høstet i egen hage.

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Ordfører Ulla Nævestad åpnet kajakkbrygge

Deretter padlet hun av sted. Hyggelig åpning av ny kajakkbrygge på Svangstrand

Null hull, nesten...

Det står dårlig til med Karius og Baktus i Lier

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Idylliske Skapertjern

En gang var det en reservevannkilde for Drammen.

19-åring druknet

En 19 år gammel mann er funnet druknet i Damtjern

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

"Over bekken etter vann"?

Liungentrener Roger Johansen har hentet inn to talenter utenom Buskerud, men finnes det ingen talenter fra Tranby og Sjåstad?

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Rett fra skolen til Birken

Oddbjørn Haugen, sjåfør for birkebeinere fra Lier 10. året på rad, legger løperen klar for troppen som har Rena og Lillehammer som mål.

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Oppfrisking av gamle minner

I dag leste jeg noe vanvittig spennende i Aftenposten, skriver Nina E. Johnsen i ukens petit

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Gul som solen - påskens blomsterfarge

Påsken nærmer seg og solen begynner så smått å varme vårt vinterfrosne land.

Lite vann i elva

I hvertfall til vårflom å være.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Hull i hull fortsatt

Strekningen Sylling sentrum-Kyllerud har et veidekke som tilhører en annen tid

Under samme himmel

Dramalærer Turid J. Rivrud og musikklærer Bent Bredesen står bak en ny musikal som 9. klasse ved Lierbyen skole vil framføre under tema krig og konflikter, torsdag 14. februar

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

- Trenger flere bøssebærere

Lier Røde Kors ber folk om å ta godt i mot bøssebærerne onsdag kveld.

Nådd toppunktet?

Den flomstore Holsfjorden har oversvømt båter, og brygger er blitt trukket delvis under vann ved Svangstrand i Sylling

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Lierelva over sine bredder

Broen over Åmotveien ble for lav for de store vannmassene tirsdag kveld. Se bilder og video på Liernett.

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

Vedlikeholdsfella

Ukens petit er av Rune Elven

Livet i en boks

Denne metallkassen er noe av det viktigste i livet for Dakar-føreren Gjermund Frostad fra Lier. Ja, man kan vel si at boksen ER selve livet i deler av det forestående løpet.

Tsunamien i Holsfjorden

Visste du at det i 1755 var en tsunami i Holsfjorden? Den var riktignok ikke på størrelse med tsunamiene vi så i Indiahavet i 2004 og utenfor Japan nå i mars.

Søk stillheten

Hva med å kombinere trim og lokalkunnskap? ---

"og vannet steg og vannet steg"

Kanskje ikke akkurat som i Einar Roses gamle revyvise, men småbåter og brygger ved Holsfjorden ble delvis oversvømt i kveld --

Høststemninger

Min mor er norsk, min far er dansk og jeg er født på Drammens Sykehus. Nesten hvert år har jeg kommet fra Danmark til Lier for å besøke familien.

Hundrevis av fiskevann?

Vet du hvor mange fiskevann det finnes rett utenfor stuedøra?

- Robotene kommer

Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling

Spyling av vannledningsnettet på Tranby

I uke 36 og 37 vil Lier Drift foreta spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Tranbyområdet. Spylingen vil i hovedsak skje om natten. Dette gjøres for å sikre god vannkvalitet.

Været bestemmer

- Været bestemmer om riksvei 284 ved Hørtekollen åpnes i dag, sa Tore Braaten til Liernett i morges

Sankthansbål og brannsikkerhet

Sankthansbål har lange tradisjoner i Lier og er ofte forbundet med gode og hyggelige minner.

Ingen dramatikk

Det uttaler Morten Egeberg i Lier kommune om konsekvensene av streiken.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Damtjern i fare

Både Runar Gravdal i SV og Naturvernforbundets Erik Jacobsen stilte noen kritiske spørsmål i Miljøutvalgets januarmøte. Svarene blir presentert i en melding på tirsdag

Riksvei 284 fortsatt stengt

Arbeidet med å sikre veien forbi rasstedet i Poverudbyen i Sylling er utsatt til onsdag

Jorden er fortsatt en stjerne

Søndag kveld var det minnemarkering ved Holsfjordens bredd i Sylling.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Holiday on Ice

You never Walk Alone.

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Skarpt føre og vind

Det er muligheter for en bra skitur både fra Gjellebekk innover Kjekstadmarka (på bildet) og fra Eggevollen og Kanada i dag

Central Park - oasen i New York

Midt på Manhattan ligger den gigantiske byparken Central Park. Manhattan, en av New York Citys fem bydeler, er en øy som huser over 1,6 millioner innbyggere, på et område bare halvparten så stort som Drammen kommune.

Fett nok

Når sant skal sies.

Panta rei

Alt flyter

Streik i Lier kommune

83 medarbeidere i Lier kommune er tatt ut i streik fra fredag morgen.

Brannfare nyttårsaften 2006

Manglende snødekke på hustak, verandaer og i naturen generelt krever ekstra oppmerksomhet rundt bruk av fyrverkeri i år.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

- Mine hjertebarn

Slik karakteriserte Ellen Anita Anderson sine funksjonshemmede deltakere i Stoppen Turn i møte med 3. klasse ved Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole i forbindelse med tildeling av overskuddet fra årets St Hallvardleker.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Betydelig omdisponering av matjord i Lier

Matjorda forsvinner - også i Buskerud, skriver Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold i dette leserinnlegget

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak