Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

SYNSPUNKT: Arbeiderpartiets Paul Christian Justad har nylig satt søkelyset på det dårlige fremmøtet i Liers folkevalgte organer. Det har han god grunn til, for det er visstnok få kommuner i landet som sliter med så stort fravær fra de politiske utvalgene.

Ikke årsaken
Dermed er det god grunn til å se på årsakene til fraværet, men la oss først se på hva som ikke er årsakene: Liers folkevalgte har sannsynligvis verken mer reisefravær, mer sykdom eller mer ubekvem arbeidstid enn de folkevalgte i andre kommuner. Altså må årsaken finnes annet sted.

Heller ikke årsaken
Her er en annen forklaring: ”Det kommunale selvstyret har mistet mye av sitt innhold på grunn av statlige pålegg, knappe budsjetter og lovbestemte rettigheter. Dette gir makt uten ansvar, og ansvar uten makt. Uoversiktlig styring på mange nivåer gjør det uklart hvem som har ansvaret for vedtak. Dette svekker folkestyret, som forutsetter at folk vet hvem som tar beslutninger og at et misfornøyd flertall kan kaste dem ved valg, heter det i Maktutredningen.” (Kommunal rapport) Men også den forklaringen gjelder alle norske kommuner.

Hva er spesielt med Liers folkevalgte?
Kan forklaringen være at få eller ingen andre norske kommuner nedprioriterer de folkevalgte i samme grad som Lier? Og kan konsekvensen i så tilfelle være at enkelte folkevalgte ikke ser den helt store nytten i å stille opp?

På Liernett har vi vist at det store flertallet av landets kommuner sørger for å synliggjøre at det er et folkestyre og at ordfører og andre folkevalgte har viktige oppgaver. I Lier er derimot lokaldemokratiet skjøvet ned på jumboplass og fremstår på Lier kommunes nettsider nærmest som et hår i suppa. Nettsidene er bare ett eksempel, og når de folkevalgte ikke blir tatt på alvor, er det kanskje ikke rart om enkelte av dem ikke tar vervene sine så alvorlig som de burde.

Løsningen?
Sannsynligvis ville fremmøteprosenten bli bedre hvis de folkevalgte fikk den plassen de fortjener. Men det er minst to årsaker til at de ikke får den. Den ene er utbredt motvilje i kommuneadministrasjonen. Den andre – og like viktige – er at de folkevalgte ikke selv tar fatt i problemet.

Liers folkevalgte har påtatt seg ansvar og oppgaver som er fundamentale for lokaldemokratiet. Det er en viktig utfordring å vise velgerne at de gjør den jobben de har påtatt seg og som velgerne venter at de gjør. Derfor må de bli mer synlige. De har makt og mulighet til å gjøre nødvendige endringer. Alt som gjenstår er å gjøre dem.

4 kommentarer

Mandag 4. juni 2012 14:21: Ex-politiker
Spesielt de to sistnevnte forholdene har betydninhg. Det blir lite meningsfylt å sitte i styrer og utvalg. Jeg håper noen tar fatt i det.
Tirsdag 5. juni 2012 10:06: Tone E Svendsen
Noe av Liers utfordringer er at Høyre gjennom mange år har delegert mye til administrasjonen. Ikke nødvendigvis så mye galt i det, men det blir få enkeltsaker å debattere og belyse politisk, noe som ville gitt engasjement og oppmerksomhet i media og derved nådd ut til folk. Kort sagt: Det mangler liv rundt de politiske sakene og folk i Lier er litt fremmedgjorte i forhold til det som foregår i lønnkammmeret på Haugestad. Derfor vil web-tilgang til debattene være et virkemiddel for å fremme interesse.

Vel så viktig som å se på frafall og manglende fremmøte er også rekrutteringsprosessen. Politikken rekrutterer svakt, for å få til noe må en politiker bruke tid, noe folk er mindre og mindre villige til. Kanskje er veien å gå å få færre og bedre dedikerte politikere med tid til det politiske arbeidet, men de bør nok godgjøres bedre. Altfor mye av politikerbudsjettet går med til å gi en fet ordførergodtgjøring.
Torsdag 7. juni 2012 12:35: Expolitiker
Tone Svendsen mener ordføreren stikker av med det meste av potten mens ordføreren sjøl mener hun er altfor dårlig betalt. Ref. Lierposten i dag.
Fredag 8. juni 2012 10:45: Velger blått
Nå vil varaordf. Johnsen også ha mer penger!! Kutter ut lønnsom næringsdrift for å drive med ulønnsom politikk for sine 200 velgere. Er vel bare venstrefolk som ressonerer slik??

Flere saker fra arkivet

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Papirløse lokalpolitikere

I løpet av kommende kommunestyreperiode skal de folkevalgte i Lier bli papirløse.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Sakslisten for neste kommunestyremøte

Kommunestyret er Liers storting. Vi har sakslisten for neste kommunestyremøte, som er førstkommende tirsdag.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Her er sakslisten til kommunestyremøtet

Kommunestyret er Liers storting. Sakene som behandles har alltid betydning for mange i bygda. Her er sakslisten for aprilmøtet.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Oppdatert agenda

Våre folkevalgte, som har møte på Haugestad 31. januar, har fått en innholdsrik tilleggsliste til møtet. Les mer om sakene som kommunestyremøtet får vite mer om og skal ta stilling til. På bildet: Lier rådhus i Lierbyen.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Partitilhørighet ingen forutsetning

Uavhengige Folkevalgte med stand på Lier stasjon.

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Pleie og omsorg under landsgjennomsnittet

Ved 6 av 9 pleie- og omsorgsvirksomheter i Lier ligger tilfredsheten under landsgjennomsnittet. Nøstehagen bo- og omsorgssenter (bildet) ligger på landsgjennomsnittet. Bare to av de ni målte virksomhetene ligger over.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kvitterte for kulturstøtte

Henrik Trømborg, dirigent for Tranby Skolekorps roste lierpolitikerne. Korpset ga de folkevalgte en minikonsert før gårdagens kommunestyremøte.

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Om synden, bukken og havretrollet

I ukens petit skriver Truls Hallingstad om "syndebukkene" i nyere og gammel tid ----

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Direktevalg i Lier igjen

Kommunevalget 2007 blir tredje gang det avholdes forsøk med direktevalg ved lokalvalgene, og Lier er igjen valgt ut som forsøkskommune

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Fra et kommunestyremøte

Hva skjer på et kommunestyremøte i Lier? Se video fra et av fjorårets møter her!

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Vi besøker Liers spisesteder: McDonald’s

Før vi avrunder vår serie om Liers mange spisesteder, er vi denne gang innom et av de mest kjente og - neste gang - et av de minst kjente. Deretter får leserne velge sitt favorittsted.

Vaksinering mot svineinfluensa

Et begrenset antall vaksiner er distribuert ut til fastlegekontorene for vaksinasjon av risikogruppene

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Synkende oppslutning om TV-aksjonen

Liungene ga hårfint mer enn drammenserne, men tallene fra Lier og Drammen er ikke særlig imponerende. Er vi blitt gjerrige?

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---