Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9054209f299353aca5d441e49990e502

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

SYNSPUNKT: Arbeiderpartiets Paul Christian Justad har nylig satt søkelyset på det dårlige fremmøtet i Liers folkevalgte organer. Det har han god grunn til, for det er visstnok få kommuner i landet som sliter med så stort fravær fra de politiske utvalgene.

Ikke årsaken
Dermed er det god grunn til å se på årsakene til fraværet, men la oss først se på hva som ikke er årsakene: Liers folkevalgte har sannsynligvis verken mer reisefravær, mer sykdom eller mer ubekvem arbeidstid enn de folkevalgte i andre kommuner. Altså må årsaken finnes annet sted.

Heller ikke årsaken
Her er en annen forklaring: ”Det kommunale selvstyret har mistet mye av sitt innhold på grunn av statlige pålegg, knappe budsjetter og lovbestemte rettigheter. Dette gir makt uten ansvar, og ansvar uten makt. Uoversiktlig styring på mange nivåer gjør det uklart hvem som har ansvaret for vedtak. Dette svekker folkestyret, som forutsetter at folk vet hvem som tar beslutninger og at et misfornøyd flertall kan kaste dem ved valg, heter det i Maktutredningen.” (Kommunal rapport) Men også den forklaringen gjelder alle norske kommuner.

Hva er spesielt med Liers folkevalgte?
Kan forklaringen være at få eller ingen andre norske kommuner nedprioriterer de folkevalgte i samme grad som Lier? Og kan konsekvensen i så tilfelle være at enkelte folkevalgte ikke ser den helt store nytten i å stille opp?

På Liernett har vi vist at det store flertallet av landets kommuner sørger for å synliggjøre at det er et folkestyre og at ordfører og andre folkevalgte har viktige oppgaver. I Lier er derimot lokaldemokratiet skjøvet ned på jumboplass og fremstår på Lier kommunes nettsider nærmest som et hår i suppa. Nettsidene er bare ett eksempel, og når de folkevalgte ikke blir tatt på alvor, er det kanskje ikke rart om enkelte av dem ikke tar vervene sine så alvorlig som de burde.

Løsningen?
Sannsynligvis ville fremmøteprosenten bli bedre hvis de folkevalgte fikk den plassen de fortjener. Men det er minst to årsaker til at de ikke får den. Den ene er utbredt motvilje i kommuneadministrasjonen. Den andre – og like viktige – er at de folkevalgte ikke selv tar fatt i problemet.

Liers folkevalgte har påtatt seg ansvar og oppgaver som er fundamentale for lokaldemokratiet. Det er en viktig utfordring å vise velgerne at de gjør den jobben de har påtatt seg og som velgerne venter at de gjør. Derfor må de bli mer synlige. De har makt og mulighet til å gjøre nødvendige endringer. Alt som gjenstår er å gjøre dem.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 4. juni 2012 14:21: Ex-politiker
Spesielt de to sistnevnte forholdene har betydninhg. Det blir lite meningsfylt å sitte i styrer og utvalg. Jeg håper noen tar fatt i det.
Tirsdag 5. juni 2012 10:06: Tone E Svendsen
Noe av Liers utfordringer er at Høyre gjennom mange år har delegert mye til administrasjonen. Ikke nødvendigvis så mye galt i det, men det blir få enkeltsaker å debattere og belyse politisk, noe som ville gitt engasjement og oppmerksomhet i media og derved nådd ut til folk. Kort sagt: Det mangler liv rundt de politiske sakene og folk i Lier er litt fremmedgjorte i forhold til det som foregår i lønnkammmeret på Haugestad. Derfor vil web-tilgang til debattene være et virkemiddel for å fremme interesse.

Vel så viktig som å se på frafall og manglende fremmøte er også rekrutteringsprosessen. Politikken rekrutterer svakt, for å få til noe må en politiker bruke tid, noe folk er mindre og mindre villige til. Kanskje er veien å gå å få færre og bedre dedikerte politikere med tid til det politiske arbeidet, men de bør nok godgjøres bedre. Altfor mye av politikerbudsjettet går med til å gi en fet ordførergodtgjøring.
Torsdag 7. juni 2012 12:35: Expolitiker
Tone Svendsen mener ordføreren stikker av med det meste av potten mens ordføreren sjøl mener hun er altfor dårlig betalt. Ref. Lierposten i dag.
Fredag 8. juni 2012 10:45: Velger blått
Nå vil varaordf. Johnsen også ha mer penger!! Kutter ut lønnsom næringsdrift for å drive med ulønnsom politikk for sine 200 velgere. Er vel bare venstrefolk som ressonerer slik??
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode