Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Om synden, bukken og havretrollet

I ukens petit skriver Truls Hallingstad om "syndebukkene" i nyere og gammel tid ----

Rikshospitalet får ny sjef. Forgjengeren var avholdt og dyktig, gjorde jobben sin. Kanskje for godt, kanskje falt han for sin egen effektivitet. Han måtte ofres. For over sjefen og over hverandre svever stadig skiftende styreorganer med ansvar oppover og myndighet nedover, for å holde tukt, og kjølvannet rett. Øverst svever Staten. Med ansvar nedover mot folkedypet, for lovede helsetilbud. En gang var ansvaret Rikstrygdeverkets.

   Ettertiden vil vise hva som var riktig eller galt i forhold til Rikshospitalets formål, og hva som vil gå godt eller galt i manøvrering av kjempeprosjektet Helse Sør – Øst. Vi minnes Avinor og offerlammet der, for en mykere kurs. Vi minnes Manuela. Hun var i Lier og talte for de utvistes kår på Ulven. Nå er hun selv vist døren, visstnok falt også hun for eget grep.

   Hauk over hauk var det nært å nevne om spillet med egne og lånte midler som mange norske kommuner var med i, en god del flere enn de uheldige. Så lenge det gikk godt låt alle vel, oppover gikk det, men der oppe var stupet som haukene skygget for. Etter stupet blir det fremstilt som et spill mellom hauk og due, der de uskyldsrene duene riktignok var valgt til, og hadde påtatt seg, å passe godt på publikums penger, men ble uvillig ledet av korp og hauk. Foreløpig skal bare få av rådmennene deres være ofret til beste og bot for det tapte.

   I førkristen tid kunne man i Midt-Østen laste syndene av seg og legge dem på ryggen av en sauebukk som de jagde ut i ødemarken. Der måtte syndebukken leke sisten med ulv og ørn. Den som fikk sisten, fikk vel også synden og skylda?

   Slik bruk av syndebukk for å slippe unna har neppe noen sterk rot i norsk tradisjon, det ville ikke være høvisk. Bukkene Bruse er våre forbilder, der den minste og mellomste med kløkt og list kommer seg forbi trollet uten å bli spist eller skadet, og den største kommer sist og ordner opp. Han går uredd til kamp og overvinner uhyret. Det skulle tatt seg ut om vi en eneste gang lot trollet ta den minste.

   Vår nasjonalskald, Alf Prøysen, beskriver en speilvendt syndebukksituasjon i visa om nattefrieren. Både jenta, hennes strenge fader og frieren må bære syndens bør og gå i hundene, mens snekkeren som ”laga stægan ta røtne bord”, og til slutt er tragediens skurk, går fri, med skylda men uten ansvar. Trolig trives han og snekrer videre, uberørt.

   ”Smeden og Bageren” av J.H. Wessel har vist vei. Dommeren er diktets hovedperson. Uten hans velfunderte dom ville byen mistet sin uunnværlige smed. Han ofret en overflødig baker.

   Men ”den Bager græd gudsjammerlig da man ham førte bort.”

Forrige artikkel:- Å leve vertikaltNeste artikkel:Latin, pop, viser og jazz

Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 1. mars 2008 23:30: OH Dear
Unnskyld, er dette seriøst? I hvilken del av debatten trer Truls Hallingstad inn som en kommunepolitiker i denne debatten? Hvem er synden, bukken og havretrollet?? Jøje meg.....
Søndag 2. mars 2008 00:03: Tom I.
Hva mener du er så galt med denne petiten, OH Dear? Og hvilken debatt sikter du til?

Jeg likte denne teksten, og jeg tolket det ikke dithen at den var fra kommunepolitikeren Hallingstad, men fra petitskribenten Hallingstad.
Søndag 2. mars 2008 15:04: ???
Hva mener Truls egentlig?
Søndag 2. mars 2008 19:20: Tron Stad
Rikshospitaldirektøren ga uriktige opplysninger. Det samme gjorde en viss barneminister et par uker tidligere. Derfor måtte de gå. Vi må kunne stole på det folk i ledende stillinger sier, og det er heller ingen ulempe å kunne stole på oss andre som hverken har direktør- eller ministertittel på dørskiltet. Stol på det!
Mandag 3. mars 2008 01:08: OH Dear
Til Tom I. Mener vel å støtte meg på Tron Stad sitt innlegg. Det er vel en debatt gående om hva man kan tillate seg som minister eller person i svært ledende stilling. Det må en lokalpolitiker også ta innover seg selv om det er en petitartikkel. Jeg skjønner godt ??? også som lurer på hva Truls Hallingstad egentlig mener her. Det er ikke greit å forstå. Forherligelse av personer som utnytter sin stilling uansett om det er politikere eller toppbyråkrater er teit. Overskriften burde vært enkelt og greit: "Bukken og havresekken" og en politiker burde legge problematikken i det også inn i petitartikkel. Trollet i denne sammenhengen åpenbarer seg vel gjennom byråkratene som higer så voldsomt etter prestisje at de gir nøkken i politiske vedtatte budsjetter og andre vedtak. Den debatten er ikke spesiellt for denne petiten, men bør være het i alle sammenhenger framover. Grunnen til at jeg sier unnskyld i mitt forrige innlegg og spør om det er seriøst er rett og slett fordi jeg er like spørrende som ??? i forhold til hva T.H. egentlig mener.
Mandag 3. mars 2008 09:28: Tom I.
Forstår deg fortsatt ikke, OH Dear.
Du har kanskje problemer med denne petiten, og likeledes har jeg store problemer med å fatte hva du egentlig vil frem til i dine kommentarer.
For alt du vet kan vel hele teksten være ironi? Husk at petiter er småprat og ironiske sakprosatekster.
Flere artikler

© 2020 Sylling Hardcode

Nytt fra Sylling Hardcode nå: cpm.wiki