Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

.
For snart 30 år siden ga jeg ut de første ukeplanene i Lierskolen. Jeg skrev dem på søndagskveldene på en Facit skrivemaskin jeg hadde kjøpt på Kontorland og skulle betale i månedlige rater. Planen var delt i fire deler, en kolonne for hver leksedag. På den sto leksene gjennom hele uka, litt om hva vi skulle arbeide med i timene, almanakknytt, lokalnytt fra avisene og TV program jeg tenkte elevene kunne ha nytte av å se. På baksiden en egen Husk! – rubrikk, der viktige beskjeder og datoer ble skrevet inn.

Ellers skrev jeg også litt om hva som akkurat da lå meg på hjertet. Det var i grunnen en grei kommunikasjonskanal som fungerte bra mellom klassen og meg. Jeg fikk aldri noen kollegaer til å bli interessert i ideen. Ved å lage langsiktige planer ville undervisningen miste all spontanitet, sa kritikerne. Og hva ville jeg gjøre hvis noe uforutsett skjedde, og det gjorde det jo hele tida.

Få år etter, da børskrakk og tørke i næringslivet førte til overskudd på arbeidskraft, ble offentlig sektor et interessant arbeidsfelt for konsulenter og analytikere som ikke helt hadde fått det til i det private. Nå skulle skolen reformeres, omstruktureres, men framfor alt målstyres. Målet var svaret. Og i motsetning til hvordan vi i skolen ofte møysommelig arbeidet oss fram til noe vi kunne sette to streker under, fikk vi svaret i form av et mantra med visjoner delvisjoner, mål og problemformuleringer. Det holdt ikke lenger med formålsparagrafen.

 Så var det bare for oss å lage kart der alle veier førte til samme mål, og om vi skulle komme ut i et terreng som umuliggjorde videreføring av veien, skulle den settes på likevel. Så fikk det ikke hjelpe om kartet altså ikke stemte med terrenget, som i dette tilfellet var den norske skolehverdagen. . ”Målet helliger middelet”, så å si. Eksperter som knapt hadde opplevd norsk skole fra katetersida fikk herje fritt som kursholdere og guruer på planleggingsdager og obligatoriske kurs. 0g den som kom med innvendinger? Kjære vene, vi er da humanister.

 En kursholder jeg husker tok i bruk et velkjent pedagogisk grep for å gjøre seg forstått overfor et publikum som var vant med å tale i bilder. ”Å komme til målet”, sa han, ”kan lignes med en sledetur der Polpunktet er målet. Noen kan uttrykke tvil underveis og opptre som sinker og sutrere. Slike surrer vi på sleden og fratar dem all mulighet for innflytelse." Et ”ha – ha” fra en ekspedisjonsdeltaker vlle neppe virket karrieredrivende, og turen på sleden, drevet fram av lærere som nå mente å ha funnet oppskriften på ”den gode skolen”, ville nok blitt ekstra ubehagelig

Alle problemer var borte, nå sto utfordringene i kø. Min beskjedne ukeplan var ubrukelig og meningsløs i den strukturen som nå vokste fram i endeløse møter som for mange lærere fortonte seg som blindtarmer på en lang og strevsom skoledag. Kvantitet gikk foran kvalitet. En god plan var en lang en. Og dataen fikk alt til å se pent ut på avstand. Skulle du duppe av og ikke helt få med deg hva som ble bestemt, kunne det være vanskelig i etterkant å finne referatene med de aktuelle vedtakene, det var så mange av dem.

Skolen ble byråkratisert. Elevene virket forstyrrende inn i planarbeidet som skulle gjøre alt forutsigbart, og kanskje måtte vi ta noe av ferien for å få orden på papirmølla. Vi sa ja til det også.

Kanskje pendelen er dynamikken i all utvikling, og kanskje vi må til Finland for å se hva vi kan vente oss?  En god kollegas møte med finsk skolehverdag kan  gi oss noe av forklaringen på hvorfor finnene i følge internasjonale tester, gjør det så godt.

Hun bekreftet at finnene scoret høyt og fortsatte - Og det i en skole der læreren skrev leksene fra dag til dag på tavla, og elevene kunne merke av i rimelige engangsbøker som enten var i ranselen eller under pultlokket, - i en skole der læreren hadde leseplikt, og kunne gå hjem fra skolen når dagens timer var avholdt, for på ettermiddagen eller kvelden gjøre nødvendig rettearbeid og forberede neste dag, - en skole der læreren spiste samme med elevene i kantina hver dag, -en skole med tradisjoner der skolehistorien satt i veggene både i klasserom og korridorer, - en skole der læreren hadde fått jobben i skarp konkurranse med mange andre som ville bli lærere i den finske skolen.

- Et sted å være et sted å lære, glapp det ut av meg som etter hvert har vent meg til å bruke visjonssjangeren når jeg snakker skole. - Ja, akkurat, svarte hun.

 Og når  resultatet blir: "Best i test", så hvorfor ikke?

En enkel ukeplan

Kursholderen snakket i bilder, og jeg tegnet ( Et sted i Numedal 1984)

1 kommentar

Tirsdag 7. august 2007 10:55: Jørgen Moe
vil du høre et eventyr? Kjøp melkeeventyr! God sjokolade med et lite norsk folkeeventyr. Kos deg!

Flere saker fra arkivet

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Ukens petit er skrevet av Thorvald Lerberg

SMS & mail RULER OK

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Guttekonferansen- Pizzaboller på Guttekonferansen

Rektoren på Tranby Skole, Per Nordbø + noen få mannlige lærere, koser seg med pizzabollene elevene egentlig skulle få til lunch.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Leder

Den kulturelle skolesekken

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Skole(i)ferien

Det er høstferie. For oss i skolen betyr det første hvilskjær etter sommerferien,et pusterom før oppkjøringa til jul starter for fullt.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Et sangerliv - ukas petit av Thorvald Lerberg

Medalje for 30 års innsats i Sylling sangkor

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Jens Bjørnå

35 år på Svangshagan/Sylling skole.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Sommer 2

To av sju

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Sommerminne del 1

Årets sommerminne blir på flere deler. Hvor mange er avhengig av vær og skrivelyst. Her følger i hvert fall første del. Hva det blir til videre, får Liernetts lesere se i dagene som kommer. God fornøyelse.

Ukas petit

Velstand og søppel Skrevet av Thorvald Lerberg

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Skal alle med?

Elin Fauske stiller dette spørsmålet i ukens petit, der tema er ungdommer med manglende motivasjon for skolearbeid.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Alternativ idrettsdag

Torsdag i forrige uke hadde 6. trinn på Heia skole mangekamp på Tveitabanen.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Torbjørn Jagland i Tranbyhallen

Det er nå sju år siden jeg skrev om en pedagog blant lærerne på Tranby

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

This is Eastbourne 2008

I nesten 40 år har Ruuds språkreiser holdt på! Kjartan de Lange Ruud leder fortsatt an sammen med Thorvald Lerberg, som har vært med i fem år. I Eastbourne er det flere engelskmenn som hjelper til, blant dem læreren,Victoria.

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Opera for nye brukere

Forestillingen ”Vennskap på prøve” fikk mange av elevene på Tranby til å bli operavenner

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Første skoledag i Lier

Mange spente 6 åringer startet på skolen i dag

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Snåsamannens "ukjente onkel"

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

En julehistorie

Responsen på å få inn julehistorier fra leserne har vært laber, men en av Liers flittigste skribenter har ringt og fortalte at hun hadde opptil flere historier på lager. Det var bare å komme innom i Bakerikvartalet andre etasje.

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

This is Eastbourne

Business as usual in Eastbourne. Selvmordsbombere og oversvømmelser på øyriket har ikke knekt the good old Dunkirk- spirit’n

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Gla'dag på Bygdetunet

Før vi kommer til grinda hører vi gladsang og trekkspillmusikk fra Gjestgiveriet på Bygdetunet.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Vigdis Hjorth tilbake på Tranby bibliotek.

For tre år siden gjestet hun biblioteket og begeistret både lærere og elever. Nå var det tid for å gjenta suksessen. Lektor Lars Kolle i samarbeid med David Rivelsrud og biblioteket gjorde som vanlig de nødvendige forberedelsene. Konferansier og underholdere ble plukket ut blant elevene. Dermed var alt klar for en populær forfatter med talent for skuespilleri.

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

"Titanicsteget"

Petiten er skrevet av Thorvald Lerberg

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Med Grimsrud på Rørosbanen

”Mitt eventyrlige Lier” er en av flere bøker Per Grimsrud har skrevet med forellinger, dikt og eventyr fra Lier

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Lev med og i tiden

Ukens petit er ved Rune T. Berg

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes