Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2a417675afc88b4fc4bf5b9587e0f07d

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

Min påstand baserer seg på mer enn 35 års praksis i den norske skolehverdag der endringer og forsøk har pågått nær sagt kontinuerlig.
Et vesentlig poeng er at vi på vår læringsarena ikke har fått den ro og stabilitet som er en viktig forutsetning for læring og som ivaretar kunnskaper, ferdigheter og holdninger til kommende generasjoner. Derimot er vår skolehverdag preget av eksperimentering,- en rekke prosjekter og andre eksterne pålagte oppgaver – ofte kontrollerende oppgaver - som skaper frustrasjon og til tider avmakt. Dette innebærer en økende mangel på tillit til læreren som yrkesutøver og den profesjonalitet som tilligger læreryrket.

Når internasjonale undersøkelser påpeker vår skoles elendighet, må vi for all del rette fokus på systemet. Gapet mellom teori og praksis er betegnende , og altfor ofte har skrivebordspedagogikken fått råde grunnen. Aldri før har vi hatt større behov for pedagogisk og organisatorisk ledelse som i dag, men aldri før har vi hatt en ledelse som er mer fraværende enn i dag. Det er systemet som rår. To-nivå systemer opprettes og skaper ”gap” mellom utøvere og lederskap. Lokalt er det politiske engasjement på vårt praksisfelt mer fraværende enn noen gang, og dermed mangler det kunnskap om vår skolehverdag.

Selv internasjonale undersøkelser tar ikke høyde for at vår skole er en fullintegrert skole der læreren har liten autoritet og nærer generelt liten respekt blant elever. Her er vi ved sakens kjerne. Lærerens autoritet må gjenreises, men da må lærerens profesjonalitet få komme til sin rett. Læringsarenaen må styrkes. Eksperimenteringen må opphøre.

Vi som har opplevd fhv. utdanningsminister Hernes og senere Kristin Clemet , har også opplevd handlingsplaner og skoleideologier som ikke bare er utfordringer i seg selv , men har skapt frustrasjoner og betenkeligheter. Er denne skolepolitikken gjennomførbar ?
Jeg tror det er viktig at vi begynner å stille spørsmål.
Stadig oftere opplever vi at skolens ledelse trekkes inn i alle mulige nettverk i demokratiets navn, men styrker dette skolen ?

I sum er alle endringer og krav overfor oss utøvere bare en del av bildet, men vi skal ikke se bort fra at alle omstillinger og utprøvinger i norsk skoleverk har vært og blir gjennomført på bekostning av kunnskaper , ferdigheter og holdninger

Kjell Sørlien - lektor

Forrige artikkel:Lesevake på Oddevall skoleNeste artikkel:Kurs i ledelse
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode