Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 35ef4f42255b1d71a03ca67895c684e8

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

 En selvkritikk vi i Lier AP ser svært gode grunner for. Kort fortalt er Lier kommune tynget av unødvendig høy gjeld og en utdatert og dermed svært lite kostnadseffektiv organisasjon, som følge av direkte sløsing med offentlige midler ledet an av Høyre og FrP i en årrekke og deres konsekvente uvilje mot å foreta strukturelle grep som kunne gjort kommunens organisasjon bedre tilpasset dagens utfordringer, med høyere kvalitet og lavere kostnader. Dersom Lier FrP en gang i fremtiden har planer om å bidra til å endre dette, er Lier AP klar til samarbeid om det.

FrP må naturligvis angripe noen av de som ikke har aner i Lier i sju slektsledd bak seg. Det skal være store problemer med integreringen av utledninger i Lier, og bråk og uorden i skolen skal være et problem som forårsakes eller utøves av barn fra "u-land". Dette viser at Lier FrP ikke akkurat har nærkontakt med skolen. Mange innvandrerelever og -foreldre vil faktisk hevde at de opplever norske skoler som lite krevende, uten respekt og disiplin. Argumenter som for øvrig oftest fremmes av... nettopp: FrP, i mangel på forståelse av hva norsk skole er.
At enkeltelever av alle slags bakgrunner kan bidra til bråk og uorden er naturligvis riktig. Men at dette er et hovedproblem i Lierskolen, er mildt sagt på jordet. Problemene i Lierskolen er knyttet til underfinansiering som gir for få lærere, for få voksne, for lite vikarbruk ved læreres sykdom, dårlig vedlikehold og inneklima, mangel på oppdatert skolemateriell av alle slag og for mye administrasjon lagt på lærerne. Og ikke minst en utdatert organisering basert på søttitallets kretser. Alt basert på FrPs støtte i Lier.

Lier AP går inn for å bygge ny Hegg skole i tilknytning til dagens Lierbyen skole, å redusere antallet elever på Hegg ved å endre skolekretsene, legge ned Nordal skole og ikke minst ta i bruk hele nye Høvik skole som i dag bare benyttes delvis. Lier AP vil styrke finansieringen av Lierskolen for å bedre læringsmiljøet.
Det er med andre ord ikke ”u-landsbarna” som er problemet i Lierskolen. Problemet er FrP og dets langvarige støtte til Høyres underfinansiering av skoledriften og vanvittige sløsing på investeringssiden. Derfor er selvkritikken berettiget, og vi kan håpe den følges opp med handling.

Forrige artikkel:Lier før og nåNeste artikkel:Mulig å snu utviklingen?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode