Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Det er den samme informasjonen som rektor Unn Wahl Karlsen har gitt foreldrene. Det understreket rektor overfor Liernett på fredag. 

 - Rektor har nøye beskrevet i et informasjons skriv til foreldrene om hvordan lærerkreftene er omdisponert på det aktuelle alderstrinnet. Lærerne på trinnet har arbeidet som et team og vikaren har hatt tett oppfølging av undervisningsinspektør. Ordningen er fortløpende blitt evaluert av de involverte lærerne, uttaler kommunalsjefen.


Oppslaget i Dt

I et dementi fra rektor til foreldrene heter det: I oppslaget 17 år og lærer i Drammens Tidende fredag 28. november uttaler kommunalsjef Leirvik at "et foreldremøte i forrige uke ga sin tilslutning til skolens vikarpraksis. Jeg kan ikke dementere hva noen andre har uttalt, men jeg kan forsikre dere om at det ikke var min opplevelse at dere som foreldre og foresatte gav tilslutning til vikarpraksisen."

Hun skriver at hun har valgt å styrke trinnet med spesialpedagog Lina Haglund tre timer i uken, og styrke inspeksjonen i friminuttene med en voksen som skal ha fokus på elever fra 4.trinn.

Det er to klasser på trinnet, 28 elever i klassen til 17-åringen.

Etter det Liernett erfarer er foreldrene veldig fornøyde med de fire faste pedagogene som er på trinnet. Det var foreldregruppen veldig opptatt av.

Det er to klasser på trinnet, 28 elever i klassen til 17-åringen.

En av foreldrene i klassen har vært i kontakt med, Janicke Sæther Olsen juridisk seniorrådgiver for Barneombudet med ansvar for skole, barnehage, kommunale saker, psykososialt skole- og
barnehagemiljø. Hun uttaler at det er helt håpløst å tilsette en 17 åring i et vikariat og at det er rektors plikt å sette inn en av de faste lærerne i klassen.

Kommunalsjefens rolle

- Ble du som kommunalsjef rådspurt vedrørende tilsettingen

- Lier kommune er en tonivå kommune hvor rektor har i stort sett alle rådmannens fullmakter. Kommunalsjefen er ikke involvert i ordinære lærertilsettinger eller midlertidige vikarkontrakter.

 

- Hvordan er det mulig å tilsette en 17-åring i et vikariat uten at foreldrene blir orientert?

- Hvordan det er mulig å tilsette en vikar uten at foreldrene er orienterte, må du spørre rektor om. Jeg har fått presentert rektors ulike tiltak for å informere om vikarløsningen. Jeg mener at rektor har informert tilfredsstillende til foreldrene, både skriftlig og i et møte.

 

- Kan ikke en slik praksis skade skole-/hjem-samarbeid?
- Jeg er usikker på hva du mener med slik praksis. En god dialog er nødvendig for å sikre et godt skole-hjem samarbeid.

 

- Har ikke rektorene noen regler å forholde seg til vedrørende informasjon overfor foreldrene i slike saker?

 - Det finnes ikke noen regler for rektorer vedr. hvordan de skal informere foreldre.

 

- Ut fra denne saken vil Kommunalsjefen foreta seg noe med rutinen i tilsvarende saker?

- Jeg vil ikke foreta meg noe med rutinen i tilsvarende saker. Skolen emå dessverre ty til ufaglærte vikarer ukentlig rundt omkring i Lierskolen. Den enkelte skole må finne frem til de løsninger som vil gjøre minst skade for elevene ved læreres sykemelding.

 

- Hva er kommentaren til svaret fra juridisk rådgiver hos Barneombudet?

- Til svaret fra juridisk rådgiver hos barneombudet vil jeg bare igjen konkludere med at det er svært beklagelig at skoler må ty til ufaglærte vikarer. Det er ikke mulig for en utenforstående å vurdere denne eller andre situasjoner. Rektor har i nært samarbeid med de lærerne som skal forholde seg til vikaren blitt enige om at dette var den foretrukne løsningen. Hvordan rektor skal disponere sine ressurser internt må bli rektors vurdering. Det er hun som står ytterst ansvarlig for virksomheten ved skolen.

 

Det er helt riktig at rektor dementerer hva jeg har sagt til DT. Jeg har aldri sagt at foreldrene har gitt sin tilslutning på et foreldremøte, men at det er holdt er foreldremøte for å drøfte den vanskelige situasjonen og rektors løsning. Jeg var ikke til stede på dette møtet og kan ikke uttale meg om foreldrene gav sin tilslutning eller ikke.

 

Flere saker fra arkivet

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Advarer mot pedofil

Ledelsen ved Hallingstad skole ber foreldrene om at barna ikke skal gå til skolen alene

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Kommer og går i Rådhuset

Kommuneadvokat Kjell Arne Reistad går av med pensjon, mens Johanna Lervik blir den nye kommunalsjefen med skolefaglig kompetanse

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Velkomstdag på Oddevall Skole

Ny rektor er på plass

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Første skoledag for 1 klassingene ved Oddevall skole

16 spente førsteklassinger møte opp torsdag ettermiddag kl 16.30 ved Oddevall skole for å starte første skoledag. Lærer Hilde L Karlsen og Inger Lise tok godt i mot både barn og foreldre utenfor. Skolekorpset spilte flott for 16 stolte barn. Rektor Hauge Ønsket alle velkommen og han var veldig fornøyd å se så mange smilefjes .

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

De eldste er fortsatt eldst

Foreldrene kunne gå seirende av banen i fotballkampen mot 6. klasse på Oddevall skole.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

Hedret rektor

Hatteparaden på Egge skole ble også en avslutningsfest for Helene Bartnes Andersson

Lier-rektor ble grunnløst vraket

Da rektor Marianne Jerkø ved Heia skole på Lierskogen søkte seg tilbake til rektorjobben ved Hagen skole i Nittedal, la kommunen avgjørende vekt på usaklige hensyn, konkluderer Sivilombudsmannen.

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Barneombudet kom på besøk til Oddevall skole

Oddevall fikk stort besøk i dag onsdag

Idrettsdag på Oddevall skole

1500m det er gøy

Innflytting i januar

Rektor Sissel Gerhardsen Røine har all grunn til å feire at de nye lokalene til Kulturskolen er blitt godkjente

Lykkepresset

Ukens petit er ved Siri Walen Simonsen, reporter i ukebladet Hjemmet.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Nye generasjoner lærer

Fjerdeklassingene ved Hegg skole fulgte godt med da Nils Johan Rønniksen fortalte om dramaet over Lier i 1940.

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Pressemelding

Oddevall skole 80 år ! Oddevall skole fyller 80år, og dette ønsker vi å feire. Onsdag 24. september kl 17.00-ca 19.30 inviterer skolen og FAU til fest.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

17. mai på Oddevall skole

Det lengste 17. mai-toget på mange år gikk fra Sjåstad kirke til Oddevall skole, og det var stor stemning hele veien.

Torbjørn Jagland i Tranbyhallen

Det er nå sju år siden jeg skrev om en pedagog blant lærerne på Tranby

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Fair play i Sylling IF

Onsdag 24 hadde Sylling IF kalt inn til konferanse om temaet ”fair play.” Hva er fair play? Hvordan kan ledere og aktive være med på å skape god stemning og vekst, på og utenfor banen?

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Pappa passer pengene

I et åpenhjertig intervju med Bergens Tidende forteller Snorre Rotbæk fra Øverskogen ikke bare om faren, Sigmunds rolle, men også om problemene med å være kjendis ---

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Grieg i 100

Femteklassingene ved Hegg skole, (her representert med fire i Griegrollen og "frøken") storspilte, mens tekstforfatter Emil Skartveit og lærer Grete Benonisen kunne smile fornøyde --

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Gammelrektoren fylte 80

Det var samlet mye skoleekspertise på Sylling skolepå tirsdag

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Riktige svar på påskequizen til Liernett

Vinneren av påskequizen ble Anne S Skustad og Dag Muggerud, begge vil få et gavekort fra DFDS. Ingvild S Bjurstrøm vant et strikkaskjerf. Liernett gratulerer. Se svarene under

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Mesterlaget i matte

Anette Olianne Walbeck, Brage Malm Monstad, Silje Kristin Fjeld Eilertsen, Andreas Bjelland Berg i klasse 9ef og lærer Frode Trolsrud Berg ved Lierbyen skole gikk til topps i den landsomfattende mattekonkurransen KappAbel i konkurranse med 450 elever.

Hardt rammet av tenk-om-trollet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Brann på Heia skole i natt

To klasserom og personalrommet er påført skader, men det blir skolestart som annonsert.

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

De viktige voksne

Som barn var jeg stalljente i en stall på hjemstedet. Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i Ukebladet Hjemmet.

Statssekretæren på Nordal

- Vi måtte ha familieråd før vi tok en avgjørelse for at jeg skulle ta jobben, sier eplebonde Harald O. Buttedahl

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Leder

Den kulturelle skolesekken

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Juleball på Tranby

Da vi har fått reaksjoner fra foreldre som ikke ønsker at bilder av elevene ligger på Liernett, kutter vi bildene og beklager at vi har vært uvitende om hvordan vi skal forholde oss i slike saker. Nå foretar vi en grenseoppgang i forhold til hva vi kan legge ut og håper vi også i framtida vil kunne publisere bilder.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Klare for avspark!

Liernett møtte seks ivrige og blide gutter på lørdag, i full gang med å prøve den nye ballbingen ved Hegg Skole.

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Julemarked

Onsdag 3. desember var det julemarked på Hallingstad skole med salg av produkter elevene selv hadde laget.

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere