Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2bfd30f748622da63e8fb1fa8a5a60e4

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Det er den samme informasjonen som rektor Unn Wahl Karlsen har gitt foreldrene. Det understreket rektor overfor Liernett på fredag. 

 - Rektor har nøye beskrevet i et informasjons skriv til foreldrene om hvordan lærerkreftene er omdisponert på det aktuelle alderstrinnet. Lærerne på trinnet har arbeidet som et team og vikaren har hatt tett oppfølging av undervisningsinspektør. Ordningen er fortløpende blitt evaluert av de involverte lærerne, uttaler kommunalsjefen.


Oppslaget i Dt

I et dementi fra rektor til foreldrene heter det: I oppslaget 17 år og lærer i Drammens Tidende fredag 28. november uttaler kommunalsjef Leirvik at "et foreldremøte i forrige uke ga sin tilslutning til skolens vikarpraksis. Jeg kan ikke dementere hva noen andre har uttalt, men jeg kan forsikre dere om at det ikke var min opplevelse at dere som foreldre og foresatte gav tilslutning til vikarpraksisen."

Hun skriver at hun har valgt å styrke trinnet med spesialpedagog Lina Haglund tre timer i uken, og styrke inspeksjonen i friminuttene med en voksen som skal ha fokus på elever fra 4.trinn.

Det er to klasser på trinnet, 28 elever i klassen til 17-åringen.

Etter det Liernett erfarer er foreldrene veldig fornøyde med de fire faste pedagogene som er på trinnet. Det var foreldregruppen veldig opptatt av.

Det er to klasser på trinnet, 28 elever i klassen til 17-åringen.

En av foreldrene i klassen har vært i kontakt med, Janicke Sæther Olsen juridisk seniorrådgiver for Barneombudet med ansvar for skole, barnehage, kommunale saker, psykososialt skole- og
barnehagemiljø. Hun uttaler at det er helt håpløst å tilsette en 17 åring i et vikariat og at det er rektors plikt å sette inn en av de faste lærerne i klassen.

Kommunalsjefens rolle

- Ble du som kommunalsjef rådspurt vedrørende tilsettingen

- Lier kommune er en tonivå kommune hvor rektor har i stort sett alle rådmannens fullmakter. Kommunalsjefen er ikke involvert i ordinære lærertilsettinger eller midlertidige vikarkontrakter.

 

- Hvordan er det mulig å tilsette en 17-åring i et vikariat uten at foreldrene blir orientert?

- Hvordan det er mulig å tilsette en vikar uten at foreldrene er orienterte, må du spørre rektor om. Jeg har fått presentert rektors ulike tiltak for å informere om vikarløsningen. Jeg mener at rektor har informert tilfredsstillende til foreldrene, både skriftlig og i et møte.

 

- Kan ikke en slik praksis skade skole-/hjem-samarbeid?
- Jeg er usikker på hva du mener med slik praksis. En god dialog er nødvendig for å sikre et godt skole-hjem samarbeid.

 

- Har ikke rektorene noen regler å forholde seg til vedrørende informasjon overfor foreldrene i slike saker?

 - Det finnes ikke noen regler for rektorer vedr. hvordan de skal informere foreldre.

 

- Ut fra denne saken vil Kommunalsjefen foreta seg noe med rutinen i tilsvarende saker?

- Jeg vil ikke foreta meg noe med rutinen i tilsvarende saker. Skolen emå dessverre ty til ufaglærte vikarer ukentlig rundt omkring i Lierskolen. Den enkelte skole må finne frem til de løsninger som vil gjøre minst skade for elevene ved læreres sykemelding.

 

- Hva er kommentaren til svaret fra juridisk rådgiver hos Barneombudet?

- Til svaret fra juridisk rådgiver hos barneombudet vil jeg bare igjen konkludere med at det er svært beklagelig at skoler må ty til ufaglærte vikarer. Det er ikke mulig for en utenforstående å vurdere denne eller andre situasjoner. Rektor har i nært samarbeid med de lærerne som skal forholde seg til vikaren blitt enige om at dette var den foretrukne løsningen. Hvordan rektor skal disponere sine ressurser internt må bli rektors vurdering. Det er hun som står ytterst ansvarlig for virksomheten ved skolen.

 

Det er helt riktig at rektor dementerer hva jeg har sagt til DT. Jeg har aldri sagt at foreldrene har gitt sin tilslutning på et foreldremøte, men at det er holdt er foreldremøte for å drøfte den vanskelige situasjonen og rektors løsning. Jeg var ikke til stede på dette møtet og kan ikke uttale meg om foreldrene gav sin tilslutning eller ikke.

 

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode