Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

I forbindelse med vikarsaken på Hegg skole har Liernett bedt om kommentarer vedrørende rutiner på å orientere de fagtillitsvalgte og skole- og hjemsamarbeid uttaler leder følgende:

- Det foreligger ikke noen rutiner for orientering, men for å koble det til spørsmålet om skole/hjemsamarbeid og det siste spørsmålet, så bør skoler sørge for å informere om vikartilsettinger som går over flere uker til foreldre, uavhengig av alder på vikaren.

Videre uttaler Mathiassen:

- Vi er enig i at det er håpløst å tilsette en 17 åring i et vikariat. Vår fylkesleder uttalte at det er en skandale i DT, Utdanningsforbundet Lier har uttalt at det er uakseptabelt å tilsette en umyndig 17- åring. Om en av de faste lærerne på skolen skulle settes inn i stedet er vi ikke uenig i, men da kommer også hensynet til behovet for de andre klassetrinn inn. En omdisponering av lærerkreftene er fullt mulig, forutsatt at det ikke går utover andre klassetrinns behov. Da må det tilsettes faglært vikar på et annet trinn.

Vi kommer ikke til å slippe saken. Vi følger den opp på kommunenivå for å sørge for at dette ikke skjer igjen og at Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning fra tillitsvalgte i tilsettingssaker blir fulgt ute på skolene. Det er opp til kommunen som skoleeier å sørge for at skolene setter fokus på skole/hjem - samarbeid. Vi tar opp saken i møter med kommunen. Slikt får ikke skje igjen, understreker lokallederen

 

- Utdanningsforbundet Lier har forholdt seg både formelt og uformelt til Lier kommune i denne saken. Vi har vært opptatt av å skjerme 17- åringen slik at hun ikke blir hovedfokus i en trist, men prinsipiell sak i Lier kommune. Av den grunn har ikke vi uttalt oss til media før media tok kontakt med oss. Vi fikk opplysninger om tilsettingen cirka en uke før media tok kontakt, men valgte da å jobbe internt med saken.

Flere saker fra arkivet

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Lærerne streiket i dag

- Dette er ikke lønnskamp!

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Leder

Den kulturelle skolesekken

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Kjempebra for Sylling IF

- Vi har stor tro på at jobben hans vil bli en stor lettelse for oss tillitsvalgte, sier leder Hanne M. Gravdal etter at Odd Arne Vangen ble ansatt som daglig leder i foreningen.

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Dyrere mopedopplæring

Er tiendeklassingene Rebecca Eilevstøl (tv), Simen Solberg og Tuva Hornstuen Bekken, her med veteraninstruktør Odd Oulie, de siste som får en svært rimelig opplæring?

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Liernetts redaktør drapstruet

Drapstrusler tikket inn på epost i morges.

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

Første skoledag i Lier

Mange spente 6 åringer startet på skolen i dag

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Kulturkveld på Tranby skole

Hva skjer i skolen? Spørsmålet er alltid like aktuelt. Torsdag kveld kunne foreldre og andre interesserte på Tranby få komme innefor skoleporten og oppleve noe av det som foregår ved en av fylkets største ungdomsskoler.

Skiglede ved skolene

Løypekjørerne var raskt ute med å sørge for skispor etter at Kong Vinter vendte tilbake til bygda og lavlandet

På bedringens vei

- Det går heldigvis bra med ungdommen som ble skadet i et masseslagsmål i Lierbyen på tirsdag, bekrefter lensmann Lauvålien. - Men det kunne gått mye verre --