Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6ce93c041cd93b481c5ae01d46d5acec

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

I forbindelse med vikarsaken på Hegg skole har Liernett bedt om kommentarer vedrørende rutiner på å orientere de fagtillitsvalgte og skole- og hjemsamarbeid uttaler leder følgende:

- Det foreligger ikke noen rutiner for orientering, men for å koble det til spørsmålet om skole/hjemsamarbeid og det siste spørsmålet, så bør skoler sørge for å informere om vikartilsettinger som går over flere uker til foreldre, uavhengig av alder på vikaren.

Videre uttaler Mathiassen:

- Vi er enig i at det er håpløst å tilsette en 17 åring i et vikariat. Vår fylkesleder uttalte at det er en skandale i DT, Utdanningsforbundet Lier har uttalt at det er uakseptabelt å tilsette en umyndig 17- åring. Om en av de faste lærerne på skolen skulle settes inn i stedet er vi ikke uenig i, men da kommer også hensynet til behovet for de andre klassetrinn inn. En omdisponering av lærerkreftene er fullt mulig, forutsatt at det ikke går utover andre klassetrinns behov. Da må det tilsettes faglært vikar på et annet trinn.

Vi kommer ikke til å slippe saken. Vi følger den opp på kommunenivå for å sørge for at dette ikke skjer igjen og at Hovedavtalens bestemmelser om medvirkning fra tillitsvalgte i tilsettingssaker blir fulgt ute på skolene. Det er opp til kommunen som skoleeier å sørge for at skolene setter fokus på skole/hjem - samarbeid. Vi tar opp saken i møter med kommunen. Slikt får ikke skje igjen, understreker lokallederen

 

- Utdanningsforbundet Lier har forholdt seg både formelt og uformelt til Lier kommune i denne saken. Vi har vært opptatt av å skjerme 17- åringen slik at hun ikke blir hovedfokus i en trist, men prinsipiell sak i Lier kommune. Av den grunn har ikke vi uttalt oss til media før media tok kontakt med oss. Vi fikk opplysninger om tilsettingen cirka en uke før media tok kontakt, men valgte da å jobbe internt med saken.

Forrige artikkel:Det er her det begynnerNeste artikkel:Best i landet
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode