Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ff700f6577c6f33768da3e9509c18ca8

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Det betyr det ikke var noe utslipp der da prøvene ble tatt for tre uker siden. Det er funnet normalverdier for både tarmbakterier (TKB), totalt fosfor, løst fosfor, totalt nitrogen, turbiditet og organisk stoff (TOC). (Se resultatene nederst på siden)

Alstad Rukke ber om at folk som oppdager mulige utslipp ved Bruveien eller andre steder ta kontakt omgående, så skal kommunens folk kan reise ut å undersøke saken. Riktig adresse for slike henvendelser er Nina Alstad Rukke (tlf. 97 15 16 02) eller Per Ole Brubak (tlf. 91 51 48 03).

- Hvis man ønsker videre vurdering av analyseresultatene eller informasjon om vannkvaliteten andre steder i Lier, er det bare å ta kontakt, sier hun

Bakgrunnen for undersøkelsene av Lierelva:

- Elva er jo temmelig grå i perioder, men det har sin naturlige årsak, skrev Odd W. Knutsen, beboer i Lierbyeni en epost til Liernett 25. april i år. Han sendte med noen bilder som viste slam og skum som ikke burde være der. - Forurensingen er der hele året, i større eller mindre grad, skrev Knutsen
Videre skrev Knutsen dette: - Utseendemessig er en ting, men hva kan forurensingen ha å si for livet i og langs elva.?
Styggest er det når elveisen legger seg. (Se de tre første bildene i bildegalleriet, tatt 12.11.2007)

Knutsen sendte Liernett to bilder fra 25.04.2009 (De to siste bildene). Bildene ble tatt utenfor Bruveien 9. - Et eller annet sted lekker det, mente han

Liernett oversendte saken til Lier kommune, der Unn Hofstad i Sektor uttalte at bildene kunne dessverre tyde på utslipp som ikke var ønsket. Hofstads kommenter var denne:

- Vi jobber systematisk med å rydde opp i avløpssituasjonen i kommunen, for å sikre god vannkvalitet i Lierelva og i hele nedslagsfeltet. I tillegg til arbeidet med å avvikle mest mulig av spredte avløp, samt å innføre en god og løpende kontrollordning med de spredte avløp som finnes, er vi i gang med omfattende investeringer i sanering av gamle vann- og avløpsledninger i flere områder. Dette arbeidet går over tid, og vi klarer ikke umiddelbart å rydde i alle uønskede forhold. Vi er avhengig av også å få melding om enkeltforhold som må ryddes opp i, slik at vi evt. kan få til en forsert gjennomføring der.

De tre "verste" bildene er fra 2007, og kan se ut som ren kloakk. De to siste fra april i år er av en litt annen karakter. Skumdannelsen som nylig er observert kan skyldes flere forhold - også naturlige, og behøver ikke være forurensning.

Nina A. Rukke, rådgiver og kommunens miljøkonsulent og ekspert på vannmiljø tok tak i saken noen dager senere og sendte ut en rørlegger for å sjekke akutte feil på avløpsnettet.
- Tidligere har det vært en tilstopping av en avløpsledning i dette området, fordi noen har puttet noe som ikke skal i avløpet der. Da skjedde det en oppstuving av avløpsvann, som til slutt rant ut i elva uttalte Alstad Rukke.

Inspeksjon i området ble også foretatt mandag 04.05., fordi beboer Odd Knutsen mente at forurensningen var verst om morgenen.
Intet ble avdekket verken av rørlegger eller ut fra inspeksjonen

Vannprøver ble deretter tatt. Nå foreligger altså resultatene av disse

Lierelva ved Bilbo

Lierelva ved Bruveien 9

Lierelva ved Hegg

Tarmbakterier (TKB)

90

80

40

Total fosfor

9

7

10

Løst fosfor

1

1

1

Total nitrogen

210

240

220

Turbiditet

2,6

2,8

2,8

Organisk stoff (TOC): 3,8

Resultatene viser altså at det ikke er økt forurensning på strekningen Bilbo - Bruveien - Hegg, dvs. det var ikke noe utslipp der da prøvene ble tatt.

1/7 (resized_lierelva_lierbyen.jpg)
2/7 (resized_lierelva_mot_broa.jpg)
3/7 (resized_resized_CIMG2603.jpg)
4/7 (resized_resized_CIMG2604.jpg)
5/7 (resized_resized_CIMG2605.jpg)
6/7 (resized_resized_CIMG3729.jpg)
7/7 (resized_resized_CIMG3730.jpg)
Forrige artikkel:Tre klare seireNeste artikkel:Til topps på Galdhøpiggen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode