Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Takk for at du bidrar til debatt på nettavisen Liernett. Men til å være en tilsynelatende erfaren kommunestyrepolitiker synes jeg du har en tendens til å spore av fra det som faktisk diskuteres. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at ditt siste innlegg på Liernett er godt over grensen for hva jeg og resten av alle bidragsyterne bak Liernett skal akseptere.

Du skriver at vi jobber for å opprettholde pressekort som gir både oss, familie og venner gratis tilgang til kulturaktiviteter og andre aktiviteter, og at vi innbiller oss at pressekort er lik fribillett.
- Det later til å tro at Liernetts folk tror akkurat det og jeg håper dermed at Liernetts folk betaler inngangsbillett som alle oss andre i forhold til aktive kulturarrangementer i Lier kommune, skriver du i din kommentar.

Du trekker også frem Liernetts pressedekning av musikkfestivaler utenfor Norge, hva nå det måtte ha med saken å gjøre. Vi skriver om det våre lesere måtte ønske å lese, og prøver å favne både dypt og bredt, og det kommer vi også til å fortsette å gjøre.

Jeg vil presisere at nettavisen Liernett de siste årene har publisert 3114 artikler og 17 479 bilder fra alle deler av lokalsamfunnet. Hadde man skrevet all denne teksten langs en rett linje tilsvarer det 15 kilometer tekst. Disse 3114 artiklene har blitt kommentert 2396 ganger av rundt 3000 liunger som er inne på Liernett ukentlig, også medregnet deg. På disse fem årene har vi ennå ikke tatt ut en eneste krone i form av lønn.

Når det gjelder kritikk av Liernett er takhøyden stor, men å antyde at vi gjør alt dette for egen vinnings skyld og utnytter kulturlivet økonomisk er en særdeles drøy påstand.

Jeg synes det er veldig synd at du ikke verdsetter det arbeidet vi gjør, og at du helst skulle sett at vi ikke fikk tilgang til arrangementer hvor media bør og skal ha adgang.

Det ville vært et veldig flatt medielandskap her i landet om det ikke hadde vært for paragraf 100 i Norges grunnlov som sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Du gir klart uttrykk for at du ønsker å kneble media. Av alle tilbakemeldingene vi har fått er dette en av de mest urovekkende, spesielt når det kommer fra en som er satt til å representere liungene i kommunestyret.

Det er ikke alltid vi setter like stor pris på alt det negative som skrives om oss, men vi vil likevel ikke gå til det skritt å sensurere frie meninger bare fordi vi ikke er enige. Tvert om gir vi alle lesere, uavhengig av standpunkt, mulighet til å kommentere alle våre artikler, med unntak av artikler som omhandler ulykker og pågående straffesaker.

Vi har så langt tatt alle utfordringer på strak arm, men å drive en lokal nettavis uten adgang til kulturarrangementer er noe verken vi eller andre medier noensinne vil kunne klare å gjennomføre.

Svend Asbjørn Sylling
Daglig leder Liernett DA

5 kommentarer

Lørdag 16. august 2008 10:16: Håvard Rype
Avis??

Nettavisen for hele Lier kaller Liernett seg. Hadde det enda vært en avis!
En avis har tross alt ansatte journalister som kan faget sitt, en avis har en redaktør som kjenner til presseetiske spilleregler og ikke minst en avis er et sted for objektiv nyhetsformidling.
Ikke noe av dette har Liernett. Jeg ønsker på ingen måte å kneble ytringsfriheten her til lands. Jeg ser på internett som en garantist for det frie ordets kraft og ønsker det velkommen, selv om de som skriver måtte være rasende uenige med meg.
Men Thorvald Lerbergs leder: ”Suppe på en spiker” om Sankt Hallvard-spillet må jeg fknytte noen kommentarer til.
Ingen – aller minst meg selv – ønsker å legge begrensninger på ett hvert menneskes soleklare rett til å hevde sin mening i det offentlige rom, men jeg må få lov til å peke på et par graverende forhold ved Liernetts skriverier om Sankt Hallvard-spillet.
For det første: Alle journalister vet at det er noe som heter kildekritikk. Det betyr at man undersøker sakens realiteter før man publiserer sitt stoff. Lerbergs artikkel ”Suppe på en spiker” har så mange faktafeil, at det må være flaut – selv for ham. At han ikke gidder å ta en telefon for å sjekke fakta, diskvalifiserer ham fra å bruke ordet avis og pressemann om seg selv. Dessuten har Liernett hele tiden visst hvordan Sankt Hallvard-spillet har vært organisert og Sankt Hallvard-prisen finansiert, Liernett deltok og refererte fra pressekonferansen i mai i år da disse opplysningene ble presentert.
At han syns det er for mange spill i Norge må han få lov til å mene, selv om Norsk spelkalender som vel kan mer om dette enn han, skriver at det årlig settes opp 70 lokalhistoriske spill rundt om i Norge. Thorvald får dette til å bli 600,
Thorvald bekymrer seg også over min bruk av ferie: ”For hvordan er det for en kulturarbeider å måtte bruke store deler av hjernekapasiteten til å bekymre seg om været en uke i august? Det må da gå ut over noe?” Jeg kan trøste Thorvald med at jeg for lenge siden har innsett at været kan jeg ikke gjøre noe med, jeg har valgt å bruke 3 ferieuker på å jobbe med spillet, og det jeg får igjen for den tiden jeg bruker på det, gir meg mye mer enn å ligge langflat på stranda! For øvrig vil jeg opplyse om at jeg er ansatt i Lier kommune i en 50% stilling med ansvar for tilrettelagt fritid for PU. I løpet av august har vi gjennomført de planlagte turene til ”Allsang på grensen” og en handletur til Strømstad for brukerne våre.
Så til det presseetiske: Det finnes ikke en fornuftig, ansvarlig redaktør som ville finne på å sende en ”journalist” som har skrevet en så kritisk lederartikkel som Thorvalds, til å anmelde selve forestillingen! Hvordan i all verden kan man forvente en objektiv anmeldelse fra noen som allerede før premieren er negativt innstilt til hele konseptet?
Men det blåser Liernett i!
Vi trenger og bør ta vel i mot en et nettsted som formidler store og små nyheter fra hjemkommunen, men vi bør kanskje kreve at dersom de kaller seg en avis, at de følger presseetiske spilleregler?
Men alle kan jo gjøre seg opp sin egen mening. Det er bare å møte opp på Gilhusodden lørdag senest 21:30!


Håvard Rype
Lørdag 16. august 2008 10:27: Anne
Lier har absolutt behov for en fri og uavhengig avis. At dette er en nettavis er mer et tegn i tiden, enn at den dermed skal regnes for useriøs.
Drevdals forsøk på å flytte fokus fra saken og over på personene som ønsker å belyse den, hadde ikke vært like effektive i en papiravis.
Jeg er derfor glad for at Liernett ikke lar seg kneble i denne eller andre saker.
Og i saken rundt arrangementet av St. Hallvardspillet 2008, er det nok andre enn anonyme ytrere som har et forklaringsproblem.
Lørdag 16. august 2008 11:15: Øland
Anne: Liernett - en fri og uavhengig avis? Vel "fri" er den, og "uavhengig" ift eksisterende media er den også, men betegnelsen "avis" det fortjener den foreløpig ikke. Selv om den er aldri så mye registrert som avis, så blir den ikke det før innholdet møter minstestandarden for kildekritikk, seriøsitet og kompetanse.

Til Svend Asbjørn Sylling: Liernett er foreløpig en artig debattside - intet mer, intet mindre. Den må løftes et par etasjer før man kan ta den alvorlig som medieaktør i lokalmiljøet. Hvilke planer har du som daglig leder for å få til dette?
Lørdag 16. august 2008 11:25: Bra skrevet
Du Rype, han Thorvald skrev en bra artikel han om spelet. Du kan ikke forvente deg at alle skriver som du vil de skal skrive( Samme om lierposten gjør det) Fin arikel med mange fine bilder.
Lørdag 16. august 2008 12:38: Anne
Jeg føler at balansen mellom nyhetsformidling og meningsutveksling er like god på Liernett som i distriktets papiraviser.
I " Etikk for journalister " skriver Svein Brurås om retten til fritt kildevalg - Journalisten har både rett og plikt til selv å vurdere hvilke kilder som i den enkelte sak har størst kompetanse og troverdighet. Journalisten forbeholder seg retten til å velge de kilder han ønsker, og kan i utgangspunktet ikke akseptere at andre enn journalisten selv skal peke ut kildene.
At Liernett velger andre vinklinger og kilder enn distriktets papiraviser, føles kun som en berikelse i informsajonsflyten - og ikke som en provokasjon.
Jeg tror at nettavisene er kommet for å bli - også rene nettaviser.
Men det er fortsatt en litt " satt " holdning til bruken av dem.

Flere saker fra arkivet

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Flere besøkende enn noensinne tidligere

Liernett ønsker å presisere at synkende lesertall ikke er bakgrunnen for den planlagte avviklingen. Rett og slett fordi Liernett ikke har opplevd noen synkende lesertall.

Liernett på papir

Nå er det endelig mulig å bruke Liernett til å tenne opp

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Godt Nett-År

Liernett skal bli liungenes møteplass nummer 1

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Det mest hjemsøkte stedet i Norge?

Bli med på vandring i de nedlagte avdelingene på Lier sykehus. På nettet.

3 år og 1177 artikler

Artikkelarkivet på Liernett strekker seg tilbake til 22. september 2003, og har 1177 tilgjengelige artikler.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Pappas datter - bloggeren fra Sylling

Liernett har møtt Ida Pettersen (17), jenta bak en av Liers mest leste blogger.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Ønsker overvåking av overvåkerne

I Lier har blant annet de to skolene St. Hallvard vgs og Lier vgs kameraovervåkning, og nå ønsker Datatilsynet å klargjøre hva som er lovlig og hva som er ulovlig bruk av dette

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Nedtelling til Lierdagene

Nå er det mindre enn tre måneder igjen til Lierdagene. Følg nedtellingen, se bilder, les nyhetsmeldinger og andre artikler på www.lierdagene.no

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Kultursjefen hilser

Hyggelig hilsen til Liernett fra kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Daglig leder av Liernett til VG Nett

Datagründer og daglig leder i Liernett starter som Traffic Manager i VG Nett etter nyttår.

Store forandringer på Liernett

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av nettstedet. Vi kan love spennende nyvinninger de neste ukene. Først ut er en stor oppdatering av videosidene.

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Ordføreren, Lierbyen og ønskedrømmen

Helene Justad vil redde Liers skrantende sentrum. Til det trenger hun mye drahjelp, men media kan ikke endre fakta.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Liernett på mobilen

Liernett har oppdatert wap-sidene

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Min samboer og jeg

Ukens petit er ved Sindre K. Nordengen, videregående student ved medier og kommunikasjon på Norloff mediagymnas

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Provosert av arroganse

En av Liernetts lesere mener det er kapitalismens krefter som råder ved Everket, og at det ikke er en lokal servicebedrift. Lier Everk svarer her på kritikken.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

- Motorcross-sykler i opptoget i år også

Vi lager ikke et miljøarrangement ved å stenge noen grupper ute fra arrangementet, forteller Ellen Ovenstad fra kulturkontoret om Lierdagenes miljøprofil

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Hva er ditt beste ferieminne?

Liernett inviterer deg, kjære leser, til å dele ditt beste ferieminne med våre øvrige lesere.

Lierdagene i støpeskjeen

Kommunen må spare, og kultursjefen vil gjøre de populære Lierdagene mindre ressurskrevende. Samtidig er det er flere påtrengende utfordringer.

Liernett mest lest i Lier

Liernett har jevn stigning i antall besøkende.

Eksport fra Liernetts kalender

Det er nå mulig å eksportere arrangementer fra Liernetts kalender, slik at dette kan legges inn i andre kalendere

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Sommerstengt?

Liernett stiller spørsmål om pressestøtten til lokalavisene i distriktet i denne lederen

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Å skyte spurv med kanon

Å bli fortalt at man er dum pga noe man har skrevet i avisen, kan skape irrasjonelle følelser i et menneske.

Pass opp for banksvindel!

I morgentimene i dag har mange trolig fått en falsk melding om suspendert minibankkort og manglende tilgang til nettbank.

- Viktig å beholde samarbeidet

- Det uttaler Knut Grothaug (th på bildet), leder i IF Liungens foballgruppe til Liernett etter at klubben ikke får lov å samarbeide med Lier IL om et felles junior lag neste år --

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Retningslinjer for bruk av materiale på www.liernett.no

Vi får stadig forespørsler om bruk av materiale publisert på Liernett. Vi opplever også å finne igjen materiale fra liernett på eksterne nettsteder, uten at slik bruk er avklart med opphavsmann.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Trolsk stemning

Ole Myhrene fra Sylling tok disse bildene i marka i påsken.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Liernett - fra 1.0 til 4.0

Nettavisen du nå leser er Liernett 4.0. Fra Liernett 1.0 til Liernett 3.0 skjedde det store endringer på flere områder, mens det ved overgangen til 4.0 i 2009 knapt var endringer som var synlige for den vanlige leser.

Grønne Lier?

Vi tar debatten

- Sikrer bevaring av nettavisen

Nasjonalbiblioteket tar vare på Liernett som kildemateriale for fremtidig forskning og dokumentasjon.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Settere savnet

Har noen av Liernetts lesere eller andre sett disse to setterne?

Varme følelser for hverandre

Ukens petit: - Det sitter to unge mennesker på benken foran meg.

Karsten Alnæs på Tranby

Fredag var det igjen forfatterbesøk i biblioteket på Tranby skole.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.