Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 410f8e25c682693731c242da0e751164

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Takk for at du bidrar til debatt på nettavisen Liernett. Men til å være en tilsynelatende erfaren kommunestyrepolitiker synes jeg du har en tendens til å spore av fra det som faktisk diskuteres. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at ditt siste innlegg på Liernett er godt over grensen for hva jeg og resten av alle bidragsyterne bak Liernett skal akseptere.

Du skriver at vi jobber for å opprettholde pressekort som gir både oss, familie og venner gratis tilgang til kulturaktiviteter og andre aktiviteter, og at vi innbiller oss at pressekort er lik fribillett.
- Det later til å tro at Liernetts folk tror akkurat det og jeg håper dermed at Liernetts folk betaler inngangsbillett som alle oss andre i forhold til aktive kulturarrangementer i Lier kommune, skriver du i din kommentar.

Du trekker også frem Liernetts pressedekning av musikkfestivaler utenfor Norge, hva nå det måtte ha med saken å gjøre. Vi skriver om det våre lesere måtte ønske å lese, og prøver å favne både dypt og bredt, og det kommer vi også til å fortsette å gjøre.

Jeg vil presisere at nettavisen Liernett de siste årene har publisert 3114 artikler og 17 479 bilder fra alle deler av lokalsamfunnet. Hadde man skrevet all denne teksten langs en rett linje tilsvarer det 15 kilometer tekst. Disse 3114 artiklene har blitt kommentert 2396 ganger av rundt 3000 liunger som er inne på Liernett ukentlig, også medregnet deg. På disse fem årene har vi ennå ikke tatt ut en eneste krone i form av lønn.

Når det gjelder kritikk av Liernett er takhøyden stor, men å antyde at vi gjør alt dette for egen vinnings skyld og utnytter kulturlivet økonomisk er en særdeles drøy påstand.

Jeg synes det er veldig synd at du ikke verdsetter det arbeidet vi gjør, og at du helst skulle sett at vi ikke fikk tilgang til arrangementer hvor media bør og skal ha adgang.

Det ville vært et veldig flatt medielandskap her i landet om det ikke hadde vært for paragraf 100 i Norges grunnlov som sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Du gir klart uttrykk for at du ønsker å kneble media. Av alle tilbakemeldingene vi har fått er dette en av de mest urovekkende, spesielt når det kommer fra en som er satt til å representere liungene i kommunestyret.

Det er ikke alltid vi setter like stor pris på alt det negative som skrives om oss, men vi vil likevel ikke gå til det skritt å sensurere frie meninger bare fordi vi ikke er enige. Tvert om gir vi alle lesere, uavhengig av standpunkt, mulighet til å kommentere alle våre artikler, med unntak av artikler som omhandler ulykker og pågående straffesaker.

Vi har så langt tatt alle utfordringer på strak arm, men å drive en lokal nettavis uten adgang til kulturarrangementer er noe verken vi eller andre medier noensinne vil kunne klare å gjennomføre.

Svend Asbjørn Sylling
Daglig leder Liernett DA

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 16. august 2008 10:16: Håvard Rype
Avis??

Nettavisen for hele Lier kaller Liernett seg. Hadde det enda vært en avis!
En avis har tross alt ansatte journalister som kan faget sitt, en avis har en redaktør som kjenner til presseetiske spilleregler og ikke minst en avis er et sted for objektiv nyhetsformidling.
Ikke noe av dette har Liernett. Jeg ønsker på ingen måte å kneble ytringsfriheten her til lands. Jeg ser på internett som en garantist for det frie ordets kraft og ønsker det velkommen, selv om de som skriver måtte være rasende uenige med meg.
Men Thorvald Lerbergs leder: ”Suppe på en spiker” om Sankt Hallvard-spillet må jeg fknytte noen kommentarer til.
Ingen – aller minst meg selv – ønsker å legge begrensninger på ett hvert menneskes soleklare rett til å hevde sin mening i det offentlige rom, men jeg må få lov til å peke på et par graverende forhold ved Liernetts skriverier om Sankt Hallvard-spillet.
For det første: Alle journalister vet at det er noe som heter kildekritikk. Det betyr at man undersøker sakens realiteter før man publiserer sitt stoff. Lerbergs artikkel ”Suppe på en spiker” har så mange faktafeil, at det må være flaut – selv for ham. At han ikke gidder å ta en telefon for å sjekke fakta, diskvalifiserer ham fra å bruke ordet avis og pressemann om seg selv. Dessuten har Liernett hele tiden visst hvordan Sankt Hallvard-spillet har vært organisert og Sankt Hallvard-prisen finansiert, Liernett deltok og refererte fra pressekonferansen i mai i år da disse opplysningene ble presentert.
At han syns det er for mange spill i Norge må han få lov til å mene, selv om Norsk spelkalender som vel kan mer om dette enn han, skriver at det årlig settes opp 70 lokalhistoriske spill rundt om i Norge. Thorvald får dette til å bli 600,
Thorvald bekymrer seg også over min bruk av ferie: ”For hvordan er det for en kulturarbeider å måtte bruke store deler av hjernekapasiteten til å bekymre seg om været en uke i august? Det må da gå ut over noe?” Jeg kan trøste Thorvald med at jeg for lenge siden har innsett at været kan jeg ikke gjøre noe med, jeg har valgt å bruke 3 ferieuker på å jobbe med spillet, og det jeg får igjen for den tiden jeg bruker på det, gir meg mye mer enn å ligge langflat på stranda! For øvrig vil jeg opplyse om at jeg er ansatt i Lier kommune i en 50% stilling med ansvar for tilrettelagt fritid for PU. I løpet av august har vi gjennomført de planlagte turene til ”Allsang på grensen” og en handletur til Strømstad for brukerne våre.
Så til det presseetiske: Det finnes ikke en fornuftig, ansvarlig redaktør som ville finne på å sende en ”journalist” som har skrevet en så kritisk lederartikkel som Thorvalds, til å anmelde selve forestillingen! Hvordan i all verden kan man forvente en objektiv anmeldelse fra noen som allerede før premieren er negativt innstilt til hele konseptet?
Men det blåser Liernett i!
Vi trenger og bør ta vel i mot en et nettsted som formidler store og små nyheter fra hjemkommunen, men vi bør kanskje kreve at dersom de kaller seg en avis, at de følger presseetiske spilleregler?
Men alle kan jo gjøre seg opp sin egen mening. Det er bare å møte opp på Gilhusodden lørdag senest 21:30!


Håvard Rype
Lørdag 16. august 2008 10:27: Anne
Lier har absolutt behov for en fri og uavhengig avis. At dette er en nettavis er mer et tegn i tiden, enn at den dermed skal regnes for useriøs.
Drevdals forsøk på å flytte fokus fra saken og over på personene som ønsker å belyse den, hadde ikke vært like effektive i en papiravis.
Jeg er derfor glad for at Liernett ikke lar seg kneble i denne eller andre saker.
Og i saken rundt arrangementet av St. Hallvardspillet 2008, er det nok andre enn anonyme ytrere som har et forklaringsproblem.
Lørdag 16. august 2008 11:15: Øland
Anne: Liernett - en fri og uavhengig avis? Vel "fri" er den, og "uavhengig" ift eksisterende media er den også, men betegnelsen "avis" det fortjener den foreløpig ikke. Selv om den er aldri så mye registrert som avis, så blir den ikke det før innholdet møter minstestandarden for kildekritikk, seriøsitet og kompetanse.

Til Svend Asbjørn Sylling: Liernett er foreløpig en artig debattside - intet mer, intet mindre. Den må løftes et par etasjer før man kan ta den alvorlig som medieaktør i lokalmiljøet. Hvilke planer har du som daglig leder for å få til dette?
Lørdag 16. august 2008 11:25: Bra skrevet
Du Rype, han Thorvald skrev en bra artikel han om spelet. Du kan ikke forvente deg at alle skriver som du vil de skal skrive( Samme om lierposten gjør det) Fin arikel med mange fine bilder.
Lørdag 16. august 2008 12:38: Anne
Jeg føler at balansen mellom nyhetsformidling og meningsutveksling er like god på Liernett som i distriktets papiraviser.
I " Etikk for journalister " skriver Svein Brurås om retten til fritt kildevalg - Journalisten har både rett og plikt til selv å vurdere hvilke kilder som i den enkelte sak har størst kompetanse og troverdighet. Journalisten forbeholder seg retten til å velge de kilder han ønsker, og kan i utgangspunktet ikke akseptere at andre enn journalisten selv skal peke ut kildene.
At Liernett velger andre vinklinger og kilder enn distriktets papiraviser, føles kun som en berikelse i informsajonsflyten - og ikke som en provokasjon.
Jeg tror at nettavisene er kommet for å bli - også rene nettaviser.
Men det er fortsatt en litt " satt " holdning til bruken av dem.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode