Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8e5e0d0ffd2d10dca2d6c663e0c7b240

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

At Liernett blir vurdert på det produktet som til enhver tid ligger ute, er noe vi hele tiden er forberedt på, men vi synes reaksjonene den siste uka ble vel overdimensjonerte.

La det være klart: Vår kulturanmelder har redaksjonens frihet til å bruke sin rett og ikke minst uttøve sin plikt til skrive kritiske vurderinger av lokale kulturoppsetninger fra start til premiere. Hans grundige og lange erfaring som kulturskribent er viktig å utnytte, dersom Liernett skal bli et godt supplement til lokalpressen. Vi kan ikke se at den øvrige lokalpresse har gjort noen særlige forsøk på  å skrive en seriøs anmeldelse av St. Hallvardspillet.

Kulturutvalget (eller Kultur, oppvekst - undervisningsutvalget) ble ”slukt opp av det omfattende Tjenesteutvalget. Det er beklagelig etter vår mening. Der kunne deler av debatten vært ført videre.. Både på kommentarplass og i møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger.

Det er grunn til å sitere fra Lerbergs anmeldelse for å vise nyansene:

”Først og fremst vil jeg berømme de mange amatørskuespillerne. Der fins mange talenter. Når det gjelder forestillingen jeg her skriver om, vil jeg trekke fram barna som gjorde en fin innsats og spilte vesentlige roller i stykket. Nå skal det sies at ”Ikke en spurv til jorden” ikke legger til rette for de helt store skuespillerprestasjonene. Sant å si synes jeg stykket er litt flatt og hadde derfor problemer med å holde tråden gjennom handlingen, noe som kanskje kan tilskrives egen dumhet. Høydepunktene markeres for dårlig, og stykket mangler en stringens som gjør at vi som publikum lett kan følge handlingen og samtidig få med oss de spektakulære opptrinnene.”

Vi tror kulturlivet i Lier er tjent med ærlige, subjektivt kritiske meningsytringer, enten det skjer i klubber og foreninger, på den partipolitiske arena eller gjennom lokale media. I flere saker har Liernett forsøkt å være et alternativ til den etablerte presse.

Meningsytringene på nettavisene kan lett bli mer uforutsigbare og spontane. For en nettavis med fri adgang til meningsytringer kan det lett bli en vanskelig balansegang for redaksjonen, på den ene side å la alle slippe til og samtidig bidra til å styre debatten inn i en konstruktiv retning.

Men kanskje er ikke alle liunger med ”hånden på rattet” vant med at det blir spørsmål fra ”hvermansen”. For noen enkelte lokale medier er det jo lettvint å rope hallejuja, helst ikke stille kritiske spørsmål, spesielt når de samme medieaktørene har vært med å betale for festen --- 

En redaktør ser ingen grunn til ”overprøve” synspunktene til en erfaren, men subjektivt kritisk journalist. Selv tradisjonelle aviser på riksplan vil ha merket seg, at selv ”tanta” i Akersgata, Aftenposten, driver ikke med sensur av anmelderne av tradisjonelt kulturstoff og annet kommentarstoff. Men selvsagt diskuteres artiklenes innhold med vinklinger og prioriteringer. Det gjør redaksjonen i Liernett daglig på sitt interne forum.

Med krevende jobber på dagen og jobbing på kvelden sier det seg selv at redaksjonen ikke kan være bemannet hele døgnet, i motsetning til de mer tradisjonelle avisene der de fleste jobber på heltid.

Til tross for mye kritikk, tror og håper vi at Liernett har vært og vil være til glede og nytte, men også til litt irritasjon for mange liunger, både i foreninger og klubber og blant de debattglade.  Alle våre lesere, frilansskribenter med sine tips og bidrag, for eksempel innen kultur, idrett og politikk, er med og legger grunnlaget for ei fri og uavhengig nettavis, uten kapitalmakt fra mediekonsern i ryggen. Med idealisme vil vi fortsatt være en ”møteplass” på nettet for engasjerte innbyggere ---  

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 21. august 2008 20:23: Håvard Rype
Et lite punktum kan være et flott tegn!

Jeg takker for alle godord om Sankt Hallvard-spillet som har drysset over de mange frivillige som har bidratt i år.
Og jeg skal for god ordens skyld understreke følgende; Jeg skal inntil døden forsvare ett hvert menneskes rett til å mene at spillet ikke var bra. Det er ytringsfrihet i dette landet og den friheten skal vi sannelig hegne om. Men kaller man seg en avis, om så bare en nettavis, så bør man også følge de presseetiske retningslinjer som ligger i redaktørplakaten. Og da skal man ikke la en medarbeider som på forhånd er så negativ til selve konseptet om et spill om Sankt Hallvard, gå hen og anmelde det! Det er som å skulle ha en litteraturkritikker som mener at alle bøker stinker.
Og dette er det eneste jeg har bedt om: En innrømmelse fra den ansvarlige redaktøren at dette burde man ikke gjort. Sjøl lever jeg godt med at Thorvald ikke likte stykket, jeg har tidligere fått skryt av ham for andre ting jeg har skrevet. Ja, han har sågar framført tekster av meg to ganger på bygdetunet! Og det skal innrømmes: Lett å gi regi er han ikke, men talent for de skrå bredder, det har han så avgjort!
Og selvfølgelig skal vi som skriver tåle at ikke alle er like begeistret for det vi presterer. Ta for eksempel jubileumsforestillingen i 2005 som Rune Elven i en annen bloggrekke her på nettstedet syntes var den verste forestillingen han noen gang har sett, den medførte at ansvarlig redaktør Torger Almaas innstilte Lierskovens dramathiiske Selskab til kulturprisen for 2005. Som en av de to stifterne av den foreningen (lederen av Sankt Hallvard-spillet Runar Gravdal var den andre) satte jeg umåtelig stor pris på dette. Og Torger, som var med som kommunens representant da vi ble sendt til vår vennskapskommune Falköping for å vise forestillingen for våre svenske venner i forbindelse med unionsoppløsningsjubileet, skriver meget rosende om forestillingen som for øvrig var et spennende samarbeide med Lier Janitsjarorkester.
Så dette skulle vel vise mitt poeng: Smaken er om baken, den er delt og alle bør ha en soleklar rett til å uttrykke sin mening. Men som journalist påhviler det én og ens overordnede enkelte forpliktelser man bør ta inn over seg.
Fortsatt god sommer!

Hilsen Håvard
Fredag 22. august 2008 11:52: Småirritert
Kan vi snart få svar på alle spørsmålene om den nye foreningen, lauget og hvem som bestemmer hva og hvordan og hvilke lover og vedtekter det er?
Fredag 22. august 2008 12:40: Torger Almaas,redaktør
Håvard. Det er helt korrekt at jeg var med og innstilte Lier dramathiiske selskab til Kulturprisen, og begrunnelsen for at kulturprisen ble gitt til teatergruppa var etter flere års skapende arbeid. Derfor var jeg nøye med at jeg ikke "blandet hattene". I tillegg representerte jeg ikke bare meg selv, men også partiet mitt den gangen.
Men en svært viktig saksopplysning : Jeg var kun frilans medarbeider i Liernett den gangen. (jeg har vært FUNGERENDE redaktør fra januar 2008).
Elven var redaktør i 2005 og er ute av redaksjonen i Liernett. derfor representerer han kun seg selv.
Fredag 22. august 2008 15:24: Håvard Rype
På vegne av en helt sikkert sånn rundt regnet en halv, i det minste, en million mennesker!

Ansvarlig redaktør Torger Almaas skriver ovenfor:
”Både på kommentarplass og i møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger.”

Jeg regner med at det er anmeldelsen av spillet han sikter til, slik framgår det i hvert fall av innlegget. Nå har jeg for moro skyld, og fordi jeg har ferie og god tid undersøkt påstanden hans. Spillet har så vidt jeg kan se generert 8 bloggrekker., med til sammen 99 tilsvar. Av disse framgår det at det er seks personer som har fått publisert tilsvar her på bloggen som faktisk har sett spillet, og da regner jeg ikke med meg selv og Thorvald! Av disse seks er alle positive til forestillingen. Nå er vel halvparten av dem deltagere i selve spillet, så de skal vi vel ikke regne med. Uten å kjenne herr Almaas sin bekjentskapskrets og hvilke enkeltpersoner som har ment hva om det Thorvald har skrevet, så skulle det være interessant å vite hvor de mange liunger som på kommentarplass tydeligvis har ytret seg positivt til Lerbergs syn befinner seg. For på Liernett har de ikke vært!
Fredag 22. august 2008 17:07: Torger Almaas, fung red
Vi sikter til utenfor kommentarplass: "i
møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger"
Muligens er ikke DET ikke poengtert nok, i tilfelle er det beklagelig.
Selv om mange har uttrykt sin mening om denne saken i KOMMENTARFELTET er det langt flere som på andre måter uttrykker sine meninger via andre "møteplaser", naturlig nok
Og disse har natuligvisk krav på å være anonyme --- DET håper jeg at vi er enige om.
Fredag 22. august 2008 17:37: Cultura
Statistikkens vesen kan være grusomt!
Selv om det er 99,99% som har likt teaterstykket - er det denne ene - teateranmelderen, en mot "røkla", som klarte å ødelegge alt.

Er det annet å si, enn fy!
Fredag 22. august 2008 21:40: Ikke medlem
"Cultura" er jo sur melk, så innlegget svarer til navnet. Lerberg ga en saklig og ryddig omtale av stykket. Ingen liker å bli gjort oppmerksom på at noe kunne ha vært bedre, men jeg har aldri hørt makan til fornærmet hylekor som det Rype og gjengen hans har prestert. Hva huleste Lieråstunnelen er dere vant til? Jublende og klappende tanter på fireårsdagen?
Lørdag 23. august 2008 00:23: Håvard Rype
Jeg må visst korrigere statistikken min. En navnløst "Ikke medlem" har nemlig meldt seg og forteller at Lerberg har gitt en saklig og ryddig omtale av stykket. Og da går jeg selvsagt ut fra at han har sett stykket siden han stiller seg bak Lerbergs anmeldelse.
Men "ikke medlem" tar helt feil når han skriver: "Ingen liker å bli gjort oppmerksom på at noe kunne ha vært bedre". Snarere tvert imot, skal jeg som skribent bli bedre trenger jeg publikums tilbakemeldinger!
Men mitt poeng har hele tida vært at en ansvarlig redaktør ikke skal la en medarbeider som på forhånd er så negativt innstilt til selve konseptet om et Sankt Hallvard-spill gå hen og anmelde det. Den ansvarlige redaktør Almaas skriver ovenfor om Aftenposens kulturdekning. Og her, Almaas, kan du tjene 1000 kroner. Jeg vedder nemlig 1000 kroner på at Aftenpostens kulturredaktør ville være enig med meg. Tar du imot veddemålet?
Til slutt vil jeg takke "Ikke medlem" for et nytt - og meget søtt - tilskudd til kraftuttrykk man kan bruke her i bygda: "Hva huleste Lieråstunellen!"
Lørdag 23. august 2008 09:28: Cultura
Ja, helt enig!

En person som til de grader setter seg opp mot etablerte sannheter, burde kastes i fjorden med en møllestein rundt halsen - spør du meg!
Lørdag 23. august 2008 11:51: Observatør
En sak er at Cultura vil hive alle kritikere av Gilhusspelet på fjorden men rart hun ikke veit du ikke kan tre ei møllestein over hue på folk? Eller veit hu?

Er Cultura morodame eller bare vanlig moron?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode