Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

At Liernett blir vurdert på det produktet som til enhver tid ligger ute, er noe vi hele tiden er forberedt på, men vi synes reaksjonene den siste uka ble vel overdimensjonerte.

La det være klart: Vår kulturanmelder har redaksjonens frihet til å bruke sin rett og ikke minst uttøve sin plikt til skrive kritiske vurderinger av lokale kulturoppsetninger fra start til premiere. Hans grundige og lange erfaring som kulturskribent er viktig å utnytte, dersom Liernett skal bli et godt supplement til lokalpressen. Vi kan ikke se at den øvrige lokalpresse har gjort noen særlige forsøk på  å skrive en seriøs anmeldelse av St. Hallvardspillet.

Kulturutvalget (eller Kultur, oppvekst - undervisningsutvalget) ble ”slukt opp av det omfattende Tjenesteutvalget. Det er beklagelig etter vår mening. Der kunne deler av debatten vært ført videre.. Både på kommentarplass og i møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger.

Det er grunn til å sitere fra Lerbergs anmeldelse for å vise nyansene:

”Først og fremst vil jeg berømme de mange amatørskuespillerne. Der fins mange talenter. Når det gjelder forestillingen jeg her skriver om, vil jeg trekke fram barna som gjorde en fin innsats og spilte vesentlige roller i stykket. Nå skal det sies at ”Ikke en spurv til jorden” ikke legger til rette for de helt store skuespillerprestasjonene. Sant å si synes jeg stykket er litt flatt og hadde derfor problemer med å holde tråden gjennom handlingen, noe som kanskje kan tilskrives egen dumhet. Høydepunktene markeres for dårlig, og stykket mangler en stringens som gjør at vi som publikum lett kan følge handlingen og samtidig få med oss de spektakulære opptrinnene.”

Vi tror kulturlivet i Lier er tjent med ærlige, subjektivt kritiske meningsytringer, enten det skjer i klubber og foreninger, på den partipolitiske arena eller gjennom lokale media. I flere saker har Liernett forsøkt å være et alternativ til den etablerte presse.

Meningsytringene på nettavisene kan lett bli mer uforutsigbare og spontane. For en nettavis med fri adgang til meningsytringer kan det lett bli en vanskelig balansegang for redaksjonen, på den ene side å la alle slippe til og samtidig bidra til å styre debatten inn i en konstruktiv retning.

Men kanskje er ikke alle liunger med ”hånden på rattet” vant med at det blir spørsmål fra ”hvermansen”. For noen enkelte lokale medier er det jo lettvint å rope hallejuja, helst ikke stille kritiske spørsmål, spesielt når de samme medieaktørene har vært med å betale for festen --- 

En redaktør ser ingen grunn til ”overprøve” synspunktene til en erfaren, men subjektivt kritisk journalist. Selv tradisjonelle aviser på riksplan vil ha merket seg, at selv ”tanta” i Akersgata, Aftenposten, driver ikke med sensur av anmelderne av tradisjonelt kulturstoff og annet kommentarstoff. Men selvsagt diskuteres artiklenes innhold med vinklinger og prioriteringer. Det gjør redaksjonen i Liernett daglig på sitt interne forum.

Med krevende jobber på dagen og jobbing på kvelden sier det seg selv at redaksjonen ikke kan være bemannet hele døgnet, i motsetning til de mer tradisjonelle avisene der de fleste jobber på heltid.

Til tross for mye kritikk, tror og håper vi at Liernett har vært og vil være til glede og nytte, men også til litt irritasjon for mange liunger, både i foreninger og klubber og blant de debattglade.  Alle våre lesere, frilansskribenter med sine tips og bidrag, for eksempel innen kultur, idrett og politikk, er med og legger grunnlaget for ei fri og uavhengig nettavis, uten kapitalmakt fra mediekonsern i ryggen. Med idealisme vil vi fortsatt være en ”møteplass” på nettet for engasjerte innbyggere ---  

10 kommentarer

Torsdag 21. august 2008 20:23: Håvard Rype
Et lite punktum kan være et flott tegn!

Jeg takker for alle godord om Sankt Hallvard-spillet som har drysset over de mange frivillige som har bidratt i år.
Og jeg skal for god ordens skyld understreke følgende; Jeg skal inntil døden forsvare ett hvert menneskes rett til å mene at spillet ikke var bra. Det er ytringsfrihet i dette landet og den friheten skal vi sannelig hegne om. Men kaller man seg en avis, om så bare en nettavis, så bør man også følge de presseetiske retningslinjer som ligger i redaktørplakaten. Og da skal man ikke la en medarbeider som på forhånd er så negativ til selve konseptet om et spill om Sankt Hallvard, gå hen og anmelde det! Det er som å skulle ha en litteraturkritikker som mener at alle bøker stinker.
Og dette er det eneste jeg har bedt om: En innrømmelse fra den ansvarlige redaktøren at dette burde man ikke gjort. Sjøl lever jeg godt med at Thorvald ikke likte stykket, jeg har tidligere fått skryt av ham for andre ting jeg har skrevet. Ja, han har sågar framført tekster av meg to ganger på bygdetunet! Og det skal innrømmes: Lett å gi regi er han ikke, men talent for de skrå bredder, det har han så avgjort!
Og selvfølgelig skal vi som skriver tåle at ikke alle er like begeistret for det vi presterer. Ta for eksempel jubileumsforestillingen i 2005 som Rune Elven i en annen bloggrekke her på nettstedet syntes var den verste forestillingen han noen gang har sett, den medførte at ansvarlig redaktør Torger Almaas innstilte Lierskovens dramathiiske Selskab til kulturprisen for 2005. Som en av de to stifterne av den foreningen (lederen av Sankt Hallvard-spillet Runar Gravdal var den andre) satte jeg umåtelig stor pris på dette. Og Torger, som var med som kommunens representant da vi ble sendt til vår vennskapskommune Falköping for å vise forestillingen for våre svenske venner i forbindelse med unionsoppløsningsjubileet, skriver meget rosende om forestillingen som for øvrig var et spennende samarbeide med Lier Janitsjarorkester.
Så dette skulle vel vise mitt poeng: Smaken er om baken, den er delt og alle bør ha en soleklar rett til å uttrykke sin mening. Men som journalist påhviler det én og ens overordnede enkelte forpliktelser man bør ta inn over seg.
Fortsatt god sommer!

Hilsen Håvard
Fredag 22. august 2008 11:52: Småirritert
Kan vi snart få svar på alle spørsmålene om den nye foreningen, lauget og hvem som bestemmer hva og hvordan og hvilke lover og vedtekter det er?
Fredag 22. august 2008 12:40: Torger Almaas,redaktør
Håvard. Det er helt korrekt at jeg var med og innstilte Lier dramathiiske selskab til Kulturprisen, og begrunnelsen for at kulturprisen ble gitt til teatergruppa var etter flere års skapende arbeid. Derfor var jeg nøye med at jeg ikke "blandet hattene". I tillegg representerte jeg ikke bare meg selv, men også partiet mitt den gangen.
Men en svært viktig saksopplysning : Jeg var kun frilans medarbeider i Liernett den gangen. (jeg har vært FUNGERENDE redaktør fra januar 2008).
Elven var redaktør i 2005 og er ute av redaksjonen i Liernett. derfor representerer han kun seg selv.
Fredag 22. august 2008 15:24: Håvard Rype
På vegne av en helt sikkert sånn rundt regnet en halv, i det minste, en million mennesker!

Ansvarlig redaktør Torger Almaas skriver ovenfor:
”Både på kommentarplass og i møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger.”

Jeg regner med at det er anmeldelsen av spillet han sikter til, slik framgår det i hvert fall av innlegget. Nå har jeg for moro skyld, og fordi jeg har ferie og god tid undersøkt påstanden hans. Spillet har så vidt jeg kan se generert 8 bloggrekker., med til sammen 99 tilsvar. Av disse framgår det at det er seks personer som har fått publisert tilsvar her på bloggen som faktisk har sett spillet, og da regner jeg ikke med meg selv og Thorvald! Av disse seks er alle positive til forestillingen. Nå er vel halvparten av dem deltagere i selve spillet, så de skal vi vel ikke regne med. Uten å kjenne herr Almaas sin bekjentskapskrets og hvilke enkeltpersoner som har ment hva om det Thorvald har skrevet, så skulle det være interessant å vite hvor de mange liunger som på kommentarplass tydeligvis har ytret seg positivt til Lerbergs syn befinner seg. For på Liernett har de ikke vært!
Fredag 22. august 2008 17:07: Torger Almaas, fung red
Vi sikter til utenfor kommentarplass: "i
møte med enkeltpersoner denne uka har redaksjonen fått et bestemt inntrykk at Lerbergs syn også har vunnet gehør hos mange liunger"
Muligens er ikke DET ikke poengtert nok, i tilfelle er det beklagelig.
Selv om mange har uttrykt sin mening om denne saken i KOMMENTARFELTET er det langt flere som på andre måter uttrykker sine meninger via andre "møteplaser", naturlig nok
Og disse har natuligvisk krav på å være anonyme --- DET håper jeg at vi er enige om.
Fredag 22. august 2008 17:37: Cultura
Statistikkens vesen kan være grusomt!
Selv om det er 99,99% som har likt teaterstykket - er det denne ene - teateranmelderen, en mot "røkla", som klarte å ødelegge alt.

Er det annet å si, enn fy!
Fredag 22. august 2008 21:40: Ikke medlem
"Cultura" er jo sur melk, så innlegget svarer til navnet. Lerberg ga en saklig og ryddig omtale av stykket. Ingen liker å bli gjort oppmerksom på at noe kunne ha vært bedre, men jeg har aldri hørt makan til fornærmet hylekor som det Rype og gjengen hans har prestert. Hva huleste Lieråstunnelen er dere vant til? Jublende og klappende tanter på fireårsdagen?
Lørdag 23. august 2008 00:23: Håvard Rype
Jeg må visst korrigere statistikken min. En navnløst "Ikke medlem" har nemlig meldt seg og forteller at Lerberg har gitt en saklig og ryddig omtale av stykket. Og da går jeg selvsagt ut fra at han har sett stykket siden han stiller seg bak Lerbergs anmeldelse.
Men "ikke medlem" tar helt feil når han skriver: "Ingen liker å bli gjort oppmerksom på at noe kunne ha vært bedre". Snarere tvert imot, skal jeg som skribent bli bedre trenger jeg publikums tilbakemeldinger!
Men mitt poeng har hele tida vært at en ansvarlig redaktør ikke skal la en medarbeider som på forhånd er så negativt innstilt til selve konseptet om et Sankt Hallvard-spill gå hen og anmelde det. Den ansvarlige redaktør Almaas skriver ovenfor om Aftenposens kulturdekning. Og her, Almaas, kan du tjene 1000 kroner. Jeg vedder nemlig 1000 kroner på at Aftenpostens kulturredaktør ville være enig med meg. Tar du imot veddemålet?
Til slutt vil jeg takke "Ikke medlem" for et nytt - og meget søtt - tilskudd til kraftuttrykk man kan bruke her i bygda: "Hva huleste Lieråstunellen!"
Lørdag 23. august 2008 09:28: Cultura
Ja, helt enig!

En person som til de grader setter seg opp mot etablerte sannheter, burde kastes i fjorden med en møllestein rundt halsen - spør du meg!
Lørdag 23. august 2008 11:51: Observatør
En sak er at Cultura vil hive alle kritikere av Gilhusspelet på fjorden men rart hun ikke veit du ikke kan tre ei møllestein over hue på folk? Eller veit hu?

Er Cultura morodame eller bare vanlig moron?

Flere saker fra arkivet

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Utgått på dato snart?

- Er juletrefestene for lengst bare blitt en pliktøvelse for de voksne?

Bort i svarte natta

Fredag 13. mars er siste sjansen ti å se ”Blott til lyst" sin forestilling på dramascenen på Stoppen Vi var på premieren onsdag kveld

Eplefestivalen nærmer seg

Tusener er ventet til eplefestivalen, som i år arrangeres for 20. gang. Programmet for de to dagene er omfattende, og det blir mange opplevelser for både barn og voksne.

Er du forberedt til ferien?

Liernett gir deg tips for hva du skal gjøre hvis uhellet er ute -- i dag om hoggormbitt.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Tilbakeblikk på Lierdagene

Lierdagene 2011 er over, og de var bra. Noen mener til og med det var de beste Lierdagene hittil. Vi har flere nye bilder, inntrykk og synspunkter.

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Og vinnerne er ...

Liers mest populære serveringssted ligger på Lierskogen. Vinneren av Liernetts meningsmåling foreslo Heg Gjestgiveri. Selv bor han i Sylling.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Kampen om leserne

Kampen vil stå mellom utenlandskeide Lierposten og det rotekte lierproduktet, Liernett

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Åssiden 2 vanskelig borte

- Vi kjenner mange av motspillerne fra tidligere kamper, så dette blir et prestisjeoppgjør, sier Martin Wøien Gilhuus, spillende klubbformann i Spa/Bra

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Tranby skolekorps på ærefult oppdrag

Tranby skolekorps spilte før premieren på filmen ORPS - the movie på Drammen kino fredag ettermiddag.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Knut Vollebæk og Vice Versa

På søndag kommer tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Lierskogen kulturkirke. Det gjør Vice Versa også.

Vil ha økologisk matsenter eller -butikk

Lier kommune vil ha tiltak for å sikre at økologiske matvarer når frem til forbrukerne. Det byr på betydelige utfordringer.

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Seks Lierkunstnere med i ”kunst rett vest”

Liernett besøkte en av dem.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Hallå-pår`æ!

- Her om dagen traff jeg min venninnes sønn, forteller ukens petitskribent Tonje Evju.

Søker teatersjefstilling

Ekteparet Hanne Brincker Fjerdingstad (37) og Ketil Kolstad (35), som i disse dager flytter til Lierstranda, er blant de ni søkerne til å lede Nord-Trøndelag Teater.

Borgerplikt

Ukens petit er ved Truls Hallingstad, pensjonist, Nordal

Virker samlende på bygdene

Nils Ole Oftebro har tro på den betydning St Hallvardspillet kan få for Lier og distriktet

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Egen dag for 7-åringer i Tranby menighet

Lørdag 17. mars klokka 11:00 er alle 2. klassinger som hører til Tranby menighet invitert til menighetshuset.

Liernett på papir

Nå er det endelig mulig å bruke Liernett til å tenne opp

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

Bra bok

Unge anmeldere skriver på Liernett

Ubudne gjester i Sylling

For andre år på rad inviterte Hennummusikken seg selv til fellesøvelse med Sylling sangkor i aulaen på Sylling skole

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Direktesendt TV fra TESS-åpning i Årdal

Når TESS åpner sin avdeling nummer 100, blir det direkte TV-overføring på nettet

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Åt skogen

Skogen som kulturarena

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Idealisme og faglig dyktighet

Dette har Øyvind Narjord, langrennstrener i Lierbyga i flere tiår, kombinert på en utmerket måte

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Bli med på Kabaret

Lier Kammerkor setter opp kabareten ”Evig Din?” med forestillinger i Drammen teater 12. - og 13. mai

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Førsteklasses fra 9. klasse

Onsdag kveld holdt 9. klasse ved Sylling skole julekonsert til inntekt for sin egen Polen-tur. Konserten er bare ett av mange inntektsbringende tiltak for å kunne gjennomføre en åtte dagers tur med Aktive Fredsreiser i høstferien 2008.

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Vi besøker Liers spisesteder: McDonald’s

Før vi avrunder vår serie om Liers mange spisesteder, er vi denne gang innom et av de mest kjente og - neste gang - et av de minst kjente. Deretter får leserne velge sitt favorittsted.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Thank you for the music!

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling, ordfører i Lier.

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

En ny Grete Waitz?

Silje Bæra Hørthe fra Sylling fortsetter å imponere etter seieren i Kanada rundt