Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 62cdaae2980b18b68a61f3e5f678763a

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

- Lier Sp er selvfølgelig like skuffet som de andre partiene at RV 23 ikke er med i ”Forslag til Nasjonal transportplan 2010–2019” fra transportetatene og Avinor AS. Men vi må huske at dette KUN er forslag fra etatene og Avinor, og ikke den endelige storingsmeldinga som kommer til høsten. Lier Sp mener at RV23 har en spesiell stilling i Samferdselsdepartementet, siden bakgrunnen for at RV23 slapp KS1- utredning var at den skulle ha mulighet for å nå NTP. Dette var noe samferdselsminister Navarsete var svært opptatt av, da hun besøkte Lier Sp tidligere i sommer. Hun uttaler på partiets hjemmesider at vi nå har fått det faglige innspillet, og at hun nå håper på en bred debatt.

”I etatene og Avinor sine forslag til Nasjonal transport plan har vi fått et faglig grunnlag for det videre arbeidet med stortingsmeldinga om saken. Mange og vanskelige spørsmål og prioriteringer skal avklares før stortingsmeldinga blir lagt frem i høst. Dette gjelder blant annet samlet økonomisk ramme for planperioden, fordeling av ressurser mellom ulike deler av transportsektoren og mellom ulike prosjekter, tiltak og formål”, sier Samferdselsministeren.

- Vi i Lier Sp mener derfor løpet absolutt ikke er kjørt, og vil fortsatt gjøre alt vi kan for at RV 23 skal være med i stortingsmeldingen om NTP som legges frem til høsten. Lier Sp vil samtidig få presisere at vi er svært glad for det fokus på vedlikehold som foreligger i forslaget, noe som er helt nødvendig for veinettet i Norge, som har vært forsømt i årevis.

Forrige artikkel:Skandaløst av kretsenNeste artikkel:Sylling greier det meste --
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode