Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 85a9879e2d6e71de465bba1f59f4c8c6

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Her er ordførerens innlegg


- Drammens Tidende skriver i dag (23/1) om en mulig bompengeløsning for tunnelen Dagslett-Linnes.

De som har fulgt med i denne debatten lenge, vet at bompengefinansiering av tunnelen Dagslett-Linnes har vært et tema i flere år. Da Stortinget midt på nittitallet vedtok å bygge en tverrforbindelse under Oslofjorden mellom E-6 i Frogn og E- 18 i Lier, var det bare strekningen fra E-6 i Frogn til Bjørnstad i Røyken som ble gjennomført.

Fullføring av strekningen fra Bjørnstad til E-18, inkludert tunnelen Dagslett - Linnes, ville tvinge seg frem etter hvert, mente man den gangen. Da det ble klart at det ikke skjedde, inngikk Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og de berørte kommunene en intensjonsavtale om å utrede muligheten for å forlenge innkrevingsperioden for bommen ved Oslofjordtunnelen med fem år, slik at man kunne finansiere tunnelen Dagslett - Linnes med penger fra denne bommen. Dette arbeidet ble lagt på is mens Lier kommune arbeidet med Kommunedelplanen for ytre Lier.

I forslag til Nasjonalt transportplan som ble offentliggjort 17. januar i år, er strekningen Bjørnstad - E-18 ikke nevnt. Altså fortsatt ingen planer og ingen penger.

I møtet i fylkeshuset 22. januar i år, ble dette sørgelige faktum diskutert. Det ble avtalt at Buskerud fylkeskommune, Lier kommune og Røyken kommune skulle legge frem saker til sine respektive politiske utvalg (formannskap og fylkesutvalg) for å se om det fortsatt er interesse for å få den etterlengtede tunnelen Dagslett - Linnes på plass ved hjelp av bompenger. Dersom denne interessen er til stede, vil Statens vegvesen i Buskerud bli bedt om å lage en såkalt mulighetsanalyse. Analysen vil bl. a vise om det fortsatt er mulig å forlenge innkrevingstiden ved Oslofjordtunnelen, og den vil vise alternative muligheter for brukerfinansiering. Først når dette er gjort, kan vi som lokalpolitikere ta stilling til om bomløsning /brukerfinansiering er en vei å gå. I så fall er det til syvende og sist Stortinget som avgjør saken.

Statlig finansiering er uten tvil den beste løsningen, men ser dessverre ut til å være et evighetsprosjekt.

Forrige artikkel:Kulturblomstring i kulturbygda Lier?Neste artikkel:Fullstendig ikke-sosialistisk samling
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode