Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Her er ordførerens innlegg


- Drammens Tidende skriver i dag (23/1) om en mulig bompengeløsning for tunnelen Dagslett-Linnes.

De som har fulgt med i denne debatten lenge, vet at bompengefinansiering av tunnelen Dagslett-Linnes har vært et tema i flere år. Da Stortinget midt på nittitallet vedtok å bygge en tverrforbindelse under Oslofjorden mellom E-6 i Frogn og E- 18 i Lier, var det bare strekningen fra E-6 i Frogn til Bjørnstad i Røyken som ble gjennomført.

Fullføring av strekningen fra Bjørnstad til E-18, inkludert tunnelen Dagslett - Linnes, ville tvinge seg frem etter hvert, mente man den gangen. Da det ble klart at det ikke skjedde, inngikk Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og de berørte kommunene en intensjonsavtale om å utrede muligheten for å forlenge innkrevingsperioden for bommen ved Oslofjordtunnelen med fem år, slik at man kunne finansiere tunnelen Dagslett - Linnes med penger fra denne bommen. Dette arbeidet ble lagt på is mens Lier kommune arbeidet med Kommunedelplanen for ytre Lier.

I forslag til Nasjonalt transportplan som ble offentliggjort 17. januar i år, er strekningen Bjørnstad - E-18 ikke nevnt. Altså fortsatt ingen planer og ingen penger.

I møtet i fylkeshuset 22. januar i år, ble dette sørgelige faktum diskutert. Det ble avtalt at Buskerud fylkeskommune, Lier kommune og Røyken kommune skulle legge frem saker til sine respektive politiske utvalg (formannskap og fylkesutvalg) for å se om det fortsatt er interesse for å få den etterlengtede tunnelen Dagslett - Linnes på plass ved hjelp av bompenger. Dersom denne interessen er til stede, vil Statens vegvesen i Buskerud bli bedt om å lage en såkalt mulighetsanalyse. Analysen vil bl. a vise om det fortsatt er mulig å forlenge innkrevingstiden ved Oslofjordtunnelen, og den vil vise alternative muligheter for brukerfinansiering. Først når dette er gjort, kan vi som lokalpolitikere ta stilling til om bomløsning /brukerfinansiering er en vei å gå. I så fall er det til syvende og sist Stortinget som avgjør saken.

Statlig finansiering er uten tvil den beste løsningen, men ser dessverre ut til å være et evighetsprosjekt.

Ulla Nævestad

Flere saker fra arkivet

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Persontog i Lier-tunnelen måtte evakueres

Et persontog på vei mot Asker måtte evakueres inne i Lier-tunnelen etter at det oppstod røykutvikling fredag ettermiddag

Stengt igjen – og igjen

Oslofjordtunnelen er stengt på ubestemt tid etter brannen i går. Det er en ulempe for noen, men en fordel for andre.

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Personbil i brann

Personbil i brann på E18 i Fosskolltunnelen tirsdag kveld

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Full liung i snøen og full stopp i tunnelen

Ble satt inn: Beruset liung som lå i snøen ved parkscenen. Ble tatt ut: Vogntog som sperret Fosskolltunnelen.

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Vil forlenge plattformene, men mangler tid og penger

Arbeidet med å forlenge plattformene på Lier stasjon er utsatt på ubestemt tid.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Opp av sofaen Bergo

For lite politisk aktivitet fra Buskerudbenken på Stortinget, skriver Ståle Sørensen (V) i sitt leserinnlegg

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Mulig togpåkjørsel i Lier

Lokfører meldte fra om påkjørsel av en person på jernbanelinja ved Huseby.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Lier før og nå

Fra Heggtoppen til et stykke øst for Lierbyen går Ringeriksveien der toget gikk i 101 år.

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

DT ønsker ikke storskjerm

Storskjermen som NRK og Drammen kommune ønsker i Drammen sentrum skaper debatt. Saken har blitt utsatt, og Drammens Tidende beskyldes for å bidra til utsettelsen.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Skitunnel i Lier?

- Caroline Tangen fra Lier har deltatt for skikretsen før, sier skitrener Øyvin Narjord bildet) som en kommentar til at Buskerud Langrenn, med trenere og støtteapparat, har vært på samling i skitunnelen i Torsby i Sverige den siste uken, fra 23.-28.juli.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Ulla Nordgarden tar utjevningsmandatet

Dette sier Ståle Sørensen, valgkampsekretær i Buskerud Venstre

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Hull i hull

Bilister langs riksvei 284 fra Opsahlsvingen til Syllinghaugen må smøre seg med tålmodighet -

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Buss for tog

Persontogene på Drammenbanen erstattes med buss denne helga

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

God treningskultur over flere tiår

- Årets opprykk er et resultat av gode treneres langvarig innsats og med høy faglig kompetanse, både håndballfaglig og menneskebehandling, sier tidligere trener og arkitekten bak Reistads håndballskoler, Erik Bjørnstad,

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Klart for påmelding til UKM

Fredag 25. januar er det klart for en ny runde med Ungdommens Kulturmønstring

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Leserkritikk av DT

DT.no, nettutgaven til Drammens Tidende, får kritikk for sin dekning av fartsleken på E18

Ungdommens kulturmønstring på fredag

UKM er årets kulturelle høydepunkt for Lierungdom. I år er det hele 74 påmeldte liunger, fordelt på 44 forskjellige innslag.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.