Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 625e972454cfa076fc778145fe62d642

Vil forlenge plattformene, men mangler tid og penger

Arbeidet med å forlenge plattformene på Lier stasjon er utsatt på ubestemt tid.

Plattformene på Lier stasjon er for korte for de togene som trafikkerer strekningen. Jernbaneverket er pålagt å forlenge plattformene slik at de er tilpasset lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe for av- og påstigning. Plattformene på Lier stasjon er ikke noe særtilfelle, for Jernbaneverket har funnet ytterligere 141 plattformer som må oppgraderes.

Dårlige grunnforhold ved Lierelven
Grunnundersøkelser har avdekket tildels svært dårlige grunnforhold der plattformforlengelsen må foretas. En tredjepartsverifikasjon ble konkludert med at en forlengelse av plattformen vil kreve omfattende og meget kostbare tiltak for å stabilisere grunnen.

Jernbaneverket har på bakgrunn av de kostnads- og gjennomføringsmessige konsekvenser konkludert med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre prosjektet i henhold til den opprinnelige planen. Den gikk ut på at oppgraderingen skulle finne sted i løpet av den togfrie perioden i sommer.

Jernbaneverket er i dialog med Lier kommune, og etter sommeren begynner arbeidet med å finne en alternativ løsning. Den løsningen må visstnok være på plass innen 31. desember 2012. Hva som ellers skjer, er uklart. I verste fall vil Lier, der jernbanen frem til baneomleggingen i 1973 hadde fire stoppesteder, miste sitt siste stoppested.

Stasjon eller holdeplass?
Det er ikke lett å si hva som er rett, og det blir ikke enklere av at Jernbaneverket både bruker betegnelsen Lier holdeplass og Lier stasjon. Når Liernett bruker betegnelsen stasjon, er det fordi den er mest brukt på folkemunne og dessuten i samsvar med skiltingen på stasjonen.

Siden nedleggelsen av den opprinnelige Lier stasjon har det vært mye forvirring rundt hva det heter der toget stopper ved utgangen av tunnellen fra Asker.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode