Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 28d134b0aa3965257f7dc3fcce127140

Lier før og nå

Ikke så mange vet om den store broen på stedet der jernbanen mellom Drammen og Oslo krysset Lierelva fra 1872 til 1973. Broen er der fremdeles, men nå har biler og busser overtatt.

Lierbyen oppsto ved nordenden av kjempesvingen Drammensbanen gjorde i Lierdalen. På vestsiden av Lierelva ble det anlagt en stasjon, og stasjonen ble i lang tid et kommunikasjonssentrum i Lier.

På 1880-tallet ble det anlagt meieri ved stasjonen, og i løpet av de følgende tiårene utviklet det seg et tettsted der jorda ble bygget ned og boliger og butikker ble bygget opp. Utbyggingen skjedde svært tilfeldig, noe som fortsatt preger stedet.

Lierbyen mistet mye av sin betydning som kommunikasjonsknutepunkt da jernbanen ble lagt om i 1973. Allerede før den tid var privatbilen blitt allemannseie, og en stadig mindre del av det økende behovet for persontransport ble dekket av offentlige kommunikasjonsmidler.

Noen år etter omleggingen av jernbanen ble det vedtatt å bruke deler av den gamle jernbanetraseen til vei, og den solide broen ble dermed en del av Ringeriksveien.

Bildene: Det øverste bildet er tatt i mai 1973; bildet under i mai 2011.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 13. juni 2011 09:19: Nils Stenvi-Samuelsen
Denne serien med "Lier før og nå" er utrolig bra :-)
Jeg leser den med stor glede og iver for å lære kommunen min å kjenne.
Dette gjør at jeg vil få et større "eierforhold" til kommunen jeg bor i. Det er snart 12 år siden jeg flyttet til Lier, og jo mer jeg vet om historien jo bedre vil jeg kjenne, og skjønne kommunen :-)
For å kunne se fremover, må man kjenne historien. Fortsett så lenge det finnes materiale, og når det ikke er mer materiale igjen, start fra begynnelsen av :-)
Stå på!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode