Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

I en påkostet annonsekampanje gir Lier og noen andre kommuner i nedre del av Buskerud denne anbefalingen til sine innbyggere: Reis smartere, lev bedre!  Men hvor lett er det å reise smartere, underforstått å redusere bilbruken?

Annonsekampanjen er ledd i et omfattende markedsføringsopplegg, som i forrige måned blant annet resulterte i en mer fargerik enn informativ åttesiders trykksak til samtlige husstander i nedre Buskerud.

'Buskerudbyen' skal visstnok få 40 000 nye innbyggere i løpet av et par tiår. Hvem som har bestemt eller ønsker det, er noe uklart. Det som er imidlertid synes vesentlig mer klart i budskapet, er at vi som bor i de berørte kommunene, må skjerpe oss kraftig før alle disse 40 000 velter innover oss.

Ettersom man vanligvis ikke bruker helsides annonser til internmeldinger, får vi gå ut fra at det gode rådet om å reise smartere er myntet på folk i sin alminnelighet. Dermed blir oppfordringen om at ”vi sammen må finne gode løsninger for fremtiden” en inspirasjon til å komme med innspill, og det gjør vi gjerne.

Den fargerike brosjyren fra Buskerudbyen gir noen eksempler på forbedringspotensialet i kollektivtrafikken. Vi ser i første omgang på to av dem:

Buskerudbyen hevder: Transportsystemet skal på en rasjonell måte, både for personer og gods, knytte det flerkjernede byområdet sammen, til Osloområdet og til utlandet.

Vi spør: Når blir det mer rasjonell persontransport til og fra Liers eneste jernbanestasjon? Det er i disse dager 38 år siden stasjonen ble tatt i bruk.

Buskerudbyen hevder: Attraktiv by- og stedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport er et prioritert resultatområde.

Vi spør: Hvordan er denne prioriteringen ivaretatt i forbindelse med utbyggingen av for eksempel Engersand Havn? Hvor praktisk er det å reise kollektivt fra Gullaug til videregående skoler eller kommunens eget sentrum, Lierbyen?

Vi vet selvfølgelig at Buskerudbyen beskriver tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to tiårene. Nettopp derfor blir det så meningsløst å late som om forbedringene allerede er på plass og at det er de reisende som må skjerpe seg. Ja, for markedføringskampanjen er vel ikke ment for å fortelle folk hvordan de skal forholde seg i 2031?

Tog Trafikk

4 kommentarer

Onsdag 8. juni 2011 10:24: Susan Cohen Bolstad
For noen år siden ville busselskapet ha innspill om ruter. Jeg skrev et brev der jeg anbefalte at det skulle være buss forbindelse mellom togstasjonen og Lierbyen. For å komme til vår bysentrum må man, fra togstasjonen, ta to busser eller tog og buss. Med tanken på at Politiet, Biblioteket, NAV, m.m. ligger i "sentrum" burde det være en direkte forbindelse til Lierbyen fra Lier Stasjon. Er ruten direkte sparer man en ekstra tur.

mvh SCB
Onsdag 8. juni 2011 12:18: Morgan Langfeldt
Deilig å lese at noen fremdeles har et kritisk blikk på dette glamorøes luftslottet. Det lokkes med fagre løfter og store ord om en fremtid der vi \\\"alle\\\" skal kjøre kollektivt. Man legger ut lokkemat i form av millioner som virker som dette er middler som dekker kostnadene. Sannheten bak er at dette er bare smuler med tanke på kostnadene det vil ha for kommunene/fylket i fremtiden. Ingen jeg noen gang har møtt er i mot kollektivtrafikk, men det er jo en gang slik at dette ikke er mulig for alle innbyggere i en bygd på landet! Hjemme hos meg går det buss to ganger om dagen i ukedagene og ingen i helgen, men det er mulig at de mener jeg bør sykle mine 37km til jobben. Guttungen kan jo bare sitte bakpå.
I min enkle verden bør det være billigere å ta kollektivt enn å bruke egen bil. Når det viser seg å ha den dobble prisen av å kjøre bil er det vel toppen av opptimisme å tro at dette vil kunne redusere biltrafikken særlig. La oss ikke leke at hele landet er en stor by. Samfunnskostnadene ved dette er astronomiske.
I Buskerudbyens intensjoner ønskes det ikke vesentlig utbygging lengere enn 500 meter fra jernbanestasjonen??? Blir jo spennende å se hvordan utbyggingen skal bli i Lier hvis dette skal gjelde. Blir jo latterlig når det fra statlige organer vurderes å fjerne Lier stasjon! Tror det er viktig med et edruelig forhold til kollektivsatsningen i kommuner med til dels spredt bebyggelse. Alle er positive til kollektivtransport, men Buskerudbyen går så altfor langt.
Fredag 10. juni 2011 09:58: Anders Nerdrum
Her er jo løsningen såre enkel:

Alle Liers innbyggere flytter til de nye overprisede og små leilighetene som kommer på Lierstranda og alle innflyttere til kommunen blir bedt om å bo der også. Mulig vi kan la en liten gjeng fortsette å bo på Tranby/Gjellebekk dersom de kan bevise at de pendler med "ekspressbussen" som bruker nærmere 1 time fra Lier til Oslo. Resten av kommunen opparbeides til dyrket mark for bønder som kjører med miljødiesel! Case closed?
Mandag 3. oktober 2011 17:54: Mille Hansen
Kollektivtilbudet eller "tilbudet" som finnes i Lier gir en følelse av å befinne seg i ytre hedmark med innbyggertall på 2 familier og 3 ulver... Er det mulig at et nytt boligfelt som skal huse flere hundre familier ikke en gang har kollektivmulighet til Lier stasjon. På "idylliske" Engersand Havn er alle avhengige av bil for å komme seg til stasjonen dersom det er en halvmeter nysne - og ikke alle er så spreke at sykkel egner seg spesielt godt. Når man så faktisk har satt seg i bilen på vei hjem fra toget, så må man enten ta en rundtur via rundkjøringen ved Amtmannssvingen / jobbe på ukurante tider / eller kaste seg utpå veien med livet som innsats etter å ha stått i flere minutter i kø med utålmodige kamikasebilister som står på hornet bak. Samme situasjon er det når man om morgenen/ettermiddagen skal ut på veien til stasjonen... Herlige grønne Lier!!

Flere saker fra arkivet

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Kjører rett forbi

NSBs nye ruteplan blir ikke endret. Lier og Buskerudbyen har forsømt pendlerne.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

- Kaldt med tog?

Næringstopper syntes det var kaldt å vente noen minutter på Lier stasjon torsdag formiddag.

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Rådyrt å bruke kollektivtransport på Osloturen

Lierfamilen sjekket hva det ville koste for fire å ta toget inn til Oslo og bruke kollektivtransport i byen. Svaret var 1000 kroner, skriver Aftenposten.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Hva er galt med Drammen?

Drammens ufortjente mindreverdighets kompleks gir seg rare utslag, hevder Knut A. Andersen, som nå setter søkelyset på Buskeruds hovedstad

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Lier før og nå

Ikke så mange vet om den store broen på stedet der jernbanen mellom Drammen og Oslo krysset Lierelva fra 1872 til 1973. Broen er der fremdeles, men nå har biler og busser overtatt.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Ned for telling --

Kan Spa/Bra reise seg etter stortapet i generalprøven i går?

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Reisebrev fra Bloody beach – del 1.

Etter å ha vært med på å sette Bulgarsk rekord i varme, nyter jeg sjøen.

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Tidlig høstjakt

Det skrives kun mai og det er omtrent 200 som allerede gjør seg klar til jakta, skriver Tonje Evju i Ukens petit -

Nok p-plasser for pendlerne

At Drammen ikke protesterer mot at Lier får færre togstopp, er lett å forstå.

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Kommentar til Tutta og Iren

Hei Tutta og Iren. Hyggelig at dere leser Liernettt. Her skal dere få min forklaring på hvorfor det jeg skrev fra valgmøtet på Liertoppen ikke ble som dere forventet eller håpet

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Jakten på Judas

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Kan steke seg til London-OL

St. Hallvard Håndballklubb forsøker å steke vafler hele veien til London-OL.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Liungenes julegavekjøp på nye høyder

Julehandelen setter visstnok nye rekorder i Lier, men butikkene i Lierbyen har bare fått tak i noen smuler. Nå lysner det i Bakerikvartalet (bildet).

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole