Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Både Lier Helseportslag og Drammen og Omegn Bekterevsforening er avhengige av ekstra oppvarming til sine tilbud. De eldre medlemmene av Helseportslaget ser svært mørkt på framtidas vanntilbud. Pensjonert bonde, Magne Gravdal (84) har slitt med ei vond skulder helt siden han kjørte skurtresker. – Tilhørigheten til Lierhallen, å bade sammen betyr svært mye for meg. Kari Klemetsdal, Håkon og Hilde Gravdal ser også på lørdagstilbudet som enestående og uerstattelig.

På tirsdag tar politikerne i Lier stilling til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2011 – 2014.

- Når det gjelder Lier Helsesportlag og Drammen & Omegn Bekhterevforenings vannaktiviteter i Lierhallen tolker jeg utfallet i saken slik, sier instruktør Per Larsen. -  Vi er like langt. I budsjettet er det satt av penger for alternativ 2. Det betyr ” Helgestengt svømmehall og ingen oppvarming fra skolestart 2011. Videre har formannskapet åpnet for å sette ned et utvalg fram til sommeren for å se på mulighetene til øke publikumsbesøket og redusere utgiftene med til sammen kr. 50.000 i måneden. Det blir kr. 600.000.- i året. Det er hva vi må forholde oss til, dersom vårt tilbud skal opprettholdes, sier Per Larsen til Liernett.

Han viser til det rådmannen, blant annet, skriver om Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget i 2010. ”Den faktiske virkningen for kommunene er fortsatt ukjent, men det forventes at kommunene bygger opp et apparat for andre helsetjenester enn hva tilfelle har vært til nå!” Her kommer tiltak til rehabilitering / behandling av kronisk syke og eldre. Tilbudet vi har i Lierhallen er en del av det.

Larsen viser også til side 16 i Handlingsplanen der det står følgende ” Mål og tiltaksplan: Bedre folkehelse. Mål. Bedre helse for sosialt utsatte grupper. Tiltak: Utvikle og forankre et tverrsektorielt samarbeid i kommunen. Vurdere å etablere lavterskeltilbud og innføre Grønn resept ”.
Under kommentar står det: ”Er allerede opprettet i Lierhallen på lørdager.

Larsen viser også til side 26 der det står følgende om velferd. ”Et godt liv – livet ut ” Målet er å gå fra reparasjon til forebygging. Under tiltak: ”Legge til rette for reel brukermedvirkning, dvs. den enkelte tar ansvar for sitt eget liv og helse. ”
Man legger ikke til rette med å legge ned tilbudet vi i dag har i Lierhallen.

Han viser videre til side 39 under Kultur: ”Et mangfoldig kulturtilbud til flest mulig - noe som passer for alle. Tilbudene favner fra de yngste til de eldste.”
- Lierhallen er også et kulturtilbud, hevder Larsen. som mener at det er et langt stykke mellom ord og handling.

Og her har vi et annet paradoks, hevder han og viser til innbydelse til tverrfaglig konferanse i helsedirektoratet med tittelen; ”Opp av sofaen”. Fysisk aktivitet som årsak til og tiltak mot muskel og skjelettlidelser. I 2009 var plager i muskel og skjelett årsak til 41 % av sykefraværsdagene dekket av folketrygden og 36 prosent ved uførepensjon av nye innvilgelser.
- Ut i fra dette skjønner ikke jeg hvorfor vi må kjempe for å beholde muligheten til å oppfylle de fine ordene som står skrevet, poengterer Larsen.

Han ber politikerne tenke på at ikke alt kan måles i kroner og øre. - Vis at dere står for de fine intensjoner som står skrevet i handlingsplanen, oppfordrer han.

Kommuneøkonomi

1 kommentar

Søndag 12. desember 2010 23:13: E.Larsen
Lierhallen må jo markedsføres bedre, da blir det flere som bruker hallen etterhvert. Det er jo nesten ingen som vet at hallen er renovert!!
Hilsen liung

Flere saker fra arkivet

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Broom-broom i kulturkjerka

Søndag blir det full fart i Lierskogen kulturkirke (bildet). Da skal Jan-Erik Larsen underholde med morsomme historier, musikk og sang.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Lierhallen i ny drakt

Skinnende og innbydende er førsteinntrykket etter oppussingen som har kostet vel 5,7 millioner.

Begrepet Lierskogen kulturkirke

Lierskogen kulturkirke er i ferd med å bli et begrep i bygda. Kulturkomiteen har tatt mål av seg til å tilby både sambygdinger og andre gode kulturopplevelser i den nå restaurerte og påbygde kirken.

Årets siste post

Ukas Kulturminnepost, som er plasert ved demningen på på sørsida av Løken, er det 25. målet i år.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Psykisk helse på timeplanen

Verdensdagen for psykisk helse med fokus på ungdommen

Musikk, bildekunst og dans

Ved årskiftet hadde 50 ungdommer meldt seg på Ungdommens kulturmønstring

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Stille dager på hamburgerkafeen

Hos Max ved den tidligere bomstasjonen på Kjellstad er trafikken mindre enn ventet.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Bra bok

Unge anmeldere skriver på Liernett

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Deltakelse, mestring, innflyelse og likestilling

I samarbeid inviterer Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet Kvinner Kan fredag og lørdag, melder Aud Watnebryn (på bildet).

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

Høvik fritid får 300.000

Lier er blant de 229 av til sammen 429 søkere fra Lindesnes til Finnmark som har fått positivt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om midler til å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Vi besøker Liers spisesteder: Cafe Christian

Med unntak av at Wok står på menyen, er det intet som sier at Cafe Christian på Liertoppen er en kinarestaurant, men slik er det, og det er intet minus.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Norges første el-bil med blålys?

Drammensregionens brannvesens nyeste bil er en el-bil! Bak rattet: Overbrannmester Robert Kjærstad-Petterson.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Hva jeg husker fra høsten

- her jeg sitter på Toverudstranda?

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Snart utstillingsåpning

Hektisk aktivitet på Lier Bygdetun før årets sommerutstilling åpnes på søndag

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

En åpen setervoll i Vestmarka

På Engersetra nord i Lier "Vestmarka" var det tre bygninger i følge Lier-kartet fra 1844 --

Grieg i 100

Femteklassingene ved Hegg skole, (her representert med fire i Griegrollen og "frøken") storspilte, mens tekstforfatter Emil Skartveit og lærer Grete Benonisen kunne smile fornøyde --

Mer forvirring på Stoppenkollen

At eiendomsmeglere jukser med populære adresser, viste vi i en tidligere artikkel om Nøste Terrasse. Nå tøyer Dialog Eiendomsmegling sannheten igjen.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

«Svømme seg til Island»

Årets landsomfattende svømmekampanje er avsluttet, og Lierhallen har trukket ut to kandidater til den sentrale trekningen om reise for to til Island og weekendopphold på hotell

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Svært fornøyd

- Her er det ikke snakk om lettvinte løsninger fra håndverkerne, sa Finn Gehrken i Lier kommune om jobben som er gjort med det nye amfiet i Rådhusparken

Eiendommelige eiendomsmeglere

Når man skal selge 40 blokkleiligheter, er det mye å passe på i markedsføringen. Faktisk i meste laget for enkelte.

Rock, rap og listepop

En konsert du bør få med deg

Og vinnerne er ...

Liers mest populære serveringssted ligger på Lierskogen. Vinneren av Liernetts meningsmåling foreslo Heg Gjestgiveri. Selv bor han i Sylling.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Vi besøker Liers spisesteder: Heg gjestgiveri

På praktfulle Lier Bygdetun tilbyr Heg gjestgiveri grøt og vafler til den som kjenner sin besøkelsestid – og åpningstiden.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar