Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 93ef2842c8cc3a1ecfa4d8b27ec1487b

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Både Lier Helseportslag og Drammen og Omegn Bekterevsforening er avhengige av ekstra oppvarming til sine tilbud. De eldre medlemmene av Helseportslaget ser svært mørkt på framtidas vanntilbud. Pensjonert bonde, Magne Gravdal (84) har slitt med ei vond skulder helt siden han kjørte skurtresker. – Tilhørigheten til Lierhallen, å bade sammen betyr svært mye for meg. Kari Klemetsdal, Håkon og Hilde Gravdal ser også på lørdagstilbudet som enestående og uerstattelig.

På tirsdag tar politikerne i Lier stilling til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2011 – 2014.

- Når det gjelder Lier Helsesportlag og Drammen & Omegn Bekhterevforenings vannaktiviteter i Lierhallen tolker jeg utfallet i saken slik, sier instruktør Per Larsen. -  Vi er like langt. I budsjettet er det satt av penger for alternativ 2. Det betyr ” Helgestengt svømmehall og ingen oppvarming fra skolestart 2011. Videre har formannskapet åpnet for å sette ned et utvalg fram til sommeren for å se på mulighetene til øke publikumsbesøket og redusere utgiftene med til sammen kr. 50.000 i måneden. Det blir kr. 600.000.- i året. Det er hva vi må forholde oss til, dersom vårt tilbud skal opprettholdes, sier Per Larsen til Liernett.

Han viser til det rådmannen, blant annet, skriver om Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget i 2010. ”Den faktiske virkningen for kommunene er fortsatt ukjent, men det forventes at kommunene bygger opp et apparat for andre helsetjenester enn hva tilfelle har vært til nå!” Her kommer tiltak til rehabilitering / behandling av kronisk syke og eldre. Tilbudet vi har i Lierhallen er en del av det.

Larsen viser også til side 16 i Handlingsplanen der det står følgende ” Mål og tiltaksplan: Bedre folkehelse. Mål. Bedre helse for sosialt utsatte grupper. Tiltak: Utvikle og forankre et tverrsektorielt samarbeid i kommunen. Vurdere å etablere lavterskeltilbud og innføre Grønn resept ”.
Under kommentar står det: ”Er allerede opprettet i Lierhallen på lørdager.

Larsen viser også til side 26 der det står følgende om velferd. ”Et godt liv – livet ut ” Målet er å gå fra reparasjon til forebygging. Under tiltak: ”Legge til rette for reel brukermedvirkning, dvs. den enkelte tar ansvar for sitt eget liv og helse. ”
Man legger ikke til rette med å legge ned tilbudet vi i dag har i Lierhallen.

Han viser videre til side 39 under Kultur: ”Et mangfoldig kulturtilbud til flest mulig - noe som passer for alle. Tilbudene favner fra de yngste til de eldste.”
- Lierhallen er også et kulturtilbud, hevder Larsen. som mener at det er et langt stykke mellom ord og handling.

Og her har vi et annet paradoks, hevder han og viser til innbydelse til tverrfaglig konferanse i helsedirektoratet med tittelen; ”Opp av sofaen”. Fysisk aktivitet som årsak til og tiltak mot muskel og skjelettlidelser. I 2009 var plager i muskel og skjelett årsak til 41 % av sykefraværsdagene dekket av folketrygden og 36 prosent ved uførepensjon av nye innvilgelser.
- Ut i fra dette skjønner ikke jeg hvorfor vi må kjempe for å beholde muligheten til å oppfylle de fine ordene som står skrevet, poengterer Larsen.

Han ber politikerne tenke på at ikke alt kan måles i kroner og øre. - Vis at dere står for de fine intensjoner som står skrevet i handlingsplanen, oppfordrer han.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 12. desember 2010 23:13: E.Larsen
Lierhallen må jo markedsføres bedre, da blir det flere som bruker hallen etterhvert. Det er jo nesten ingen som vet at hallen er renovert!!
Hilsen liung
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode