Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 63048d4930eb56c040e9e4c1f7ef9810

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Tirsdag formiddag sendte Helene Justad et brev til fylkesordføreren og leder av hovedutvalg for samferdsel hvor hun reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Les også: - Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Nedenfor følger brevet fra Liers ordfører:

Reduksjoner i bussrutetilbudet i Lier

Lier kommune har gjennom oppslag i pressen, henvendelser fra innbyggere og på hjemmesidene til Buskerud kollektivtrafikk AS blitt kjent med at det planlegges reduksjoner i bussrutetilbudet i Lier med virkning fra 26.mars.

Tidligere har forslag til reduksjoner i rutetilbudet blitt drøftet med Lier kommune før iverksettelse og Lier kommune vil sterkt beklage at denne praksisen tilsynelatende er endret.

Ved siden av de driftsøkonomiske og budsjettmessige konsekvenser har ruteendringer også samfunnsmessige konsekvenser som det er nødvendig å vurdere i samarbeid med kommunen før beslutninger fattes.

Det er i Lier fastsatt reduksjoner på rute 63 til Sylling og rute 169 til Oslo. I Lier pendler hele 63% av den yrkesaktive befolkningen ut av kommunen, i stor utstrekning i retning av Oslo. Med vel 100% egendekning av arbeidsplasser i kommunen er det et tilsvarende antall innpendlende arbeidstakere. Endringene i rutetilbudet rammer i første rekke ungdom og studie-/arbeidspendlere.

Rute 63 er eneste kollektivtilbud til beboerne i skolekretsene Egge, Oddevall og Sylling og dekker en vesentlig del av Liers befolkning. Rute 169 er pendlerruta gjennom Lier til Oslo og betjener den største pendlerstrømmen i Lier. Det synes å være et betydelig potensiale i å øke kollektivtrafikkens andel av persontransporten.

Det er grunn til å peke på at reduksjon i tilbudet på disse rutene er i strid med målsettingene i forslaget til kollektivtrafikkplan for Buskerud som nettopp var på høring. Der er pendlerstrømmen mot Oslo en del av hovedmålet:

Hovedmål for kollektivtransporttilbudet
H1 Kollektivtransporttilbudet i 2030

Kollektivtransporttilbudet er betydelig øket i byer og sentrale tettsteder internt i fylket og for fylkeskryssende reiser mot Akershus og Oslo.

Det må også minnes om at partene i Buskerudbysamarbeidet gjennom avtalen med samferdselsdepartementet om belønningsordningen for kollektivtrafikk har forpliktet seg til å levere resultater i form av at en økt del av transportarbeidet skal tas av kollektivtrafikken.
En reduksjon av rutetilbudet som foreslått vil gjøre det vanskelig å oppfylle disse forpliktelsene. Vi kan risikere at partnerne Buskerudbyen da framstår som mindre troverdige samarbeidspartnere.

Lier kommune ber Buskerud fylkeskommune se til at de nevnte reduksjonene i rutetilbudet i Lier stilles i bero og fatter nødvendige vedtak for å unngå at vitale deler av det kollektive transporttilbudet i Lier raseres.

Med vennlig hilsen
Helene Justad
Ordfører

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 22. mars 2012 06:43: Bård Backe
Skal de kutte ut skolebussen også? Det er det eneste vi har igjen her øverst i Lier.
Torsdag 22. mars 2012 16:43: Gunn Lauritsen
Det er ikke bare i Lier Kommune det blir kuttet i busstilbudene. Her i Skoger kutter de alle de tre bussene som går på morgenen og de siste to på kvelden, så etter kl. 20 er det ikke lenger busser.
Torsdag 22. mars 2012 17:22: Anders Ström
Dette er resultateten av høyresvalg at ikke vara med
I Buskerud buss, ordføren må gå i sig og de hun har men
Om dette og ta sitt ansvar. Så Lier bor ta en telefon til
Ordføren som er på kommunekontoret så hun får klart med
Seg vad hun har vart med og gjøre det vanskeligere før oss
I Sylling/Lier. Som sagt skam at ikke stå før besluttet

Anders Strøm
Med i Lier AP og Vara i komunestyret og miljø utskottet.
Torsdag 26. april 2012 19:18: Karsten Gigernes
Anders Strøm: Dette er tull! Helt riktig av Lier Høyre å stå utenfor BK. Tragisk at alle de andre partier og kommuner valgte å bli med! BK er opprettet for å frita politikerne for ansvar og arbeid med kollektivtrafikken. Som bussjåfør har jeg ikke sett èn eneste positiv ting komme ut av BK; utelukkende det motsatte! De har fått tildelt en pott med penger, og værsågod - hold budsjettet! Hvilke tilbud vi skal stå igjen med, er revnende likegyldig. De har endret kostnadsstrukturen slik at de betaler operatøren/busselskapet en fast pris pr km. Slik blir hver kjørte kilometer en utgiftspost. Billettinntekter går vel i en felles pott og ikke knyttet opp mot den enkelte linje. Til argumentet at Lier mister busstilbud fordi de står utenfor: Drammen er også utenfor, men har det beste tilbudet av samtlige kommuner. Krødsherad er medeier, men mister HVER ENESTE bussrute i alle skoleferier! Nei, legg ned hele BK, og få ansvaret tilbake til politikerne!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode