Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Liernett har mottatt et stort antall henvendelser fra lesere både før, under og etter Sankt Hallvard-spillet som etterlyser mer informasjon. Ikke bare spørsmål om hvorfor man skal betale kr 100 til et kontonummer for å få innlogging til hjemmesidene for foreningen, men også etterlysning av mer praktisk informasjon som de ikke har funnet på nettet (dato, sted, billettpriser). Her prøver vi å gi våre lesere svar på noen av spørsmålene de har kommet med rundt organiseringen og økonomien, informasjon som strengt tatt burde vært tilgjengelig på foreningen Sankt Hallvard-spillets hjemmesider.
All informasjon nedenfor er basert på informasjon tilgjengelig på nettet, og vi har angitt kildehenvisning til hvert utsagn som krever dette.

Bakgrunn for spillet

St. Hallvard-spillet ble opprinnelig utviklet gjennom nyskrevet manus og en førstegangsoppsetning i år 2000. Den gang var Lier kommune prosjektansvarlig og Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune var med som medarrangører. Spillet ble så videreutviklet og oppført også i 2002 og 2004 i regi av Brageteatret med betydelige tilskudd fra disse tre. Spillet viste seg å medføre for mye administrativt arbeid og innebar en stor økonomisk risiko for Brageteatret, og spillet ble ikke satt opp de neste årene. [1]

Foreningen

Foreningen St. Hallvard-spillet ble stiftet 14. mai 2007, og er nå registrert som en privat konsumorientert organisasjon uten profittformål i Brønnøysundregisteret. Styret er registert med Runar Gravdal (51) som styreleder (bilde overfor), Per Rønneberg Hauge (44) som nestleder og Unni Hafskjold (77) og Håvard Benjamin Rype (54) som styremedlemmer. [2, 3]

Styreleder Runar Gravdal er ingeniør og fagsjef i Jernbaneverket, og representerer SV i nåværende kommunestyre. Nestleder Per Rønneberg Hauge er jordbrukssjef i Lier kommune. Unni Hafskjold, urtegründer, er oppført som kasserer for foreningen. Håvard Rype er kulturkonsulent i Lier kommune og sekretær i foreningen. [1]

Søknad og budsjett

I en søknad datert 20. mai 2007 [1] søker foreningen Lier kommune om kr 100 000,- i økonomisk støtte til oppsetning av St. Hallvard-spill i 2008. Vedlagt søknaden til Lier kommune ligger et foreløpig budsjett for 2008. Søknaden og budsjettet ble offentliggjort på Lier kommunes hjemmesider 20. august 2008. Dette kan enklest hentes frem ved å finne linken med teksten Nyhetsoversikt på forsiden og så bla bakover i arkivet.

Utgifter  
Honorar forfatter/regiass 100 000
Honorar instruktør 50 000
Produksjonsledelse 30 000
Scenografi 20 000
Sminke/mask 20 000
Kostymer/rekvisitter 25 000
Skuespillerhonorarer 180 000
Sufflør 10 000
Musikk 100 000
Lys 100 000
Lyd 80 000
Markedsføring 100 000
Spillområde 70 000
Diverse 100 000
Premierefest 40 000
Total 1 025 000
   
Inntekter  
Buskerud fylkeskommune   200 000
Lier kommune 100 000
Drammen kommune 100 000
Sponsorer 250 000
Billettinntekter 375 000
Total 1 025 000

Tidligere denne uken uttalte styreleder Runar Gravdal til Drammens Tidende at budsjettet for 2008 var på 1,46 millioner, så det endelige budsjettet ble altså ikke slik det foreløpige budsjettet i søknaden til Lier kommune var. [4]

Foreningens søknad ble behandlet av Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget i Lier kommune allerede 6. juni 2007 og i formannskapet dagen etter. Både KOU-utvalg og formannskapet fulgte rådmannens forslag til vedtak og ga tilsagn om tilskudd på kr 100 000 til oppsetningen. Tilskuddet skulle dekkes innenfor Kultur og fritids budsjettrammer. [1]

Lauget

I følge hjemmesidene for foreningen finnes det en frivillig sammenslutning av bedrifter som støtter spillet økonomisk med minimum 50 000 kroner, kalt Sankt Hallvard-lauget. Dette lauget består av (ut i fra foreningens hjemmesider) av de 8 bedriftene Drammen kommune, Lier kommune, Drammen havn, DnB NOR, Lier Industriterminal, Lier Everk, Buskerud fylkeskommune og Lierposten. [5]

Siden det allerede er kjent at Lier kommune [6], Drammen kommune [7] og Buskerud fylkeskommune [8] har gitt kr 100 000 hver, betyr det at de fem andre har gitt minst 250 000 kroner til sammen. Dette har altså gitt foreningen minimum kr 550 000 i støtte fra lauget, forutsatt at informasjonen på hjemmesidene deres stemmer.

Alle bedriftene i lauget er i statlig eller kommunalt eierskap, med unntak av Lierposten og 66 % av DnB NOR.
Se fullstendig oversikt over laugets sammensetning og eierne bak her

Lier kommune og Drammen havn eier henholdsvis 55 % og 30 % av Lier Industriterminal.
De resterende 15 % eies av Cargonet AS, som er eid av NSB og svenske Statens Järnvägar.

Videre eier Drammen kommune 100 % av Drammen havn.

Lier kommune eier 100 % av Lier Everk.

DnB NOR er børsnotert, men den største aksjonæren er likevel staten ved Nærings- og Handelsdepartementet som eier 34 %.

11 kommentarer

Søndag 24. august 2008 11:26: Anne
Takk for svært detaljert, men viktig informasjon om foreningene bak St. Hallvardspillet 2008.

Min påstand om at offentlig informasjon ikke skal være så vanskelig tilgjengelig - står imidlertid ved lag.
... vis hele />Det samme gjør påstanden om at kultursjefen selv, skapte grobunn for spekulasjoner ved å hevde at det i år ikke var kommunen, men en frivillig organisasjon som hadde påtatt seg arrangementet.
Søndag 24. august 2008 12:08: Undrer meg på
Takk for oversikten som blant mye annet rart viser vesentlig sprik mellom tidligere framlagte opplysninger og virkeligheten.

Kultursjefen ga tidligere i diskusjonen inntrykk av at "St. Hallvardprisen" på hundre tusen kroner var del av markedsføringen og markedsføringsbudsjettet. Det kan knapt nok være riktig, for i budsjettet som kommunen behandlet, er ikke markedsføringsbudsjettet større enn hundre tusen.

Vil laget fortsatt forholde seg taust? Hva sier kommunen?
Søndag 24. august 2008 15:56: Anne
Vil forøvrig minne om at dersom det har blitt tatt noen ureglementerte avgjørelser i forbindelse med opprettelsen av foreningene og tildeling av mandat for disse - hviler ansvaret for disse avgjørelsene på kultursjefen og dennes overordnede rådmannen.
Så kultursjefens fokus på at St. Hallvardspillene har bred politisk forankring, kan være litt misvisende.
Politikerne har godkjent dette under forutsetning av at alle lover og regler er fulgt i administrasjonen.
Og ... vi må derfor regne med at alle lover og regler er fulgt i denne saken, siden rådmannen har gitt sin godkjenning - før saken havnet i Formannsskapet.
Mandag 25. august 2008 08:11: Irritert skattebetaler
Takk for oversikten som viser at St. Hallvardspillet er en gigantisk sløsing med mine og dine skattepenger. Listen kan gjøres lengre:
1: Drammen kommune eier Gilhusodden. De har sikkert ikke tatt tomteleie.
2: Lier kommune drifter Gilhusodden. Har de krevd inn leie?
3: Servicetorget i Lier kommune har solgt billetter til spillet. Var det også gratisarbeid?
4: Ordfører Ulla Nævestad og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl var blant aktørene. Har de lest manus i arbeidstida?
5: Mange av aktørene var skolebarn - de er også nesten for offentlige ansatte å regne. Dessuten får de barnetrygd.
6: Og de aller minste aktørene får kanskje til og med kontantstøtte mens de deltar i spillet.
7: Unni Hafskjold som er kasserer i foreningen deltok på 60-tallet i landbrukshalvtimen i NRK, og er således også på en måte offentlig ansatt.
8: Listen kan sikkert gjøres mye lengre.....
Mandag 25. august 2008 11:54: Sett & hørt i Lierbyen
Svarer 'Irritert skattebetaler'.

Humor er gøy og kommentarene dine er morsommere enn vanlig på disse kanter. Jeg skjønner du vil fram til at det er helt i orden at ingen skal legge seg opp i hvordan offentlige midler brukes når tilstrekkelig mange får glede av pengene. Ha-ha-ha.
Søndag 31. august 2008 01:06: Nå ble det stille
Ja nå ble det stille fra de kommunale ansatte og SV politikerne
Lørdag 27. september 2008 18:49: Liung 1
Liernett gjorde for en måneds tid siden en ryddig jobb med å få fakta om Hallvardspillets formaliteter og økonomi på bordet. Etter den tid har det vært taust fra arrangørene. Det bør det ikke være helt til neste års tilskudd skal behandles. Jeg håper og tror at noen følger opp, ikke minst arrangørene selv.
Onsdag 15. oktober 2008 07:38: Liung
Nå begynner det å komme skremmende fakta om økonomien til en av Liers siste hellige kuer, St. Hallvardspillet.

Hittil har vi fått prat og bortforklaringer fra arrangørene og kommunen. Nå venter vi å få sannheten, hele sannheten og intet annet enn sannheten om bruken av skattebetalernes penger til et ukontrollert pengesluk.
Onsdag 15. oktober 2008 08:41: Tilskuer
NRK Tekst-TV i dag:
Venter på lønn for St. Hallvard-spelet

Flere av de involverte i St. Hallvard-
spelet i Lier har ennå ikke fått betalt
for jobben de gjorde i sommer.

Etter det NRK erfarer er underskuddet
etter årets spill på 350.000 kroner.

Kultursjefen i Lier anbefaler derfor
Foreningen St. Hallvard-spelet å ta en
pause til neste år.

Skuespiller og regissør, Nils Ole
Oftebro, er blant bidragsyterne som
ennå ikke har fått lønn for jobben.
Onsdag 15. oktober 2008 13:13: Stranda
Kan dette virkelig stemme?
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/buskerud/1.6261703

Når får vi fakta om saken? Hva sier kommunen og øvrige storsponsorer?
Onsdag 15. oktober 2008 15:16: Anne
Kultursjefen sa på radio i dag at kommunen ikke hadde bestemt seg for om de skulle dekke underskuddet eller ikke.
Det er jo litt spesielt hvis kommunen gjør det da , ... siden det ikke var kommunen men en frivillig forening som sto bak arrangementet?!
Kanskje på tide å innrømme at kommunen var solid bidragsyter til porteføljen, uten tilsvarende å stille krav til gjennomføringen.

Markedsføringen var for dårlig, mener Oftebro. Ja, vi har vel antydet noe av det samme her på Liernett om den saken før.

Flere saker fra arkivet

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Hederspris til Tore Sandberg

Den første Sankt Hallvard-prisen gikk til journalist, forfatter og privatetterforsker Tore Sandberg

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Månedens kommune i august?

Drammen kommune var Månedens kommune i august, men nå har Rådet for Drammensregionen gått tom for kommuner!

Mange grasrøtter små ...

Siden Norsk Tipping innførte Grasrotandelen i 2009 har foreninger og lag i Lier mottatt 2,3 millioner via ordningen.

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

St. Hallvard – et etterspill

Det er ikke bare de store finansakrobatene på børsen som i nedgangstider finner det opportunt å søke statens hjelp når det butter.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Sankt Hallvard ble drammenser

Hallvard fra Huseby ble drammenser da Drammen markerte sine første 200 år med stor og påkostet festivitas i løpet av helgen.

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Promille-liung lå i Sankt Hallvard-fontenen

På Lierskogen var det branntilløp og tre over veien, og i Drammen lå en åpenbart beruset lierkvinne i fontenen på Bragernes torg.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Vildmarkskamp på Martinsløkka

Lier kommune og Eiksetra arrangerer Vildmarkscamp i høstferien. Alle barn fra 6. klasse til 10. klasse kan delta.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Hillary Clinton ville se liungen

Utenriksminister Hillary Clinton tok fatt i ordfører Fabian Stangs kjede og ville vite mer om hovedpersonen.

Idrettsstipend til Jan Olav Lunewski

Bak prisutdelingen i Drammens Teater tirsdag kveld stod Buskerud fylkeskommune

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

Cirka 250 skrev sine navn

Kondolanseprotokollen har ligget ute i fire uker på Servicetorget -

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Hallvards valg

I dag var det siste oppsetting av Brageteatrets ”Hallvards valg”. For fjerde kvelden på rad var det bortimot fullsatte tribuner, og publikum hadde all grunn til å like det de så.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Feiret Liers helgen

Med pilegrimsvandring fra Frogner kirke til Huseby og Gullaug markerte mange liunger Hallvardsdagen i går.

DT ønsker ikke storskjerm

Storskjermen som NRK og Drammen kommune ønsker i Drammen sentrum skaper debatt. Saken har blitt utsatt, og Drammens Tidende beskyldes for å bidra til utsettelsen.

Lidir vikinglaug til Gudvangen

Lidir vikinglaug fra Lier tok en tur over fjellet til Gudvangen

Gluntan, Ole Ivars og Mona

Vil du være med på dansegalla til topp musikk på fredag?

Nytt St. Hallvardspill?

Tirsdagens møte var forhåndsomtalt som et avgjørende øyeblikk for spillets fremtid.

Lierbedrift redder MS Drammen i jubileumsåret

Turbåten M/S Drammen er reddet. Lier-bedriften Tess vil sponse båten med 150 000 kroner. Dette gjør at skipper og eier Arne Kristian Bye har droppet planene om å selge båten.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Støtte til musikkverkstedet

Lier Musikkverksted får tildelt kr 20.000 fra MVO

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Vil skape bevissthet om energibruk

Førstkommende lørdag kl. 20.30 er det igjen tid for Earth Hour og mørklegging av Lier.

Klart for påmelding til UKM

Fredag 25. januar er det klart for en ny runde med Ungdommens Kulturmønstring

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

St. Hallvards to dager i mai

Den kjente liungen Hallvard Vebjørnsson har sin egen festdag i den katolske kirke. St. Hallvardsdagen er 15. mai, men vil i år også markeres 12. mai i Lier.

Avgiftsparkering på Lier stasjon

Nå innføres nye parkeringsbestemmelser for de 80 parkeringsplassene ved Lier stasjon.

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Får statsmidler til friluftstiltak

En halv million friske kroner fra statskassa gjør det mulig for Lier å oppruste populære turveier og andre friluftstilbud.

Virker samlende på bygdene

Nils Ole Oftebro har tro på den betydning St Hallvardspillet kan få for Lier og distriktet

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Stor nivåforskjell

St Hallvards Martin Gravdal Haldorsen svevde høyt over forsvaret til motstander Nøtterøy under søndagens elitekamp

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Lier stilte sterkt i Drammenstoget

St. Hallvard, Høvik og Gullaug skoler var med i toget i Drammen i formiddag. Vi har bildene.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Vinter i Norden

Foreningen Norden i Lier har arrangert en fotokonkurranse for barn og ungdom fra 10 til 15 år. Her er vinnerbildet.

Vaksinering mot svineinfluensa

Et begrenset antall vaksiner er distribuert ut til fastlegekontorene for vaksinasjon av risikogruppene

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Parkeringshus løsningen?

Er du en av dem som har problemer med å finne parkeringsplass i Lierbyen, spesielt på en fredag ettermiddag?

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Av med lyset

Vel halvparten av alle vei- og gatelys i Lier slokkes i dag, og forblir mørklagte frem til 4. august

Kommunen hjelper også ofrene

Liungene støtter ikke bare via Røde Kors sine bøssebærere, men det blir høyst sannsynlig også bevilget et beløp av kommunale midler i morgen.

Turmål også for liunger

Ukas Post ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

Vil du være lekdommer?

Kommunestyret skal i mai velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og Drammen tingrett.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Elisabeth Enger ny jernbanedirektør

Den nye direktøren var rådmann i Lier kommune fra 1994 til 2001

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Et turmål også for liunger --

Ukas kulturminnepost ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Utslått, men -

St Hallvard Håndballklubb beit god i fra seg mot Runar i går. Og det er en ny kamp allerede på søndag.

Kulturprisen går til Arne Ask

Arne Ask får årets kulturpris for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Lier.

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

Ungdommens kulturmønstring på fredag

UKM er årets kulturelle høydepunkt for Lierungdom. I år er det hele 74 påmeldte liunger, fordelt på 44 forskjellige innslag.