Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fb4d5e83915b7f6b6e24907acd451b6e

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Liernett har mottatt et stort antall henvendelser fra lesere både før, under og etter Sankt Hallvard-spillet som etterlyser mer informasjon. Ikke bare spørsmål om hvorfor man skal betale kr 100 til et kontonummer for å få innlogging til hjemmesidene for foreningen, men også etterlysning av mer praktisk informasjon som de ikke har funnet på nettet (dato, sted, billettpriser). Her prøver vi å gi våre lesere svar på noen av spørsmålene de har kommet med rundt organiseringen og økonomien, informasjon som strengt tatt burde vært tilgjengelig på foreningen Sankt Hallvard-spillets hjemmesider.
All informasjon nedenfor er basert på informasjon tilgjengelig på nettet, og vi har angitt kildehenvisning til hvert utsagn som krever dette.

Bakgrunn for spillet

St. Hallvard-spillet ble opprinnelig utviklet gjennom nyskrevet manus og en førstegangsoppsetning i år 2000. Den gang var Lier kommune prosjektansvarlig og Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune var med som medarrangører. Spillet ble så videreutviklet og oppført også i 2002 og 2004 i regi av Brageteatret med betydelige tilskudd fra disse tre. Spillet viste seg å medføre for mye administrativt arbeid og innebar en stor økonomisk risiko for Brageteatret, og spillet ble ikke satt opp de neste årene. [1]

Foreningen

Foreningen St. Hallvard-spillet ble stiftet 14. mai 2007, og er nå registrert som en privat konsumorientert organisasjon uten profittformål i Brønnøysundregisteret. Styret er registert med Runar Gravdal (51) som styreleder (bilde overfor), Per Rønneberg Hauge (44) som nestleder og Unni Hafskjold (77) og Håvard Benjamin Rype (54) som styremedlemmer. [2, 3]

Styreleder Runar Gravdal er ingeniør og fagsjef i Jernbaneverket, og representerer SV i nåværende kommunestyre. Nestleder Per Rønneberg Hauge er jordbrukssjef i Lier kommune. Unni Hafskjold, urtegründer, er oppført som kasserer for foreningen. Håvard Rype er kulturkonsulent i Lier kommune og sekretær i foreningen. [1]

Søknad og budsjett

I en søknad datert 20. mai 2007 [1] søker foreningen Lier kommune om kr 100 000,- i økonomisk støtte til oppsetning av St. Hallvard-spill i 2008. Vedlagt søknaden til Lier kommune ligger et foreløpig budsjett for 2008. Søknaden og budsjettet ble offentliggjort på Lier kommunes hjemmesider 20. august 2008. Dette kan enklest hentes frem ved å finne linken med teksten Nyhetsoversikt på forsiden og så bla bakover i arkivet.

Utgifter  
Honorar forfatter/regiass 100 000
Honorar instruktør 50 000
Produksjonsledelse 30 000
Scenografi 20 000
Sminke/mask 20 000
Kostymer/rekvisitter 25 000
Skuespillerhonorarer 180 000
Sufflør 10 000
Musikk 100 000
Lys 100 000
Lyd 80 000
Markedsføring 100 000
Spillområde 70 000
Diverse 100 000
Premierefest 40 000
Total 1 025 000
   
Inntekter  
Buskerud fylkeskommune   200 000
Lier kommune 100 000
Drammen kommune 100 000
Sponsorer 250 000
Billettinntekter 375 000
Total 1 025 000

Tidligere denne uken uttalte styreleder Runar Gravdal til Drammens Tidende at budsjettet for 2008 var på 1,46 millioner, så det endelige budsjettet ble altså ikke slik det foreløpige budsjettet i søknaden til Lier kommune var. [4]

Foreningens søknad ble behandlet av Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget i Lier kommune allerede 6. juni 2007 og i formannskapet dagen etter. Både KOU-utvalg og formannskapet fulgte rådmannens forslag til vedtak og ga tilsagn om tilskudd på kr 100 000 til oppsetningen. Tilskuddet skulle dekkes innenfor Kultur og fritids budsjettrammer. [1]

Lauget

I følge hjemmesidene for foreningen finnes det en frivillig sammenslutning av bedrifter som støtter spillet økonomisk med minimum 50 000 kroner, kalt Sankt Hallvard-lauget. Dette lauget består av (ut i fra foreningens hjemmesider) av de 8 bedriftene Drammen kommune, Lier kommune, Drammen havn, DnB NOR, Lier Industriterminal, Lier Everk, Buskerud fylkeskommune og Lierposten. [5]

Siden det allerede er kjent at Lier kommune [6], Drammen kommune [7] og Buskerud fylkeskommune [8] har gitt kr 100 000 hver, betyr det at de fem andre har gitt minst 250 000 kroner til sammen. Dette har altså gitt foreningen minimum kr 550 000 i støtte fra lauget, forutsatt at informasjonen på hjemmesidene deres stemmer.

Alle bedriftene i lauget er i statlig eller kommunalt eierskap, med unntak av Lierposten og 66 % av DnB NOR.
Se fullstendig oversikt over laugets sammensetning og eierne bak her

Lier kommune og Drammen havn eier henholdsvis 55 % og 30 % av Lier Industriterminal.
De resterende 15 % eies av Cargonet AS, som er eid av NSB og svenske Statens Järnvägar.

Videre eier Drammen kommune 100 % av Drammen havn.

Lier kommune eier 100 % av Lier Everk.

DnB NOR er børsnotert, men den største aksjonæren er likevel staten ved Nærings- og Handelsdepartementet som eier 34 %.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 24. august 2008 11:26: Anne
Takk for svært detaljert, men viktig informasjon om foreningene bak St. Hallvardspillet 2008.

Min påstand om at offentlig informasjon ikke skal være så vanskelig tilgjengelig - står imidlertid ved lag.
Det samme gjør påstanden om at kultursjefen selv, skapte grobunn for spekulasjoner ved å hevde at det i år ikke var kommunen, men en frivillig organisasjon som hadde påtatt seg arrangementet.
Søndag 24. august 2008 12:08: Undrer meg på
Takk for oversikten som blant mye annet rart viser vesentlig sprik mellom tidligere framlagte opplysninger og virkeligheten.

Kultursjefen ga tidligere i diskusjonen inntrykk av at "St. Hallvardprisen" på hundre tusen kroner var del av markedsføringen og markedsføringsbudsjettet. Det kan knapt nok være riktig, for i budsjettet som kommunen behandlet, er ikke markedsføringsbudsjettet større enn hundre tusen.

Vil laget fortsatt forholde seg taust? Hva sier kommunen?
Søndag 24. august 2008 15:56: Anne
Vil forøvrig minne om at dersom det har blitt tatt noen ureglementerte avgjørelser i forbindelse med opprettelsen av foreningene og tildeling av mandat for disse - hviler ansvaret for disse avgjørelsene på kultursjefen og dennes overordnede rådmannen.
Så kultursjefens fokus på at St. Hallvardspillene har bred politisk forankring, kan være litt misvisende.
Politikerne har godkjent dette under forutsetning av at alle lover og regler er fulgt i administrasjonen.
Og ... vi må derfor regne med at alle lover og regler er fulgt i denne saken, siden rådmannen har gitt sin godkjenning - før saken havnet i Formannsskapet.
Mandag 25. august 2008 08:11: Irritert skattebetaler
Takk for oversikten som viser at St. Hallvardspillet er en gigantisk sløsing med mine og dine skattepenger. Listen kan gjøres lengre:
1: Drammen kommune eier Gilhusodden. De har sikkert ikke tatt tomteleie.
2: Lier kommune drifter Gilhusodden. Har de krevd inn leie?
3: Servicetorget i Lier kommune har solgt billetter til spillet. Var det også gratisarbeid?
4: Ordfører Ulla Nævestad og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl var blant aktørene. Har de lest manus i arbeidstida?
5: Mange av aktørene var skolebarn - de er også nesten for offentlige ansatte å regne. Dessuten får de barnetrygd.
6: Og de aller minste aktørene får kanskje til og med kontantstøtte mens de deltar i spillet.
7: Unni Hafskjold som er kasserer i foreningen deltok på 60-tallet i landbrukshalvtimen i NRK, og er således også på en måte offentlig ansatt.
8: Listen kan sikkert gjøres mye lengre.....
Mandag 25. august 2008 11:54: Sett & hørt i Lierbyen
Svarer 'Irritert skattebetaler'.

Humor er gøy og kommentarene dine er morsommere enn vanlig på disse kanter. Jeg skjønner du vil fram til at det er helt i orden at ingen skal legge seg opp i hvordan offentlige midler brukes når tilstrekkelig mange får glede av pengene. Ha-ha-ha.
Søndag 31. august 2008 01:06: Nå ble det stille
Ja nå ble det stille fra de kommunale ansatte og SV politikerne
Lørdag 27. september 2008 18:49: Liung 1
Liernett gjorde for en måneds tid siden en ryddig jobb med å få fakta om Hallvardspillets formaliteter og økonomi på bordet. Etter den tid har det vært taust fra arrangørene. Det bør det ikke være helt til neste års tilskudd skal behandles. Jeg håper og tror at noen følger opp, ikke minst arrangørene selv.
Onsdag 15. oktober 2008 07:38: Liung
Nå begynner det å komme skremmende fakta om økonomien til en av Liers siste hellige kuer, St. Hallvardspillet.

Hittil har vi fått prat og bortforklaringer fra arrangørene og kommunen. Nå venter vi å få sannheten, hele sannheten og intet annet enn sannheten om bruken av skattebetalernes penger til et ukontrollert pengesluk.
Onsdag 15. oktober 2008 08:41: Tilskuer
NRK Tekst-TV i dag:
Venter på lønn for St. Hallvard-spelet

Flere av de involverte i St. Hallvard-
spelet i Lier har ennå ikke fått betalt
for jobben de gjorde i sommer.

Etter det NRK erfarer er underskuddet
etter årets spill på 350.000 kroner.

Kultursjefen i Lier anbefaler derfor
Foreningen St. Hallvard-spelet å ta en
pause til neste år.

Skuespiller og regissør, Nils Ole
Oftebro, er blant bidragsyterne som
ennå ikke har fått lønn for jobben.
Onsdag 15. oktober 2008 13:13: Stranda
Kan dette virkelig stemme?
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/buskerud/1.6261703

Når får vi fakta om saken? Hva sier kommunen og øvrige storsponsorer?
Onsdag 15. oktober 2008 15:16: Anne
Kultursjefen sa på radio i dag at kommunen ikke hadde bestemt seg for om de skulle dekke underskuddet eller ikke.
Det er jo litt spesielt hvis kommunen gjør det da , ... siden det ikke var kommunen men en frivillig forening som sto bak arrangementet?!
Kanskje på tide å innrømme at kommunen var solid bidragsyter til porteføljen, uten tilsvarende å stille krav til gjennomføringen.

Markedsføringen var for dårlig, mener Oftebro. Ja, vi har vel antydet noe av det samme her på Liernett om den saken før.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode