Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d60f04a7aea19f7292856469d8edec0e

Fremtidens boligvinnere

Tilflyttingskommuner vil ha prisvekst, mens det vil gå motsatt for fraflyttingskommuner. I Lier forventes det en moderat befolkningsvekst.

Dine Penger skriver at tilflyttingskommuner har potensial for en boligprisstigning som er høyere enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende vil fraflyttingskommuner trolig oppleve en svakere prisutvikling enn resten av landet.

De typiske tilflyttingskommunene ligger nær de store byene. Prognoser fra SSB viser at kommuner i Akershus, med Gjerdrum kommune på topp, vil bli fremtidens vinnerkommuner.
På den andre siden av skalaen finner vi kommunene i de nordligste fylkene.

De fleste distriktskommuner vil oppleve at ungdommene reiser inn til byene for å studere, noe som gir en overvekt av eldre innbyggere. Slike kommuner vil gjerne få en svak utvikling i boligprisene, grunnet en nedgang i folketallet.

Prognosene for Lier kommune for 2005 til 2015 viser en moderat befolkningsvekst.
Forventet årlig befolkningsvekst for Lier er 0,35 %. Lier kommune ligger derfor noe under landsgjennomsnittet, som er på 0,66 %. Fylket Buskerud har en forventet årlig befolkningsvekst på 0,64 %.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå


Folkemengde i Lier 1995-2006 og framskrevet 2007-2025
(basert på alternativ MMMM (middels vekst))
Kilde: Statistisk Sentralbyrå


Befolkningen i Lier etter kjønn og alder. 1.1. 2005. Prosent
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Forrige artikkel:Lier-lag i HolmenkollstafettenNeste artikkel:17. mai i Lier (2006)
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode