Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 78f5f2caa45161fcbedc6b006cfb7633

Høye boligpriser i Lier

- Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for boliger ligger på cirka 21 000 kroner, oppgir daglig leder Britt Kåsin i Boligbyggelaget/USBL i Lier.

Hun er enig med adm.dir. Thor Eek i NBBL (Norges Boligbyggelag) i at det er uheldig at regjeringen kutter fem milliarder i Husbankens rammer. Men siden det gjelder nye lån, vil ikke det ha noen innvirkning pr i dag i Lier, fordi LBBL (Lier Boligbyggelag) / USBL (Ungdommens Boligbyggelag) har praktisk talt ingen nybygg. - Men svært mange liunger i borettslag har nytt godt av Husbankens billige lån, sier Kåsin.

I løpet av det siste året har fremtredende stortingsrepresentanter for regjeringspartiene stått fram og understreket viktigheten av å bruke Husbanken mer aktivt for å fremme økt boligbygging.

- Regjeringens kuttforslag må også ses på bakgrunn av at lånerammen i Husbanken praktisk talt har stått stille i en årrekke. Husbanken har dermed blitt kraftig redusert som boligpolitisk virkemiddel for nybyggingen, påpeker Thor Eek i NBBL.

- I dag bygges det for få boliger i forhold til behov og befolkningsutvikling, mener Eek. - Det er også tilfelle i Lier, understreker Britt Kåsin.
Det slår spesielt ut på prisene på Lierskogen, på Tranby og i Lierbyen. - Det mest ekstreme er en enebolig som ble solgt for 1, 2 millioner over takst, forteller Britt Kåsin. Men hun minner om at folk kan få kjøpt boliger billigere og langt nærmere takst i områder i Lier utenfor de nevnte pressområdene

Fredrik Engebråten (på bildet) hos GARANTI Eiendomsmegling bekrefter at noen leiligheter nær Lierbyen er solgt høyt over takst. En vanlig kjøper der er gjerne folk som har en tilknytning til Lier og som har opparbeidet egenkapital etter å ha bodd i Asker, Bærum eller Oslo og som ønsker å flytte tilbake til Lier. På Tranby og Lierskogen er det gjerne folk uten tilknytning til Lier som byr på leiligheter og eneboliger.

- Generelt er det stor etterspørsel etter leiligheter, spesielt sentralt i Lier, sier Engebråten. - Det er gjerne godt etablerte mennesker, ofte i 50- , 60-årsalderen som ønsker å selge sin enebolig til fordel for en leilighet, sier han.

Mindre prisstigning framover?

NBBLs boligprisstatistikk viser en økning i prisene på borettslagsboliger på 1,1 prosent i tredje kvartal.
Dette er en betydelig utflating av veksten sammenlignet med første og andre kvartal, da prisveksten var hhv. 6,5 og 3,2 prosent.
- Som forventet, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek, i en kommentar. Vanligvis flater prisene ut utover høsten. De andre boligprisstatistikkene viser også samme tendens. Hittil i år har prisene på borettslagsboliger steget med 11,1 prosent, mens veksten siste 12 måneder er på 8,8 prosent.
En gjennomsnittlig borettslagsbolig har i dag en snittpris på vel 2 mill kroner – men her er det store variasjoner utover landet. Stavanger har de definitivt dyreste boligene - der var prisen på en gjennomsnittlig blokkleilighet i borettslag 2,5 mill kroner. Prisnivået i de øvrige byene følger hakk i hel. Utenfor de største byene er prisnivået betydelig lavere, og gjennomsnittsboligen omsettes for 1,4-1,7 mill kroner.

Om USBL
USBL (Ungdommens selvbyggerlag) er et boligbyggelag som skaper verdier ved å bygge boliger, tilby boligtjenester og utvikle medlemsfordeler slik folk flest ønsker seg. Det ble stiftet 1948 og har i dag ca 29.000 medlemmer og forvalter over 15.000 boliger.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode