Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6846e280e6fea77a309a040ff38109c1

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen


- Det er trist at kommunen premierer kirkelig fellesråds vanskjøtsel av Lierskogen kirke, og underminerer lokal dugnadsånd, ved å love tilskudd på to millioner. Bygget vil kreve større innsats enn dette for å gjenoppbygges, og uten betydelig dugnadsinnsats vil dette tynge både kommunens og fellesrådets budsjetter fremover. Dette er feil signal og feil prioritering i forhold til kost/nytte vurderinger. Med tanke på den vanskjøtsel fellesrådets styre i en årrekke åpenbart har tillatt av sin bygningsmasse på Lierskogen, bør de med lang fartstid stille sine plasser til disposisjon. Skaden på Lierskogen kirke kunne vært unngått med små midler i en tidligere fase. Store innsatser der nå, vil sannsynligvis medføre mindre mulighet til å holde de øvrige kirkebygg i stand.

Er det noe som Arbeiderpartiet er svært tilfredse med i budsjettet?

- Lier AP er svært tilfreds med løsningen for lindrende enhet, uttaler gruppeleder Bård Strand.

- Dette har vært vårt prosjekt i en årrekke, og endelig realiseres det fullt ut. Et betydelig bidrag i kommunens ytelser til mennesker i en svært, svært vond og sårbar situasjon. Utover dette innebar vedtaket kun en liten økning på legedekningen, som vi naturligvis er glade for, samt et tillegg for informasjonsvirksomhet, som vi nok ikke ser det store poenget ved. I tillegg er det fromme ønsker for en del saker for de neste årene, men der ligger det ingen bindinger, uttaler han

- Er det noen saker som Ap beklager ikke kom med?
- Det er svært beklagelig at vedtaket ikke omfatter oppstart av demenssenter på Gifstad. Lier AP har lenge kjempet for demenssenter på Gifstad og håper dette materialiserer seg.
Med tanke på statlige midler for kommunale byggeprosjekter er det også svært beklagelig at vedtaket ikke omfatter nytt idrettsbygg til Heia skole, noe som ville gjort det enklere å finansiere og realisere dette før skolestart 2010. Men vi vil se an retningslinjene for de statlige midlene og håper disse gir åpning for vedtak i forbindelse med 1. tertial rapport i 2009, eller før dette, svarer Bård Strand.

- Etter det vi ser, er det satt av 5 mill på driftsbudsjettet til et flerbrukshus fra 2010. Blant virksomhetene som er tiltenkt som leietakere er Kulturskolen og Musikkverkstedet.
Ap støtter ikke dette prosjektet i Meierigården ser det ut til. Hvordan har Ap tenkt å løse de prekære problemene med lokaler for Musikkverkstedet og Kulturskolen?

- Som man vil se av budsjettet som ble vedtatt, er det en betydelig underdekning av de fromme ønsker for årene 2010-12. Flertallet har ikke vist inndekningen som de har forutsatt løst ved en teknisk lånefinansiering. Budsjettet viser derfor verken dekning av kulturhusdrift eller demenssenter på Gifstad, men er en ønskeliste Kulturhus i Lierbyen har Lier AP ønsket klart til ca. 2012, og vi mener en riktigere løsning enn dagens utkast kan være en samlokalisering med nye Hegg skole. For akuttløsning av lokaliteter f.o.m. august 2010, vil vi anbefale at den finnes innenfor nye Høvik skole. Lier AP har like mye finansiering av kulturhus Lierbyen som vedtaket innebærer, men klarte å få på plass finansiering til Gifstad i vårt budsjettforslag, sier Arbeiderpartiets leder.

Forrige artikkel:En fornøyd gruppelederNeste artikkel:- Veldig fine forhold
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode