Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Statens vegvesen har utredet fem alternativer i tre vegsystemer. Kommunedelplanen og konsekvensutredningen av disse er nå ute til offentlig ettersyn, med frist for høringsuttalelser til Lier kommune satt til 7. september 2007.

Se også ordfører Ulla Nævestad forteller om veiproblematikken i ytre Lier her (NB: Videoen er fra 2005)

Alternativ Ia:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen, og deretter langs Strandvegen til et fullt kryss med E18 ved Strandbrua. Det bygges firefeltsveg på hele strekningen fra Dagslet til Brakerøya.

Alternativ Ib:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen, og deretter langs Strandvegen til et fullt kryss mellom E18 og Strandvegen på Jensvoll. Det bygges firefeltsveg på hele strekningen fra Dagslet til Brakerøya. Når det bygges nytt kryss med E18 på Jensvoll, blir dagens halve kryss med E18 ved Strandbrua fjernet.

Alternativ II:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen. Fra Amtmannsvingen går
riksveg 23 nordover mot Kjellstad i en ny vegtrasé øst for Espedal handelsgartneri, og knyttes til E18 i et nytt kryss på Kjellstad.

På grunn av den store trafikkmengden, er det behov for å bygge firefeltsveg langs Strandvegen fra Amtmannsvingen til Brakerøya. I alternativ II beholdes et halvt kryss med E18 ved Strandbrua, tilsvarende dagens løsning.

Alternativ IIIa:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Viker (nedenfor Reistad). Krysset mellom riksveg 23 og E18
er i dette alternativet delt i et halvt nordvendt kryss på Viker og et halvt sørvendt kryss på Kjellstad.

Alternativ IIIb:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Viker (nedenfor Reistad). Forskjellen mellom alternativ IIIb og alternativ IIIa er tilknytningen mellom rv. 23 og E18:
I alternativ IIIb føres riksveg 23 fra tunnelmunningen på Viker parallelt med E18 til Kjellstad, der det legges et fullt kryss mellom de to vegene.

På grunn av den store trafikkmengden, er det behov for å bygge firefeltsveg fra Linnes til
Amtmannsvingen og videre langs Strandvegen fra Amtmannsvingen til Brakerøya.


Alternativ I (Ia og Ib)

Alternativ II

Alternativ III (IIIa og IIIb)

Faksimile: Utredede alternativer fra Statens vegvesen (PDF)


Les mer her:
Statens vegvesen: Rv. 23 Hovedvegsystemet i ytre Lier
Dokumenter fra Lier kommune

Flere saker fra arkivet

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Ut på sykkeltur

Benytt helga til å nyte høstfargene, som her forbi Dammyrdammen ---

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Tankefeltteknikker

Når følelsene overmanner fornuften...

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Buss for tog i to uker

Skal du reise med tog i sommer?

Trafikk-kork

I skjæringspunktet mellom påsketrafikk og vårkåte syklister blir det fort fullt i trafikkbildet.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Bil i husveggen i Amtmannsvingen

En bil havnet i en husvegg mandag formiddag

Gir fine naturopplevelser

Torun Hegg Jacobsen og Sven Jacob Jacobsen fra Lierbyen er to av flere som allerede har tatt frem sykkelen for å komme langt inn i Finnemarka --

Et sted i Lier torsdag 2. februar

Alternativ skidag...

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Slaget ved Hørte bro

Historieinteresserte har sjansen til å kombinere trim med kunnskaper om de historiske hendelser i Sylling i 1178.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Flott steindemning

Kulturminnet som utgjøres av Dammyrdammen er gedigent -

240 km/t gjennom Lier

Jubler over 240 km/t på E18 fra Kjellstad til Asker. Nå ligger videoen ute på nettet.

Liermann med varme hender helbreder i Stavanger

- Jeg skal fjerne frykten på deg her. Hver gang du skal sende ut frykt skal du se for deg meg med pekefingeren, sier Willy Hansen fra Lier ifølge Stavanger Aftenblad i dag.

Alternativ til søndagshandling?

- Slike skimuligheter har jeg ikke hjemme, sa svenskfødte Sara Hafsmoe, bosatt på Tranby siden 1999.

Drammen slått på målstreken

Det lå en god stund an til seier for Drammen på fartsetappen på E-18 gjennom Lier i går, men så kom en liung.

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Bare to vil planlegge rv 23

- Interessen for å planlegge ny fire-felts riksveg 23 i Buskerud er laber. Bare to konsulentfirmaer ønsker å lage detaljplan og reguleringsplan for vegen, skriver nettstedet VåreVeger.no i dag.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Sju kilometer på skikortet

Sander (7) og pappa Fridtjof Myhrene fra Sylling var to av svært mange som kunne nyte de flotte løypene i helga

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Dekkskifte førte til kjempekø

Det oppsto en flere kilometer lang og lenge stillestående kø etter at en lastebil måtte få to nye dekk i ettermiddag.

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Kan utviklingen endres?

- Vi lever i en verden som er i ferd med å nå vekstens grenser. Er det noe alternativ? Professor Ove Jakobsen har svaret, sier Grønn gruppe i Lier og inviterer til seminar i morgen.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Hull i hull

Bilister langs riksvei 284 fra Opsahlsvingen til Syllinghaugen må smøre seg med tålmodighet -

Lier før og nå

NSB hadde stoppested ved Reistad helt til Lieråstunnelen ble åpnet i 1973 og gjorde deler av den gamle Drammensbanen overflødig. Nå er det andre aktiviteter der toget gikk.

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Krampe i 35 km

Likevel ble lierløperen Gjermund Sørstad beste nordmann med en hederlig 38. plass av 140 startende i VM i ultraløp i Italia på lørdag

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Lierdagene: Åtte uker igjen

Flagget ved Haugestad vaier i vinden i anledning Lierdagene. Det er fullt av parkerte biler på kryss og tvers på Ringeriksveien. Men hvilket år er bildet fra? Se nærmere på det og finn svaret!

Syv toppturer på én dag?

Turistforeningen inviterer til en tur over 7 topper i Drammens nordmark 3. juni.

Fremtidens boligvinnere

Tilflyttingskommuner vil ha prisvekst, mens det vil gå motsatt for fraflyttingskommuner. I Lier forventes det en moderat befolkningsvekst.

Vakre Lier

Legg gjerne skituren til utsiktspunkter ved noen av de flotte løypene i bygda -

Buss for tog i 24 timer

Helga 10-11. november utfører Jernbaneverket arbeider flere ulike steder på Drammenbanen.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Klart for nytt dataparty

I vinterferien arrangerer Tinius Alexander Lystad for fjerde gang LierLAN

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Ny tunnel mellom Lier og Oslo S?

Norconsult, et av selskapene som jobber med fremtidsfantasiene om høyhastighetstog i Norge, er kommet til at en helt ny tunnel fra Lier til Oslo S er en forutsetning, skriver Teknisk Ukeblad.

Hest løp fra politiet

Hesten slet seg løs og la på sprang langs motorveien i Lier.

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Skimten på kryss og tvers

- Noen ungdommer mente det var den morsomste skiorienteringen de hadde gått, sa Ingemar Jansson Haverstad i Lierbygda O-lag etter helgens norgescup. De tre lierdeltakerne vant hver sin klasse på søndag.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

En flott demning

Til demningen ved Dammyrdammen er det ca 2,8 km å gå langs skigate eller skogsbilvei fra utfartsparkeringen ved Kanada.

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---