Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9a1f2f35c101497b0304f7e74dd31bab

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Statens vegvesen har utredet fem alternativer i tre vegsystemer. Kommunedelplanen og konsekvensutredningen av disse er nå ute til offentlig ettersyn, med frist for høringsuttalelser til Lier kommune satt til 7. september 2007.

Se også ordfører Ulla Nævestad forteller om veiproblematikken i ytre Lier her (NB: Videoen er fra 2005)

Alternativ Ia:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen, og deretter langs Strandvegen til et fullt kryss med E18 ved Strandbrua. Det bygges firefeltsveg på hele strekningen fra Dagslet til Brakerøya.

Alternativ Ib:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen, og deretter langs Strandvegen til et fullt kryss mellom E18 og Strandvegen på Jensvoll. Det bygges firefeltsveg på hele strekningen fra Dagslet til Brakerøya. Når det bygges nytt kryss med E18 på Jensvoll, blir dagens halve kryss med E18 ved Strandbrua fjernet.

Alternativ II:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Linnes, videre til Amtmannsvingen. Fra Amtmannsvingen går
riksveg 23 nordover mot Kjellstad i en ny vegtrasé øst for Espedal handelsgartneri, og knyttes til E18 i et nytt kryss på Kjellstad.

På grunn av den store trafikkmengden, er det behov for å bygge firefeltsveg langs Strandvegen fra Amtmannsvingen til Brakerøya. I alternativ II beholdes et halvt kryss med E18 ved Strandbrua, tilsvarende dagens løsning.

Alternativ IIIa:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Viker (nedenfor Reistad). Krysset mellom riksveg 23 og E18
er i dette alternativet delt i et halvt nordvendt kryss på Viker og et halvt sørvendt kryss på Kjellstad.

Alternativ IIIb:
Riksveg 23 går fra Dagslet til Viker (nedenfor Reistad). Forskjellen mellom alternativ IIIb og alternativ IIIa er tilknytningen mellom rv. 23 og E18:
I alternativ IIIb føres riksveg 23 fra tunnelmunningen på Viker parallelt med E18 til Kjellstad, der det legges et fullt kryss mellom de to vegene.

På grunn av den store trafikkmengden, er det behov for å bygge firefeltsveg fra Linnes til
Amtmannsvingen og videre langs Strandvegen fra Amtmannsvingen til Brakerøya.


Alternativ I (Ia og Ib)

Alternativ II

Alternativ III (IIIa og IIIb)

Faksimile: Utredede alternativer fra Statens vegvesen (PDF)


Les mer her:
Statens vegvesen: Rv. 23 Hovedvegsystemet i ytre Lier
Dokumenter fra Lier kommune

Forrige artikkel:Vant klassen sinNeste artikkel:Veien raste ut
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode