Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6559837331152c4573fb1c8853ca366e

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

- Det er 20 år siden veiforbindelsen under Oslofjorden mellom E-6 og E 18 ble planlagt. Åpningen av strekningen Frogn- Dagslett fant sted i juni 2000. Fortsatt mangler resten.

I transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er videreføringen fra Dagslett til E-18 ikke er nevnt.

Tverrforbindelsen var i sin tid et prestisjeprosjekt som det etter flere års debatt plutselig hastet slik med å få gjennomført at Statens med jernhånd tok kvelertak på lokaldemokratiet i Frogn og fremmet en statlig reguleringsplan. Samtidig hysjet man ned behovet for videreføringen fra Dagslett til E 18, av frykt for at totalkostnadene skulle skremme beslutningstakerne fra å beslutte noe som helst. Resultatet ble at tverrforbindelsen den 29. juni i år 2000 fødtes med en alvorlig og forstoppende mangel. Forbindelsen manglet den viktige tunnelløsningen gjennom Mørkåsen fra Daglett til Linnes, med trafikk-kork i Lahell/Gullaugområdet som det mest tydelige symptom.
For de mennesker som må tåle de plagsomme konsekvensene av statens forsømmelser, er dette dypt alvor.

Nye skremmeskudd ble sendt ut fra statlig hold i fjor. Veiprosjekter med en pris på over 500 millioner kroner skal gjennomgå en ekstra kvalitetssikring, en såkalt KS 1 utredning. Det ble varslet krav om en slik utredning av resterende del av Rv 23, til tross for at tunnelen Dagslett-Linnes hadde vært utredet og planlagt i nærmere 20 år. En KS 1 utredning ville kunne føre til at veiprosjektet ikke rakk å komme med i forslaget til Nasjonal transportplan.

Så kom samferdselsminister Liv Signe Navarsete på besøk til Lier i valgkampen i fjor høst. Stor var gleden da hun erklærte at departementet hadde besluttet å droppe kravet om KS 1 for resterende del av RV 23. ”Dette er et signal om at prosjektet rekker Nasjonal Transportplan” sa Navarsete den gangen.

Mange oppfattet hennes uttalelser som et signal om politisk vilje i regjeringen til endelig å plassere denne veistrekningen i Nasjonal Transportplan. La oss inderlig håpe at dette er tilfelle. Forslaget fra transportetatene bygger nok til en viss grad på signaler fra byråkratiet i departementet, men det skal nå ut på en grundig høring og deretter til politisk behandling i regjering og storting. Veiløsningen betyr svært mye for den videre utvikling i Lier og Drammensregionen. For beboerne langs eksisterende trase gjennom Lier er en løsning helt påkrevd. For trafikken gjennom Oslo vil en fullført Rv 23 bety stor avlastning.

Fra Liers side vil det bli lagt en enstemmig politisk bredside til for å få veistrekningen inn i den endelige transportplanen.

Forrige artikkel:Jubler for scoringer og seireNeste artikkel:Kjemper om NM-medaljer
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 22. januar 2008 09:27: Tone E Svendsen, Lier Ap
Ingen ansvarlig røst kan nå ta opp denne saken uten å forholde seg til kravet om bompengefinansiering. I utkastet til Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2019 fra transportetatene står det klart og tydelig at nye veier i sentrale strøk med godt trafikkgrunnlag vil måtte bompengefinansieres. Statens investeringsmidler rekker ikke til. Selv med en 20 % økning av investeringene i perioden er det fortsatt ikke plass til ny Rv 23. Derfor er det meningsløst å syte uten å yte. "B"-ordet må på plass.
Tirsdag 22. januar 2008 11:32: Truls Hallingstad
Fattiglandet Norge, befolket av millionærer i tusentall, ser seg ingen mulighet til verken å vedlikeholde, trafikksikre eller fornye veinettet, heller ikke fullføre påbegynte prosjekt. I Sverige finnes ikke bompenger, annet enn ved Svinesund, et norsk påfunn der.
(Forøvrig synes betegnelsen "Mørkåsen" å ha så god klang og falle så godt inn i språket at det neppe nytter¨å terpe mer på at tunnelen nå har flyttet seg langt innover i lendet fra den egentlige Mørkås.)
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode