Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Kolberg må holde det han lovte
 
7. desember ble det avholdt et møte mellom stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap), representanter fra Lier Arbeiderparti, to fra Lierskogen Vel og noen av naboene til Lier statlige mottak. Pressen var tilstede. Temaet var Statens ønske om å gjenoppbygge mottaket, som ble brent ned av mottakets beboere i et opprør sommeren 2010. Det har kommet sterke protester fra oss naboer og brede lag av Lierskogens befolkning mot gjenoppbygging. Sist gang mottaket var i drift forekom det drapstrusler, voldtektstrusler, blottere, uønsket seksuell oppmerksomhet, innbrudd, tyveri, nattlige tiggere, avføring langs veien og på trappa og folk som tok seg til rette på andres eiendom. Det fortelles også om narkotikasprøyter i skogen og prostitusjon.
 
Møtet var meget ampert. Arbeiderpartiet fremsatte et ultimatum: Vi kunne forplikte oss til et enormt permanent mottak på 450 plasser mot å få ny adkomstvei, planbehandlig og sikkerhetsanalyse. Hvis vi ikke støttet tilbudet, ville de anse sin sak som avsluttet og slippe til UDI, slik at de kunne gjenoppta midlertidig drift av mottaket umiddelbart. Vi fikk vite at isåfall ville regjeringen ikke gjøre noen verdens ting for å begrense UDIs framferd, vi kunne få det riktig ille på Lierskogen. Justisdepartementet vil kontakte Lier kommune, og stille dem ovenfor samme ultimatum.
 
Vi vil ikke la oss presse. Før valget, da Kolberg tok imot pressen og oss naboer på Stortinget, lovte han planbehandling og konsekvensanalyse og at midlertidig drift av mottaket var utelukket. Skulle mottaksdriften noengang gjenopptas, skulle det være etter at hele denne prosessen var ferdig.
 
Regjeringen har sikkert all verdens mulighet til å søke om å få bygge et permanent mottak. Det kan de gjøre, og underkaste seg den vanlige planprosessen og fulle konsekvensanalyser, i tråd med hva Kolberg lovte på Stortinget. Men da må også kommunen og lokalsamfunnet få lov til å gjennomføre denne prosessen i sitt tempo, og ikke måtte forplikte seg til et utfall på forhånd. Å true med midlertidig mottaksdrift, som straff for manglende forhåndsgarantier, er løftebrudd fra Kolbergs side.
 
På Stortinget indikerte Kolberg at alternative lokaliseringer skulle utredes. Da vi tok opp dette nå, ble vi  fortalt at det kunne de i prinsippet gjøre, men at ingen vil ta seg bryet med å lete etter et bedre sted bare for Lierskogens skyld. Innvendinger om at det tross alt er ganske langt til Gardermoen og at det må finnes bedre steder, ble enkelt avfeid. Dette er enda et løftebrudd.
 
Dette er et stygt forsøk fra regjeringen og Kolberg på å kortslutte den demokratiske prosessen og tvinge et lokalsamfunn og en kommune i kne. Å prøve å skremme en liten gruppe innbyggere til å velsigne et forslag, for dermed å gi forslaget politisk legitimitet, er ille. Dette burde også vært et allmøte, slik at de 2000 andre innbyggerne på Lierskogen også fikk lov til å uttale seg.
 
Vi mener at Lierskogen er uegnet for et asylmottak. Hvis Kolberg og regjeringen ønsker å bygge, må de holde seg til det han lovte før valget: Planprosessene skal følges, alle konsekvenser skal utredes og det skal ikke være drift i mellomtiden. Alle steiner skal snus for å finne bedre lokaliseringer. Kolberg er parlamentarisk nestleder i regjeringens største parti. Han har mer enn nok innflytelse til å få dette igjennom hvis han vil. Det er ikke evnen, men viljen, det står på.
 
I strid med Arbeiderpartiets trusler på møtet, har UDI nylig fortalt Lier kommune at det er lav tilstrømning av flyktninger, og så lenge det fortsetter slik, vil det ikke være behov for midlertidig mottaksdrift på Lierskogen. Hvis det likevel innledes midlertidig drift av Lier statlige mottak, vil det være rimelig å tro at dette er hevn for manglende underkastelse.
 
Espen Sagvolden, Lierskogen
Talsperson for naboforeningen
Innlegg Lier ventemottak Lierskogen

1 kommentar

Torsdag 12. januar 2012 21:19: Ellen
Det er sjelden et nabolag vil ha asylmottak, sosialboliger og behandlingshjem n Lierskogen er tydeligvis intet unntak

Flere saker fra arkivet

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Jagland advarer Kolberg

Thorbjørn Jagland kalte Rosenborg for Norges beste fotballag under valgkampen i 1997. Nå advarer han Martin Kolberg mot å gjenta hans fotballtabbe.

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Bredside mot Lier kommune

I Aftenposten i dag er Harald Stanghelle, en av landets ledende kommentatorer, meget kritisk til Lier kommunes håndtering av Kolberg-saken.

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Fare for flom

Store nedbørsmengder i dag har ført til høy vannstand i Lierelva

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Viktig møte på Lierskogen

Lierskogen kirke – hva nå?

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

To timer uten Liernett

Grunnet et uhell under videreutviklingen av Liernett, forsvant vi fra nettet i nærmere to timer onsdag kveld

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

Liunger på AUF-sommerleir

Denne helgen var nesten 700 unge Arbeiderpartipolitikere fra hele landet samlet til sommerleir på Utøya i Tyrifjorden. Blant dem var Alexander Cascio, Tina Skogmo og Emilie B. Wold fra Lier.

Lierskogen og OL-drømmen

BAKSPEILET: Eventuell likhet med andre hendelser den siste uken er mer eller mindre tilfeldig.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Liernett har knekt Frp-koden

Men tør ikke bruke den

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

Oversvømmelse på Lierskogen

Flomkaoset har også nådd Lierskogen

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

- Ingen småaviser legges ned

Det lovte Mecom-sjef David Montogomery da han besøkte Lierposten

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

17. mai på Lierskogen

Folket på Lierskogen kunne ta i bruk sin nyoppussede kirke 17. mai

Innbrudd på Lierskogen

Dørene lot seg ikke brekke opp, så tyvene knuste et vindu og tok seg inn i boligen.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

"Keep smiling"

Ingen sure miner på Lierskogen på nasjonaldagen, her representert ved en blid musikant --

Samlende forkjemper

Det sier Runar Gravdal, SV s gruppeleder, om Terje Sagvolden (på bildet) om innsatsen for Lierskogen og liersamfunnet. Liernett presenterer her flere minneord om forskeren og lokalpolitikeren.

KONSERT TIL INNTEKT FOR FLOMOFRENE

De ca 350 publikummere som tok turen til Tranby på fredag fikk en konsertopplevelse som sikkert vil site i hjerterota ei god stund.Kun 350 liunger støttet opp under dete arrangementet, her burde det vært helt fullt.

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Kong Carl kommer til Lierbyen

Antakelig er det lang erfaring som har gjort at Carl I. Hagen bedre enn alle andre politikere er i stand til å treffe vanlige folk hjemme