Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 951e153a1167dd5ba20e799cc5c8bbc1

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Kolberg må holde det han lovte
 
7. desember ble det avholdt et møte mellom stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap), representanter fra Lier Arbeiderparti, to fra Lierskogen Vel og noen av naboene til Lier statlige mottak. Pressen var tilstede. Temaet var Statens ønske om å gjenoppbygge mottaket, som ble brent ned av mottakets beboere i et opprør sommeren 2010. Det har kommet sterke protester fra oss naboer og brede lag av Lierskogens befolkning mot gjenoppbygging. Sist gang mottaket var i drift forekom det drapstrusler, voldtektstrusler, blottere, uønsket seksuell oppmerksomhet, innbrudd, tyveri, nattlige tiggere, avføring langs veien og på trappa og folk som tok seg til rette på andres eiendom. Det fortelles også om narkotikasprøyter i skogen og prostitusjon.
 
Møtet var meget ampert. Arbeiderpartiet fremsatte et ultimatum: Vi kunne forplikte oss til et enormt permanent mottak på 450 plasser mot å få ny adkomstvei, planbehandlig og sikkerhetsanalyse. Hvis vi ikke støttet tilbudet, ville de anse sin sak som avsluttet og slippe til UDI, slik at de kunne gjenoppta midlertidig drift av mottaket umiddelbart. Vi fikk vite at isåfall ville regjeringen ikke gjøre noen verdens ting for å begrense UDIs framferd, vi kunne få det riktig ille på Lierskogen. Justisdepartementet vil kontakte Lier kommune, og stille dem ovenfor samme ultimatum.
 
Vi vil ikke la oss presse. Før valget, da Kolberg tok imot pressen og oss naboer på Stortinget, lovte han planbehandling og konsekvensanalyse og at midlertidig drift av mottaket var utelukket. Skulle mottaksdriften noengang gjenopptas, skulle det være etter at hele denne prosessen var ferdig.
 
Regjeringen har sikkert all verdens mulighet til å søke om å få bygge et permanent mottak. Det kan de gjøre, og underkaste seg den vanlige planprosessen og fulle konsekvensanalyser, i tråd med hva Kolberg lovte på Stortinget. Men da må også kommunen og lokalsamfunnet få lov til å gjennomføre denne prosessen i sitt tempo, og ikke måtte forplikte seg til et utfall på forhånd. Å true med midlertidig mottaksdrift, som straff for manglende forhåndsgarantier, er løftebrudd fra Kolbergs side.
 
På Stortinget indikerte Kolberg at alternative lokaliseringer skulle utredes. Da vi tok opp dette nå, ble vi  fortalt at det kunne de i prinsippet gjøre, men at ingen vil ta seg bryet med å lete etter et bedre sted bare for Lierskogens skyld. Innvendinger om at det tross alt er ganske langt til Gardermoen og at det må finnes bedre steder, ble enkelt avfeid. Dette er enda et løftebrudd.
 
Dette er et stygt forsøk fra regjeringen og Kolberg på å kortslutte den demokratiske prosessen og tvinge et lokalsamfunn og en kommune i kne. Å prøve å skremme en liten gruppe innbyggere til å velsigne et forslag, for dermed å gi forslaget politisk legitimitet, er ille. Dette burde også vært et allmøte, slik at de 2000 andre innbyggerne på Lierskogen også fikk lov til å uttale seg.
 
Vi mener at Lierskogen er uegnet for et asylmottak. Hvis Kolberg og regjeringen ønsker å bygge, må de holde seg til det han lovte før valget: Planprosessene skal følges, alle konsekvenser skal utredes og det skal ikke være drift i mellomtiden. Alle steiner skal snus for å finne bedre lokaliseringer. Kolberg er parlamentarisk nestleder i regjeringens største parti. Han har mer enn nok innflytelse til å få dette igjennom hvis han vil. Det er ikke evnen, men viljen, det står på.
 
I strid med Arbeiderpartiets trusler på møtet, har UDI nylig fortalt Lier kommune at det er lav tilstrømning av flyktninger, og så lenge det fortsetter slik, vil det ikke være behov for midlertidig mottaksdrift på Lierskogen. Hvis det likevel innledes midlertidig drift av Lier statlige mottak, vil det være rimelig å tro at dette er hevn for manglende underkastelse.
 
Espen Sagvolden, Lierskogen
Talsperson for naboforeningen
Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 12. januar 2012 21:19: Ellen
Det er sjelden et nabolag vil ha asylmottak, sosialboliger og behandlingshjem n Lierskogen er tydeligvis intet unntak
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode