Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Beboere ved mottaket har endelig avslag i sine søknader om asyl (opphold) i Norge. Alle har fått prøvd saken sin både for Utlendingsdirektoratet (UDI) og for klageinstansen Utlendingsmenda (UNE). Alle har hatt juridisk bistand gjennom fri advokat i ankesaken.

Beboere ved mottaket har utreiseplikt. Det betyr at de oppholder seg ulovlig i landet og plikter å samarbeide med norske myndigheter om retur til hjemlandet. I saker der utlendingspolitiet selv kan effektuere utreise, blir
dette gjort.

Ventemottaket er således et åpent frivillig botilbud for tidligere asylsøkere som ikke samarbeider om retur. Standarden på botilbudet og innholdet i driften er bestemt av norske myndigheter og følges opp og
kontrolleres av UDI. Et eget helsetilbud driftet av Bærum kommune er lokalisert på mottaket.

Det har for oss lenge vært tydelig at leder i Lier Venstre,
Nina Johnsen ikke er enig i ventemottaket som konsept. Det er nå også tydelig at hun ikke stoler på den etablerte helsetjenesten ved mottaket – en tjeneste som gjennom døgnkontinuerlig sykepleier ivaretar de beboere som nå gjennomfører en sultestreik – en sultestreik i protest mot at de har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge.

Ambulansen venstrepolitikeren selv rekvirerte snudde i porten i samråd med ansvarlig sykepleier ved helsetjenesten på mottaket. At Nina Johansen da hevder at vårt personale nektet ambulansen adgang til mottaket er krenkende. At hun ved gjentatte anledninger har gått til angrep på arbeidet våre
ansatte utfører, får også stå for hennes regning. Våre ansatte følger de krav myndighetene har satt for driften. Beboerne får det tilbud og den oppfølging det er bestemt at de skal tilbys når de velger å bo på
ventemottaket. Kvaliteten på mottaksdriften kontrolleres løpende av UDI og er offentlige tilgjengelig.

Driften av denne type mottak er utfordrende. Totalsituasjonen for mange av våre beboere oppleves svært vanskelig og gir seg ulike utslag. Våre ansatte takler disse utfordringene på en profesjonell og human måte der
enkeltmennesket står i sentrum – men også i forhold til de retningslinjer og avgjørelser utlendingsmyndighetene har fattet.

At Nina Johansen også bryr seg om våre beboere er prisverdig. Men at hennes angrep på konseptet ”ventemottak” og på helsetjenesten som tilbys rettes mot vårt personale blir helt feil. Som politiker bør Nina Johansen vite hvor arenaen for slikt arbeid er å finne.

Hallstein Saunes

Daglig leder

Link AS

Lier ventemottak Lierskogen

5 kommentarer

Onsdag 23. april 2008 20:11: Runar Gravdal
Jeg beklager sterkt at Liernett igjen velger å være mikrofonstativ for en kommersiell operatør som skal forsvare sin virksomhet sammenblandet med gjeldende norsk asylpolitikk.
Dette er en utilbørlig rolleutøvelse av LINK AS som har økonomisk interesse i at dette mottaket blir opprettholdt. Dette er noe som Liernett meget vel vet og har deltatt i flere ganger de siste årene. Dette er så uryddig at jeg ikke kan forstå annet enn at UDI/departementet blir nødt til å innse at man må som minimum endre driftsstrategi for denne virksomheten. Denne virksomheten representerer ytterpunktet i norsk asypolitikk og en menneskebehandling som jeg ikke tror vanlige folk fra noe parti vil akseptere hvis man hadde innsyn og de er oppe i så mange vanskelige menneskerettslige dilemmaer at det kan umulig være håndterbart innenfor en kontrakt .Det må derfor som minimum være ansvarlige kvalifiserte tjenestemenn bundet av tjenestemannsloven som tar daglige avgjørelser på vegne av UDI og Departementet og forsåvidt alle oss andre.
Vi i Lier SV vil igjen ta initiativ for å sørge for at denne virksomheten opphører i den form den har nå og er sikker på at ansvarlig statsråd også forstår at den tilsynelatende gjeldende informasjonsstrategi ikke kan fortsette. Håper også Liernett for fremtiden sørger for at forholdene ved ventemottaket besvares av ansvarlige myndigheter og ikke av enkeltpersoner som tar ut millionutbytte på denne elendigheten.
Onsdag 23. april 2008 22:42: Tom I.
Meget interessant at Lier SV kneble Link AS og ikke la de kunne svare på kritikk!
Hva skjedde med ytringsfriheten, Lier SV? Hva med ytringsfriheten?

Hvis Liernett følger ditt ønske og ikke vil være et åpent talerør for alle som har noe på hjertet, så skal du ikke se bort fra at nettopp DITT innlegg rett som det er også vil forsvinne som dugg for solen.
Lørdag 26. april 2008 13:17: HN
Jeg tror representanten Gravdal må gå tilbake og se litt på hvem som opprinnelig foreslod opprettelsen av ventemottak. For det er faktisk et forslag fra SV i stortinget, som den borgelige regjeringen tilsluttet seg, og som den sittende regjering AP/SV/SP stiller seg bak. Det er viktig at det skilles mellom følelser og faktiske forhold i en debatt rundt denne delen av asylpolitikken, og at det ikke legges så stor vekt på synsing eller ønske om en annen virkelighet. Ventemottaket er et helt og holdent frivillig botilbud for de som oppholder seg ulovlig i Norge etter et endelig avslag på sin asylsøknad. Og hovedfokus på et slikt mottak må vel naturlig nok dreie seg om retur. Og motivasjon til at de velger en frivillig og verdig retur, først og fremst. Det er viktig for asylinstituttets troverdighet at asyl (altså berettiget grunn til beskyttelse) gis til de som trenger det, men at man samtidig må sørge for at de som ikke fikk medhold i sitt ønske om asyl må returnere til sitt hjemland, slik de aktivt plikter å medvirke til, i henhold til norsk lov.
Jeg tor det viktigste man kan hjelpe de personer som oppholder seg ulovlig i Norge med, er å forsøke å bidra til at de blir i bedre stand til å reetablere seg i sine respektive hjemland, og at all velment godhjertethet bør rettes inn mot dette feltet. DET ville være en god støtte til de mennesker dette dreier seg om, i motsetning til å skape et inntrykk av at det finnes fortsatt forhåpninger om et opphold i Norge. Å bidra til å skape et slikt uberettiget håp undergraver returarbeidet på ventemottaket og mottakene forøvrig, (og medfører lengre botid på mottaket), og resulterer i enda sterkere skuffelser til de mennesker det dreier seg om når de oppdager at at et slikt håp allikevel var grunnløst. Det man da har oppnådd er å gjøre det verre for dem, og det er vel ikke intensjonen?
Forøvrig enig med Tom I. at det må være lov for en driftsoperatør å en sjelden gang få komme til motmæle, når det hele tiden rettes så kraftige og uberettigete kritikker mot "pianisten".
Mandag 28. april 2008 13:42: Tron Stad
Ingen respons fra Nina Johnsen?
Mandag 28. april 2008 22:39: Redaksjonen
Vi lar flere syn enn SV og Venstre komme fram. Pressemeldinger har krav på å bli refererert ---

Flere saker fra arkivet

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Totalskadd,

Det brenner fortsatt i et bygg i Sylling sentrum --

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Stortingsrepresentant Trond Helleland på bedriftsbesøk

Stortingsrepresentant Trond Helleland besøkte i dag sveisebedriften SJE på Kortnes i Baneveien. Bedriften har nylig vært omtalt i Drammens tidende, og har sener (...)

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Ny trener i gang i Liungen

Roger Johansen er tilsatt som ny hovedtrener for Liungens elitelag i Toppserien og har overtatt etter Kjersti Thun ( på bildet )

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Sunn mat ved E-18

Den nyåpnete Marchè Bistro Lier Nord garanterer fersk tilberedt mat for både liunger og veifarende langs E-18 ---

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Ny epoke i Lierbyen

Tirsdag stengte det siste postkontoret i Lier --

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Ny daglig leder i Lier IL

Lier IL har tilsatt Jan Haugen som ny daglig leder fra 1. januar.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Provosert av arroganse

En av Liernetts lesere mener det er kapitalismens krefter som råder ved Everket, og at det ikke er en lokal servicebedrift. Lier Everk svarer her på kritikken.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Miljøbløff eller virkelighet?

Lier Everk garanterer at all strøm de leverer kommer fra ”de reneste fornybare energikilder”. Men stemmer det?

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Rotary-marsj for tredje gang

Mandag kveld inviterte Lier Rotary-klubb for tredje år på rad beboere fra bygdas bo- og omsorgshjem til turmarsj i vakkert kultur- og naturlandskap rundt Lier Bygdetuns frukt- og staudehage og verneverdige bygninger.

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

540 frivillige gjorde Lier triveligere i 2010

Frivilligsentralens årsrapport gir et godt bilde av sentralens omfattende virksomhet. De 540 frivillige ved sentralen har jobbet i 7500 timer i året som gikk.

Daglig leder av Liernett til VG Nett

Datagründer og daglig leder i Liernett starter som Traffic Manager i VG Nett etter nyttår.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Velkommen til gårds, biskop

Onsdag ønsker sogneprest Frode Askekjær biskop Laila Riksaasen Dahl velkommen til gårds og til Sylling.

Mix av band og sjangre

Lier musikkverkstedet presenterer høstens store konsertopplevelse på Hegg gamle skole fredag kveld.