Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e9ddba9987e96285abf1824b321bd94b

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

- Det vises til ordførerens møte med statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet ifm UDI’s planer om å etablere et permanent mottak på Lierskogen. I dette møtet fremkom et klart ønske fra ordføreren om at tiltaket bør vurderes i forbindelse med en revisjon av kommuneplanen. Lønseth opplyste at han ville vurdere dette.

Lier Høyre ber om at dette følges opp i dialog med departementet og at saken settes på den politiske dagsorden så snart dette er praktisk mulig.

Kommunen bør drøfte hvilken modell som er mest hensiktsmessig, dvs avvente neste revisjon av kommuneplanen, en egen kommunedelplan for Lierskogen eller i det minste en egen konsekvensutredning av selve mottaket. Hovedsaken er etter vår oppfatning at alle sider ved en slik etablering må vurderes i forhold til konsekvenser for samfunnet på Lierskogen.

Kommunen må uansett ikke gi tillatelser som tillater midlertidig drift utover de som foreligger i dag. En forutsetter at alle saker ifm mottaket blir gjenstand for politisk behandling.

Med vennlig hilsen

LIER HØYRE

Søren Falch Zapffe

Høyres gruppeleder i Lier

Forrige artikkel:- Mitt beste løpNeste artikkel:- Ombudsmann for kommunevalget
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode