Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Når man roper i skogen får man svar, heter det i ordtaket. Når man går ut med krass kritikk mot et flertall i kommunestyret og planutvalget får man også svar, det er ingen sensasjon.

Vi tok 3. februar for oss den kontroversielle saken der kommunens folkevalgte talte staten midt i mot og nektet å gi dispensasjon til drift ved ventemottaket på Lierskogen. Som amatørjournalister er det tøft å gi seg i kast med en så kompleks sak. Kanskje burde vi som enkelte har antydet ha holdt oss til små hyggelige nyheter fra bygda, og holdt oss unna slike vanskelige saker? Kanskje burde vi det.

Dog ligger det i Liernetts natur at hver mann eller kvinne skal kunne presentere sitt syn på en sak, uavhengig av om vi er enige eller ikke. Det er også en rett som slår inn for oss som skriver mest på Liernett. I praksis betyr det at det jeg skriver, står jeg for selv – på egen regning. Det har faktisk vært saker der vi har vært uenige innad, og har presentert to forskjellige syn. I den aktuelle saken valgte 3 av redaksjonsmedlemmene å ikke delta i debatten, det burde være ok, men er det det. Kanskje burde vi droppe solomeningene og opptre som en samlet redaksjon?

En annen ting vi diskuterer mye internt er kvalitetskritterier på det vi gjør. Denne meldingen fikk vi fra en yrkesjournalist på Lierskogen:

Samrøre:
I oppslaget "Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI" går
det ikke klart fram om det er redaksjonens mening eller representanten for
mottaket som mener det som skrives. Dette er dårlig journalistikkhåndverk.
Det er helt greit at Liernett har sin oppfatning av hva som er den beste
løsningen i saken, men det dere da bør gjøre er å kommentere det på en
slik måte at det framgår klart at det er nettstedets egne meninger. Nå har
dere laget en samrøre mellom mottaksledelsens meninger og deres egne. Det
er dårlig presseskikk.


Naturligvis har han rett. Man lærer stadig i dette faget. Vi setter pris på konstruktiv kritikk og selv om vi er ferske i faget, tar vi også kritikk.

En annen tabbe (eller dumhet om vi fortsatt kan skrive slikt) var å debattere saken i kommentarfeltet. Dette er naturligvis et felt forbeholdt leserne, og vi burde holde oss unna med mindre vi svarer på direkte spørsmål. Når ”Pekka” skriver:

Ok,har fått nok av Liernett! Hva slags avis er det som rakker ned på leserne?! Må få komme med synspunkter. Herved ikke leser av Liernett lenger.

….er det helt på sin plass. Dette er nok en ting vi kommer til å ta til etterretning og lære av.

Jeg vil ikke personlig ta kritikk på min språkbruk. Ord som dass og drite kan jeg stå for. Dette er egentlig bevisst et forsøk på å ta politikernes retorikk ned på ”kall en spade en spade- nivå”. Jeg er naturligvis åpen for innspill på om dette passer seg på ei nettavis, men kommer nok til å bruke ordene i daglig tale også i framtida.

Når Karl Bellen fra Høyre kaller oss ”russeavis” fordi jeg ikke har respekt for et flertall i kommunestyret, får jeg svært lyst til å kommentere at jeg faktisk har et samlet storting, UDI og fylkesmannen i Buskerud bak mitt syn, men jeg lærte som sagt å ligge unna kommentarfeltet noen avsnitt lenger opp og avstår klokelig. Kanskje kunne jeg bladd opp FNs menneskerettigheter og, men nå er russefeiringa over og saken er avgjort.

Nå verken tror eller håper jeg denne saken har vært noe mer enn en debatt. Jeg synes fortsatt politikerne i Lier gjør en god jobb, jeg synes egentlig Karl Bellen er en hederskar og jeg håper Ulla stiller til gjenvalg.

Liernett har som målsetting å fremme politisk debatt. Det er klart det kan gå ei kule varmt i debattens hete, og noen ganger blir man sta og tverr. Da er det viktig at politikere ikke blir så arrogante at de mener vedtak er udiskutable. Da er det også viktig at vi på Liernett ikke blir så arrogante at vi ikke tar kritikk på presentasjonsform.

Vi kommer til å diskutere dette grundig internt, og ønsker også innspill utenfra velkommen. Jeg nevner igjen at alle er velkommen inn i Liernett, og at vi har som uttalt mål å inkludere alle som ønsker å skrive om Liersaker.

Denne saken er den mest leste i Liernetts historie. Det forteller at det er interesse for politikk og debatt. Vi har ikke refusert noen innlegg eller kommentarer, noe som viser at folk er sitt ansvar bevisst og ikke går over streken. I Liernetts historie har vi faktisk bare refusert 3 innlegg – alle inneholdt trusler eller grov sjikane av navngitte personer.

Uansett – alle konstruktive innspill på hvordan Liernett bør utvikle seg er svært velkomne. Vi vokser så fort at vi ser et klart behov for en profesjonalisering av innholdet. Nå har jeg skrevet mye lengre enn man bør gjøre på nett (i følge faglitteraturen). Det skal jeg ta lærdom av.

Rune Elven


Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Leserkritikk av DT

DT.no, nettutgaven til Drammens Tidende, får kritikk for sin dekning av fartsleken på E18

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Liernett på papir

Nå er det endelig mulig å bruke Liernett til å tenne opp

Ny visjon fra Liungens styre

Liungens styre la i går kveld ut en visjon om at klubben skal være norges beste innen 2010.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

”Don’t die”

Ukens petit er av Rune Elven

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Liernetts redaktør drapstruet

Drapstrusler tikket inn på epost i morges.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Jan Kjærstad på Tranby

Oda Kyrkjerud, 10. klassing på Tranby med dypintervju av forfatteren

Hvilken avis suger mest?

Vi har testet vitenskapelig

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Blått lys for Liungen?

Drømmen om fortsatt toppseriespill henger i en tynn tråd for Liungens damer. Laget har ett fattig poeng mot dumpekandidaten Sandviken. Mot middelmådige Klepp og Team Strømmen har ikke Liungen scoret – bare sluppet inn – i bøtter og spann. Mot Fløya var de ett mål unna Norgesrekord i tap. Hvorfor henger ikke Liungen med på dette nivået?

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Grønne Lier?

Vi tar debatten

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Terningkast på kirkebakken.

Det hender jeg angrer på det jeg skriver. Som da jeg for en tid siden i en leder i Menighetsbladet påstod ikke å huske en eneste av alle de prekener jeg har hørt. Det var flåsete og må ha virket sårende på prestene her til lands som forbereder ca. 1000 søndagsgudstjenester året rundt.

Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen

Eieren av plassen ved RIMI-butikken sa at parkering er greit, men skiltet med trusler om ”kontrollavgift” og borttauing står fortsatt der.

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.