Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 25527781acbb4ec05ee948c554c05c99

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Det kan i siste utgave av Lierposten se ut som om Lier Sp er delt i spørsmålet om hvor vi mener et eventuelt vinmonopolutsalg bør ligge. Det er ikke tilfelle! Lier Senterparti er fortsatt helt klare på at et eventuelt polutsalg må lokaliseres til Lierbyen.

Vinmonopolet A/S har klart gitt uttrykk for at de kun vil lokaliseres til Liertoppen, og saken har da dessverre utviklet seg fra å gjelde lokalisering, til en sak om pol eller ikke pol. De folkevalgte i Lier har allerede to ganger gjort vedtak om pol i Lier, først flertall for pol i Lierbyen sentrum. I fjorårets sak om pol i Lier ble vi innstendig gjort oppmerksom på at dette ikke var en lokaliseringsdebatt, men ja eller nei til pol. Vedtaket ble at vi ønsker et polutsalg i Lier velkommen!
Vi mener derfor at denne saksrunden burde være unødvendig, og at politikerne i denne runden, etter press fra Vinmonopolet, nå må ta stilling til en helt annen sak enn lokalisering, det vil si – pol eller ikke pol. Dette på bakgrunn av at Vinmonopolet øver press på politikerne ved å nekte etablering i Lierbyen – de ønsker kun på Liertoppen.

De folkevalgte fratas på denne måten muligheten til å drive konstruktiv samfunnsplanlegging, når vedtak ikke aksepteres som gjeldene og det åpnes for å fremme saken på nytt med så klare føringer.

Med tanke for en fortsatt god sentrumsutvikling i Lier,
Siri Loe Svere
Gruppeleder, Lier Sp
Leder, Kirsti Marie Lager Lyngås

Forrige artikkel:SISTE: Klar melding!Neste artikkel:Tilbake etter skade
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 3. februar 2008 19:45: Tutta
Fatter ikke at det skal være så utrolig mye styr for å få et pol til kommunen, er det ikke bare å skjære igjennom og bestemme seg da?? Resultatet er vel ganske klart, enten pol på Liertoppen, eller ikke pol i det hele tatt! Skjønner jo at vinmonopolet vil tjene mest mulig penger som alle andre!
Mandag 4. februar 2008 17:06: Egil Berg, Gullaug i Lier
Det er ingen katastofe om Lier blir uten Vinmonopolutsalg, men skal man ha et, bør det ligge i Lierbyen. Dette utsalget vil ligge bra til for befolkningen nord for Lierbyen, innbyggerene på Lierskogen har utsalg i Asker og liunger i ytre Lier kan benytte utsalgene i Drammen. Selv bruker jeg mest utsalgene i Strõmstad på mine Harry-reiser.
Mandag 4. februar 2008 19:43: Dr. Ørn
Vinmonopolet ønsker størst mulig salg i Lier. Det betyr flere barn med rusa foreldre. Stakkars unger!
Tirsdag 5. februar 2008 15:05: Ulla Nævestad
Vedtaket vedrørende salgsbevilling som ble gjort i kommunestyret 17/4-2007 lyder slik:
"I henhold til alkoholloven paragraf 3-1, gis det salgsbevilling for brennevin, vin og øl med høyere alkoholprosent enn 4,75 volumprosent alkohol i Lier kommune.
Lier kommune har ingen merknader til at utsalget etableres som selvbetjent."
I saken til kommunestyret 17/4-07, hvor dette vedtaket ble gjort, står det at søknaden fra Vinmonopolet er en søknad om salgsbevilling i Lier kommune, og at Vinmonopolet vil komme tilbake med en søknad om beliggenhet når de har funnet et egnet lokale.
Det står også i saken at Vinmonopolet presiserer at lokaliseringen må ligge innenfor de drifts-og kostnadsmessige rammene de kan akseptere.
Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at det nå foreligger en søknad om etblering på Liertoppen kjøpesenter. Vinmonopolet later til å ha funnet en slik lokalisering akseptabel både når det gjelder lokaler samt drifts-og kostnadsmessige forhold.
Onsdag 6. februar 2008 15:50: D. H.
Lierbyen skal være komunesenter, dette er bestemt.
Da må man følge opp og sørge for å benytte de muligheter som byr seg til å utvikle Lierbyen. At Ulla på tvers av dette støtter Liertoppen-etablering understreker et politisk tap, Vinmonopolet ser ut til å styre saken. Ingen forventer at VInmonopolet vil kunne bære utviklingen i lierbyen, men det er heller ingen tvil om at Polet trekker folk og vil bidra til økt aktivitet der hvor det ender opp.
Støtt pol til Lierbyen ved å uttale deg til Ulla.
Onsdag 6. februar 2008 21:54: Ulla Nævestad
Til anonyme D.H.:Vinmonopolet har ikke søkt om å få etablere seg i Lierbyen. Derfor blir det litt underlig å støtte pol til Lierbyen i denne saken.
Torsdag 7. februar 2008 08:40: Tom I.
Skriver du Lierbyen med liten forbokstav og polet med stor forbokstav, D.H.?
Det bekrefter kanskje mistanken min om at det fort kan bli "Lierbyen kommunesentrum på polet", og ikke "polet i Lierbyen kommunesentrum" slik noen politikere ønsker.
Torsdag 7. februar 2008 10:40: Tone E Svendsen, Lier Ap
Har du slutte å slå din kone?
Dette er et spørsmål som det er umulig å svare på. Likedan er det med ja eller nei til pol på Liertoppen. Spørsmålet er og blir feil.

Vi må sikre at vi får spørsmål vi kan svare på.
Vil vi ha pol?
Hvor vil vi ha det?

Det første spørsmålet har vi allerede fått og svart positivt på. Det andre spørsmålet forsøker Vinmonopolet å ikke stille, men vi må sørge for at det er det som blir stilt, og det som det svares på:

Vi vil ha det der hvor det passer best for Liers innbyggere! Og det er i Lierbyen! Vi må sikre at Lierbyen kan bli et levedyktig samlingssted for liunger.
Torsdag 7. februar 2008 15:44: Ing. Cognito
Altså, dette er jo veldig enkelt. Hvis politikerne har bestemt seg for ikke å ha pol på Liertoppen og Vinmonopolet kun vil ha pol på Liertoppen, sier det seg selv at det ikke blir noe pol i det hele tatt. Vinmonopolet, selvom de er eid av staten, er avhengige av å tjene penger hvis vi i det hele tatt skal ha noe tilbud. Jeg ville forøvrig ikke tvunget hverken Siri Loe Svere eller Kirsti Marie Lager Lyngås til å åpne trekkspillsjappe på Nøstet, mens de heller ville holdt til i Øverskogen hvor etterspørselen er stor nok.

En dag må man bare si at nok er nok og innrømme at en er uenige.. kanskje det er på tide snart. Vi får heller leve med å slippe ut litt mer CO2 mens vi kjører til Asker eller Drammen for å skaffe oss en knekkert.
Torsdag 7. februar 2008 23:08: NN
Godt sagt Ing.Cognito.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode