Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Det kan i siste utgave av Lierposten se ut som om Lier Sp er delt i spørsmålet om hvor vi mener et eventuelt vinmonopolutsalg bør ligge. Det er ikke tilfelle! Lier Senterparti er fortsatt helt klare på at et eventuelt polutsalg må lokaliseres til Lierbyen.

Vinmonopolet A/S har klart gitt uttrykk for at de kun vil lokaliseres til Liertoppen, og saken har da dessverre utviklet seg fra å gjelde lokalisering, til en sak om pol eller ikke pol. De folkevalgte i Lier har allerede to ganger gjort vedtak om pol i Lier, først flertall for pol i Lierbyen sentrum. I fjorårets sak om pol i Lier ble vi innstendig gjort oppmerksom på at dette ikke var en lokaliseringsdebatt, men ja eller nei til pol. Vedtaket ble at vi ønsker et polutsalg i Lier velkommen!
Vi mener derfor at denne saksrunden burde være unødvendig, og at politikerne i denne runden, etter press fra Vinmonopolet, nå må ta stilling til en helt annen sak enn lokalisering, det vil si – pol eller ikke pol. Dette på bakgrunn av at Vinmonopolet øver press på politikerne ved å nekte etablering i Lierbyen – de ønsker kun på Liertoppen.

De folkevalgte fratas på denne måten muligheten til å drive konstruktiv samfunnsplanlegging, når vedtak ikke aksepteres som gjeldene og det åpnes for å fremme saken på nytt med så klare føringer.

Med tanke for en fortsatt god sentrumsutvikling i Lier,
Siri Loe Svere
Gruppeleder, Lier Sp
Leder, Kirsti Marie Lager Lyngås

Lierbyen Liertoppen Senterpartiet

10 kommentarer

Søndag 3. februar 2008 19:45: Tutta
Fatter ikke at det skal være så utrolig mye styr for å få et pol til kommunen, er det ikke bare å skjære igjennom og bestemme seg da?? Resultatet er vel ganske klart, enten pol på Liertoppen, eller ikke pol i det hele tatt! Skjønner jo at vinmonopolet vil tjene mest mulig penger som alle andre!
Mandag 4. februar 2008 17:06: Egil Berg, Gullaug i Lier
Det er ingen katastofe om Lier blir uten Vinmonopolutsalg, men skal man ha et, bør det ligge i Lierbyen. Dette utsalget vil ligge bra til for befolkningen nord for Lierbyen, innbyggerene på Lierskogen har utsalg i Asker og liunger i ytre Lier kan benytte utsalgene i Drammen. Selv bruker jeg mest utsalgene i Strõmstad på mine Harry-reiser.
Mandag 4. februar 2008 19:43: Dr. Ørn
Vinmonopolet ønsker størst mulig salg i Lier. Det betyr flere barn med rusa foreldre. Stakkars unger!
Tirsdag 5. februar 2008 15:05: Ulla Nævestad
Vedtaket vedrørende salgsbevilling som ble gjort i kommunestyret 17/4-2007 lyder slik:
"I henhold til alkoholloven paragraf 3-1, gis det salgsbevilling for brennevin, vin og øl med høyere alkoholprosent enn 4,75 volumprosent alkohol i Lier kommune.
Lier kommune har ingen merknader til at utsalget etableres som selvbetjent."
I saken til kommunestyret 17/4-07, hvor dette vedtaket ble gjort, står det at søknaden fra Vinmonopolet er en søknad om salgsbevilling i Lier kommune, og at Vinmonopolet vil komme tilbake med en søknad om beliggenhet når de har funnet et egnet lokale.
Det står også i saken at Vinmonopolet presiserer at lokaliseringen må ligge innenfor de drifts-og kostnadsmessige rammene de kan akseptere.
Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at det nå foreligger en søknad om etblering på Liertoppen kjøpesenter. Vinmonopolet later til å ha funnet en slik lokalisering akseptabel både når det gjelder lokaler samt drifts-og kostnadsmessige forhold.
Onsdag 6. februar 2008 15:50: D. H.
Lierbyen skal være komunesenter, dette er bestemt.
Da må man følge opp og sørge for å benytte de muligheter som byr seg til å utvikle Lierbyen. At Ulla på tvers av dette støtter Liertoppen-etablering understreker et politisk tap, Vinmonopolet ser ut til å styre saken. Ingen forventer at VInmonopolet vil kunne bære utviklingen i lierbyen, men det er heller ingen tvil om at Polet trekker folk og vil bidra til økt aktivitet der hvor det ender opp.
Støtt pol til Lierbyen ved å uttale deg til Ulla.
Onsdag 6. februar 2008 21:54: Ulla Nævestad
Til anonyme D.H.:Vinmonopolet har ikke søkt om å få etablere seg i Lierbyen. Derfor blir det litt underlig å støtte pol til Lierbyen i denne saken.
Torsdag 7. februar 2008 08:40: Tom I.
Skriver du Lierbyen med liten forbokstav og polet med stor forbokstav, D.H.?
Det bekrefter kanskje mistanken min om at det fort kan bli "Lierbyen kommunesentrum på polet", og ikke "polet i Lierbyen kommunesentrum" slik noen politikere ønsker.
Torsdag 7. februar 2008 10:40: Tone E Svendsen, Lier Ap
Har du slutte å slå din kone?
Dette er et spørsmål som det er umulig å svare på. Likedan er det med ja eller nei til pol på Liertoppen. Spørsmålet er og blir feil.

Vi må sikre at vi får spørsmål vi kan svare på.
Vil vi ha pol?
Hvor vil vi ha det?

Det første spørsmålet har vi allerede fått og svart positivt på. Det andre spørsmålet forsøker Vinmonopolet å ikke stille, men vi må sørge for at det er det som blir stilt, og det som det svares på:

Vi vil ha det der hvor det passer best for Liers innbyggere! Og det er i Lierbyen! Vi må sikre at Lierbyen kan bli et levedyktig samlingssted for liunger.
Torsdag 7. februar 2008 15:44: Ing. Cognito
Altså, dette er jo veldig enkelt. Hvis politikerne har bestemt seg for ikke å ha pol på Liertoppen og Vinmonopolet kun vil ha pol på Liertoppen, sier det seg selv at det ikke blir noe pol i det hele tatt. Vinmonopolet, selvom de er eid av staten, er avhengige av å tjene penger hvis vi i det hele tatt skal ha noe tilbud. Jeg ville forøvrig ikke tvunget hverken Siri Loe Svere eller Kirsti Marie Lager Lyngås til å åpne trekkspillsjappe på Nøstet, mens de heller ville holdt til i Øverskogen hvor etterspørselen er stor nok.

En dag må man bare si at nok er nok og innrømme at en er uenige.. kanskje det er på tide snart. Vi får heller leve med å slippe ut litt mer CO2 mens vi kjører til Asker eller Drammen for å skaffe oss en knekkert.
Torsdag 7. februar 2008 23:08: NN
Godt sagt Ing.Cognito.

Flere saker fra arkivet

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Senterpartiet ønsker pol i Lierbyen

Begrunnelsen er at det styrker Lierbyen som kommunens sentrum.

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Ikke flertall for Liertoppen?

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at det ikke er klart om det er flertall for Vinmonopol på Liertoppen i Formannskapet.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Polåpning i august?

- Vi vil i løpet av april ha en klarere formening om når butikken på Liertoppen kan åpnes, sier Jens Nordahl, rådgiver i A/S Vinmonopolet til Liernett i dag

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Lokalisering av pol utsatt

Kommunestyrets flertall har i dag stemt for pol i Lier, men lokaliseringen er utsatt og vil bli tatt opp senere

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Musikal på Lierbyen ungdomsskole

Hvert år arrangeres det en musikal fremført av elever på niendetrinn, på Lierbyen ungdomsskole, og hvert år er det et nytt og stort tema for musikalen. I år er temaet ’’Den store kjærligheten’’…

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Liertoppen feirer fødselsdag

I løpet av 25 år har det vært mange glade kjøp og mange bitre nederlag.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Tredje og siste del av sommerkonkurransen

Vi avrunder sommerkonkurransen med en tur til Liers finske vennskapskommune, Kokemäki. Der finner man blant annet et fint lokalmuseum (bildet).

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.