Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2f800bfc7e294b11a38f54be93bcf35d

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fagutvalget (Tjenesteutvalget) har satt seg inn i saken og besluttet dette:

Fra protokollen: "Det bygges ny kulturscene med black-box ved Hegg gamle skole. Rådmannen skal tilstrebe en økonomisk strammere løsning som ikke går utover kvaliteten på scenen."

Endelig kan Lierbyen få en kulturscene på en rimelig og smart måte, kun ved å oppgradere en sal/hall som skal og må bygges på Lier’ største barneskole.

Så kommer saken til formannskapet. Søren Falch Zapffe (H) fremmet tjenesteutvalgets vedtak. Der blir det plutselig flertall for å bygge en ekstra sal 150 meter fra skolen. Dette er vel for godt til å være sant?

Min konklusjon er: Enten så er denne beslutningen tatt med et så stort kulturhjerte at man har mistet bakkekontakt.  Eller man stemmer for gamle Hegg fordi man vet at det aldri kommer til å bli noe av. Sjekk denne avstemningen så skjønner du hva jeg mener.

(Frp. Hadde egentlig stemt mot begge alternativ men forslaget falt.)

Fra protokollen: "Runar Gravdals forslag ble vedtatt med 7 stemmer (3H,1SP,FRP,KRF,SV) mot 6 stemmer. (1H,4AP,1SP) avgitt for forslag fremmet av Søren Falch Zapffe."

Saken avgjøres i kommunestyret neste uke. Min påstand er at alle som stemmer for to saler i en radius av 150 meter har vikarierende motiver.

Forrige artikkel:Tiltagende skogbrannfareNeste artikkel:Stjal i Nedre Eiker, ble tatt i Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 29. oktober 2012 20:48: Håvard Rype
Så er det på'an igjen! Etter hva jeg kan skjønne er det to hensyn som her må veies opp mot hverandre. Hegg skoles behov for en samlingsplass for elevene og musikkverkstedets behov for en scene. Nå regner jeg med at det skal bygges en gymnastikksal i tilknytning til skolen og en løsning med scene og mobilt amfi i denne, burde vel tilfredsstille skolens behov? Når det gjelder rockeverkstedet kan det synes råflott å bruke 37 millioner for at ca. 50 musiserende ungdommer og x antall "hang arounds" skal kunne ha en scene i umiddelbar nærhet av øvingslokalene. Men ser vi derimot på muligheten for at et slikt bygg også bør dekke kulturlivets og Lierbyens innbyggeres behov for et samlingsted, så kan det kanskje forsvares. Dersom man i tillegg nedskalerer en ny sceneløsning på Hegg gamle skole til et amfi med plass til 200 publikummere (400 ved flatt gulv) kan det gi plass og økonomi til lokaler som kan brukes til å gi blant andre Liers eldre befolkning et dagtilbud som sårt
Mandag 29. oktober 2012 20:51: Håvard Rype
Her kommer slutten av innlegget:
etterspørres.
Man kan også få anledning til å få en skjenkebevilling om dette er ønskelig, noe som vil være umulig ved en lokalisering på en barneskole.
Tirsdag 30. oktober 2012 08:58: Lise Foss Andersen
Jeg tror det å bygge en ny kultursal på Gamle Hegg skole er et urealistisk alternativ. Det vil sannsynligvis koste mer enn det smaker, hvis det i det hele tatt lar seg gjennomføre. Derfor er vi mange som reagerer på Formannskapets vedtak. Vi ønsker heller å støtte Tjenesteutvalget og Rådmannens innstilling om å legge det i tilknytning til nye Hegg skole. Det blir billigere både å etablere og drifte, samt at det kan bli et samlingssted gjennom hele dagen.

Er du enig i at den eventuelle nye kultursalen bør legges i tilknytning til nye Hegg skole, gå inn på vår Facebookside og lik siden vår: http://www.facebook.com/kultursaltilnyeheggskole
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode