Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Det settes av 1,5 milliarder kroner til veistrekningen.

I Nasjonal Transportplan for 2014-2023, som ble fremlagt i dag, står det: Det legges dessuten til grunn at det blir tilslutning til å forlenge eksisterende bompengeordning for Rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud for å finansiere bygging av et ekstra tunnelløp, inkludert utvidelse av Rv 23 til firefelts veg mellom tunnelen  og kryss med E6 ved Vassum i Akershus. I tillegg prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av  Rv 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett – Linnes i Buskerud i første fireårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Les tidligere liernettartikler om Rv 23.:

http://www.liernett.no/1744-naermere-en-tunnellosning

http://www.liernett.no/1810-vei-i-ytre-lier

http://www.liernett.no/2226-riksvei-den-ufullendte

http://www.liernett.no/5373-ny-rv-23-dagslet-linnes-enda-lengre-aa-vente

1 kommentar

Lørdag 3. mars 2012 00:17: Ola
Så dette vil si at pensjonen til Jens og Co. skal først sikres før det i 2040 kan bli ny forbindelse utenom Oslo.

Flere saker fra arkivet

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

Samleside for UKM 2007

Her finner du direkte linker til alt vi har lagt ut i forbindelse med ungdommens kulturmønstring 2007

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

På TV fra Granåsen

Marcus Braathen, Sjåstad / Vestre Lier IL er tatt ut på Buskeruds 1. lag ---

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Det haster med påmelding til UKM

Fristen går ut 5. januar

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Pressekonferanser fra Sweden Rock Festival

Av Therese Østnæs Olsen og Kjetil Gulsrud Olsen

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Språkreise til Eastbourne

Stoppenlærer og språkreise arrangør Kjartan Ruud har i sommer gjennomført sin 36. språkreise til England. Elevene til turen rekrutteres hovedsaklig fra Lier. Undertegnede har i tre sommere vært med som lærer og assistent.

Rekordoppslutning til Hauern

Rekorden fra i fjor er allerede passert, melder arrangøren

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Nykjuadagen på søndag

Vi legger ut lenker til tidligere arrangement og alt om årets.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Epleblomstring på Bygdetunet

Klikk deg inn i dag - i morgen er det kanskje for sent

- En skandale

Det sier Nina Johnsen, Venstres parlamentariske leder som en kommentar til at veiprosjektet i Ytre Lier ikke er kommet med i Norsk Transportplan

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Elendig vei får endelig et tykt lag ny asfalt

Liernett og mange andre har i lang tid påpekt at hullene i asfalten mellom Sandaker og Gluggen utgjør en stor trafikkfare. Nå blir det endelig gjort noe med saken.

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Ny deltakerrekord

- Det er målet for årets St Hallvardleker, fastslår Ingvild Mjøen (leder), Julie Rokke Jagland (pressesjef) og Guro Wamstad (mediesjef).

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Hull i hull

Bilister langs riksvei 284 fra Opsahlsvingen til Syllinghaugen må smøre seg med tålmodighet -

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

Stengt igjen – og igjen

Oslofjordtunnelen er stengt på ubestemt tid etter brannen i går. Det er en ulempe for noen, men en fordel for andre.

Buss erstatter tog

På grunn av anleggsarbeider erstattes persontog på Drammensbanen med buss til helgen

Tur til Kruttjern eller Myggheim?

En kulturminnepost står enda ei uke ved Kruttjern. Men du har 14 dager frist for å finne kulturminneposten på Myggheim.

Kanonkamp av LierG89

Lier imponerte i avslutningen av Sparserien.

Fra et kommunestyremøte

Hva skjer på et kommunestyremøte i Lier? Se video fra et av fjorårets møter her!

Eplefestivalen

Flere bilder

Minnemarkering ved bauta

Over Maidalen lengst i nord i Lier ble et britisk Sunderland båtfly den 9. april skutt ned av tyske jagerfly

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Leve boka

Bokmarked på Frogner menighetshus fredag og lørdag

Nytt veidekke mot Tronstad

Golfspillere og andre veifarende fra Oppsahlsvingen i Sylling og sørove kan vente seg bedre vei snart, lover seongarbeider Grete Torgersen (på bildet) i Mesta

Bilder fra Eastbourne 2007

Turleder og fotograf er ingen god kombinasjon

Video fra Hauern

Videosekundering etter en snau mil med oppoverbakker

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Se opp for steinras!

- Vi er ikke vant med slike værfohold, sa Jon Erik Laupe i Mesta som vi møtte et par kilometer fra Skaret på riksvei 285 mellom Sylling og Skaret

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Høili vil flytte fra Lier

Dag Høili er i markedet for å selge eiendommen han kjøpte for 14,8 millioner i 2009. Prisen er nå 35 millioner, skriver Finansavisen i dag.

En påminnelse igjen

Gunnar Møllsted (på bildet) overlevde trefningen på mirakuløs måte, men to av hans kamerater måtte bøte med livet like før krigens slutt --

Siste fra løypetelefonen

Hør de siste rapportene fra løypetelefonen, før fredagens snøfall

Personbil i brann

Personbil i brann på E18 i Fosskolltunnelen tirsdag kveld

To timer uten Liernett

Grunnet et uhell under videreutviklingen av Liernett, forsvant vi fra nettet i nærmere to timer onsdag kveld

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Si din mening nå!

Send oss navnet på det serveringsstedet du foretrekker, og du kan få 500 kroner til dekning av neste regning.

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Til Karibien med Norwegian Cruise line

Et cruise for alle aldre

Klubben i mitt hjerte!

Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Dagbladet inviterer igjen til Klubben i mitt hjerte. Hvilken klubb i Lier få flest stemmer i år?

Innbrudd på Statoil

Tyvene fikk med seg 100 000

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

- Mye bedre dere!

Engasjementet var på topp hos instruktør Turid Jørgensen Rivrud som sammen med kollega Bent Bredesen og niendeklassingene ved Lierbyen skole øvde før premièren på årets musikal.

Årets første lokale skirenn

Marcus Braathen (th, her sammen med Erik Trøen) er en av favorittene i 16-årsklassen i Lierrennet i morgen.

Et mangfold av idrettsklubber

Har du hørt om Pondus Innebandy, Valhall Rugbyklubb eller Lier Mikroflyklubb? Her finner du oversikten over 33 Lier-klubber med linker til hjemmesidene deres.

Veltet med firehjuling

Ble fløyet til Ullevål universitetssykehus etter ulykke på riksvei 23

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Full retrett på Heggtoppen

Liernett tok saken, og eieren av parkeringsplassen ved Rimi på Heggtoppen ombestemte seg lynraskt. Nå blir bestemmelsene myket opp, skiltet får ny tekst, og søndagsparkering blir tillatt.

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Helgens skiløyper (10.01.09)

Hør status for løypene i Finnemarka, Vestmarka og Kjekstadmarka

Valgresultatet direkte på Liernett

Valgresultatet for Lier kommune presenteres fortløpende på Liernett sammen med NRK sin nyhetssending.

Cirka 250 skrev sine navn

Kondolanseprotokollen har ligget ute i fire uker på Servicetorget -

Mer heder til Spa/Bra

Den fremgangsrike klubben på Stoppen får Fair-Playprisen, blant annet, for å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne.

Helgens løyperapport

Hør løypekjørernes rapport fra fredag ettermiddag og se løypekartet for Finnemarka

Lier Sp har konkludert

Navarsete har ikke konkludert i forhold til trasèvalg - det er det Lier Sp som har gjort.

Årets Tinestafett

Tinestafetten arrangeres 1. juni

Helgens løyperapport

Hør løypekjørerne fortelle om drømmeforhold i Finnemarka

Slalåmkjøring mellom hullene

- Det sier postbud Rannveig Carlsen som daglig kjører riksvei 284 mellom Sylling sentrum og rundkjøringa i Kyllerud ved Fagerliåsen

3 år og 1177 artikler

Artikkelarkivet på Liernett strekker seg tilbake til 22. september 2003, og har 1177 tilgjengelige artikler.

Arrangerer matskole i vinterferien

For første gang arrangerer 4H Buskerud matskole i Sylling.

Likte seg i Liers skiløyper

Den tidligere skihopperen Torbjørn Yggeseth som døde natt til søndag, fikk Liernett møte for fem år siden i løypa fra Kanada --

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

- Veldig fine forhold

Løypekjørerne i Lier kommune melder om flotte forhold i Finnemarka. Hør torsdagens rapport fra løypetelefonen her på Liernett.

Hør julens løyperapport

Løypekjørernes rapport mandag morgen melder om fortsatt jevnt over fine forhold i Finnemarka