Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9dff144bfaa01d959743ddf8e8901ba1

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Det settes av 1,5 milliarder kroner til veistrekningen.

I Nasjonal Transportplan for 2014-2023, som ble fremlagt i dag, står det: Det legges dessuten til grunn at det blir tilslutning til å forlenge eksisterende bompengeordning for Rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud for å finansiere bygging av et ekstra tunnelløp, inkludert utvidelse av Rv 23 til firefelts veg mellom tunnelen  og kryss med E6 ved Vassum i Akershus. I tillegg prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av  Rv 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett – Linnes i Buskerud i første fireårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Les tidligere liernettartikler om Rv 23.:

http://www.liernett.no/1744-naermere-en-tunnellosning

http://www.liernett.no/1810-vei-i-ytre-lier

http://www.liernett.no/2226-riksvei-den-ufullendte

http://www.liernett.no/5373-ny-rv-23-dagslet-linnes-enda-lengre-aa-vente

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 3. mars 2012 00:17: Ola
Så dette vil si at pensjonen til Jens og Co. skal først sikres før det i 2040 kan bli ny forbindelse utenom Oslo.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode