Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f89995a25191c934497f57bd8f35d371

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Mange kjører for fort og utgjør dermed en fare for andre trafikanter. Selv om fotoboksen på Vitbank har fått mange til å holde seg til fartsgrensen – i det minste på vei mot Amtmannsvingen – er det mange som kjører for fort.

Nå blir det 40 km/t og fartsdempere. Skiltene er allerede på plass og vil bli snudd når fartsemperne er på plass,  og forhåpentlig kan både gående og andre se frem til tryggere forhold på strekningen.

Enda farligere, men fortsatt uløst
Litt nærmere Lierbyen, der Sankt Hallvards vei tar av fra Ringeriksveien, er forholdene enda farligere. Det skyldes høyere hastighet og at et par svinger reduserer oversikten til under det minimum en alminnelig sprek fotgjenger kan klare seg med. Derfor må busspassasjerer og andre som vil over veien, fortsatt løpe for livet

For den som vil over Ringeriksveien ved Sankt Hallvards vei, gjelder det å løpe så fort som mulig.

Noen rask bedring er ikke å vente. Da Liernett tok opp saken for noen måneder siden, var alle enig om at noe måtte gjøres, men alle mente at noen andre burde gjøre det.

Vårt forslag: Ettersom det lar seg gjøre å lage fartsdempere og innføre lavere fartsgrense litt nærmere Amtmannsvingen, bør det samme gjøres der trafikken er enda mer uoversiktlig og enda farligere for gående.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 11. november 2011 11:01: Maya
I det samme krysset burde det vært en rundkjøring. Biler fra Vitbank mot Lierbyen har all trafikkrett og kan kjøre. Bilister fra Lierbyen som skal over krysset til motorveien har dårlig sikt fra Vitbank. Bilister fra motorveien som skal i begge retninger i krysset er prisgitt velvilje fra begge kanter for å komme fram i den verste rushtrafikken. Dersom det står EN lastebil/trailer først i krysset som skal til Vitbank, sperrer den for alle bilene bak - også de som skal mot Lierbyen. Jeg har selv stått langt tilbake på motorveien på veiskulderen og det er virkelig ubehagelig!
En rundkjøring ville vært en smidig løsning på trafikkopphopningen i krysset.
Fredag 11. november 2011 12:25: Tore Stustad
Helt enig om rundkjøring i dette krysset.
Det må også lages gang/sykkelvei mellom rundkjøringen og veikroa, samt fotgjengerovergang.
Når det gjelder farten på Vitbank kan den godt settes til 40 km/t, men fartsdumper er jeg generelt motstander av i hovedveier og busstraseer; det er hverken rettferdig eller miljøvennlig. Inn mot boligfelt osv. er det greit. Sett heller opp flere fotobokser og evt. med gjennomsnittsmålinger
Lørdag 12. november 2011 00:12: Ola
Og hva med hverfall ha tids styrt hastighet. På dagen mellom 8-17 med mye trafikk 40Km/t og etter kl. 17-8 60km/t. Dette er med på at folk kan få respekt for fartsgrenser. Ikke bare straff med fartsdumper osv.. noe som jeg er sterk motstander av. For veiene våres er for alt for dårlig fra før uten at vi trenger å ødelegge dem mer med nye dumper.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode