Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Vi foreldre er dypt bekymret over at alt for lite blir gjort fra kommunens side for å
innføre trafikksikrings tiltak på Joseph Kellers vei. Vi har foreslått enkle tiltak men kun
ett tiltak har blitt gjennomført, hvilket vi er meget takknemlig for. Men vi må gjøre mer
enn kun å forbedre belysningen ved fotgjengerfeltene.

Vi har i brevs form kommunisert med Planseksjonen i Lier kommune (16.01.06 og
27.02.06) og med Ordfører Ulla Nævestad (30.10.2006). Og vi er takknemlig for at vi
blir tatt på alvor men vi trenger konkrete tiltak slik at vi ikke får en alvorlig ulykke.
Trafikksituasjonen på Joseph Kellers vei har blitt forverret over de siste årene. Både
trafikkmengden og hastigheten har nådd et uakseptabelt nivå. Ved en trafikkmåling
utført ved hjelp av Statens vegvesen Mai 2006, ble gjennomsnittshastigheten målt til 60
km/t. Joseph Kellers vei er en 50 km/t-sone. Målingen ble foretatt over flere uker og like
ved to bussholdeplasser og inn/utkjørsel til Statoil bensinstasjon. Trafikkvolumet er på
6000 biler per dag.

Disse målingene er skremmende. Vegvesenet innrømmer at de sjelden ser
trafikkmålinger som ligger i gjennomsnitt 10 km/t over fartsgrensen! Det spesielle er at
dette skjer i et område hvor trafikkbildet er uoversiktlig med bussholdeplasser og med
ut- og innkjørsler fra Statoil og boligområder. Trafikksituasjonen på Joseph Kellers vei
med høye hastigheter gjør dessverre sjansen for en ulykke mellom myke og harde
trafikkanter meget høy. Igjennom vinteren og våren har trafikk situasjonen forverret seg
ytterligere p.g.a. bygningsarbeidet på Tranby Torg.

Vi i Hallingstad FAU mener at enkle tiltak bør gjennomføres slik at ulykker mellom myke
og harde trafikkanter kan unngås. Alle disse tiltakene er basert på anbefalinger fra
vegdirektoratets håndbøker for vegstandard.

I følge vegdirektoratet egne sjekklister anbefaler man (Håndbok 209: Kommunale
trafikksikkerhetsplaner) ved fartsgrense 50 km/t: signalregulering (seperat gangfase)
evt.opphøyd gangfelt (belyst) og særskilt fartsgrense (40 km/t). Et enkelt tiltak er derfor
å senke fartsgrensen til 40 km/t mellom krysset Kirkelina/Joseph Kellers vei og krysset
Ringvegen/Joseph Kellers vei.

Vi ser at gangfeltet ved Statoil stasjonen ikke er oppmerket, siden ny asfalt ble lagt i
2006, i.h.h.t krav fra Vegdirektoratets Håndbok 017 (11. Adkomstveg - A3 Gang-
/sykkeltrafikkens kryssing av gater). Vi ber derfor Lier Kommune om å oppmerke
fotgjengerefeltene ved Statoilstasjonen så raskt som mulig.
Det er i samme håndbok fra Vegdirektoratet klare krav til at fortgjengerfeltet skal være
opphøyd ved relative store trafikkvolum (antall kjøretøy er høyere enn 400 per time).
Trafikktettheten på Joseph Kellers Vei, i de mest travle tidsperioder, er langt høyere enn
400 per time ifølge de nevnte trafikkmålinger.

Vi som foreldre ser tydelig at vi har et ansvar i forhold til trafikksituasjonen. Vi sender
våre barn ut i dette trafikkbildet: Og vi foreldre er med å skape dette farlige trafikkbildet
med kjøring ut og inn av vårt boområde. Derfor trenger vi foreldre hjelp til å forbedre
trafikksituasjonen for å unngå en ulykke.

For å summere så er det enkle tiltak som kan avhjelpe situasjonen, disse er satt opp i
prioritert rekkefølge:

1. Male opp fotgjengerfeltet ved Statoil stasjonen, etter asfalteringen tidligere i 2006.
2. Fartsdempere i fotgjengerfeltene ved Hallingstad skole og Statoil-stasjonen.
3. Dempe hastighetene til 40 km/t på Joseph Kellers vei mellom krysset

Kirkelina/Joseph Kellers vei og krysste Ringvegen/Joseph Kellers vei.
Vi foreldre ber Dem instendig om å hjelpe til med å få noen av disse tiltakene
gjennomført. For hver dag som går, uten noen fartsdempende tiltak, øker sjansen for en
alvorlig ulykke. Vær så snill å gi oss en mulighet til å forbedre trafikksituasjonen på
Joseph Kellers vei.

Vi er klar over at Planseksjonen skal gjennomføre en generell kartleggingen av
trafikksituasjonen ved alle skolene i Lier Kommune. Dette er vi meget positive til men vi
vil gjerne vite hva skjer og når?
Med vennlig hilsen
Bjørn H. Moshuus
FAU-leder Hallingstad skole

Flere saker fra arkivet

Amfetamin, sykkeulykke og kollisjon

Liung pågrepet i Drammen, syklist veltet på Tranby og to biler kolliderte på E-18.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Sommer i Lier 2006

Kultur og fritid kan også i år invitere til spennende sommeropplevelser

Håpløse baneforhold

Ballen var mest i lufta, da Lier vant knepent 2-1 under svært kritikkverdige spilleforhold på Tranby i kveld

Nå blir det 3406, 3408 og 3409

Posten har bestemt at mange på Tranby skal få nye postnumre, og det er bare litt over to måneder til de skal tas i bruk.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Pressemelding

Drammenregionens brannvesen IKS har i dag oppfordret barnehager, beredskapsansvarlige med flere til å sette i gang forebyggende tiltak i barnehagene.

Siste olje i Lierbyen

Når Statoil snart avvikler i Lierbyen, blir det slutt på olje, vask og diverse bilrekvisita mellom Kjellstad og Tranby.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Trafikken: Uhell og ulovligheter

Ugyldig førerkort, uriktige skilter og utforkjøring er blant hendelsene på veiene i Lier i dag.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Mye å spare på å velge riktig bensinstasjon

Liernett har kartlagt dagens bensinpriser.

Statoil oppgraderer toalettene

Miljøriktige og bildeutsmykkede toaletter skal trekke flere kunder til den døgnåpne bensinstasjonen ved E-18.

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Nede på stasjonen

tidlig en morgen

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Flerkulturelt på Frogner menighetshus

For andre året på rad hadde Flyktning- og voksenopplæringssenteret sin juleavslutning på Frogner menighetshus. Det har vel neppe vært danset så mye i dette kristne forsamlingslokalet i Lierbyen.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Vi rydder opp !

Miljøopprydding på Lierstranda er oppgave nr 1 ! All forurensning som innebærer miljømessig eller helsemessig risiko skal tas hånd om til lands og til vanns. (...)

De unges kommunestyre

15 saker stod på sakslisten da De unges kommunestyre var samlet på Haugestad torsdag.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Damtjern i fare

Både Runar Gravdal i SV og Naturvernforbundets Erik Jacobsen stilte noen kritiske spørsmål i Miljøutvalgets januarmøte. Svarene blir presentert i en melding på tirsdag

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

Målemetodene på Liernett

Det finnes flere metoder for å måle trafikken på Liernett

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Tre alvorlig skadet etter ulykke

Tre personer er alvorlig skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke på E18 i Lierbakkene.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Flere natteravner

I år blir det natteravner også i Sylling, ved Engersand og på Gilhusodden

Trosset regn og holke ---

Lysene på på den praktfulle julegrana sviktet til og begynne med, men foreldre og unger balanserte på isen rundt juletreet på Tranby, akkompagnert av stemningsfulle toner fra Tranby skolemusikk

Vegvesenet: Fartsmålingene er ikke nøyaktige

Det er umulig å få til helt nøyaktige målinger, men effekten av tavlene er god, sier Vegvesenet.

Klart for Bendit Cup

Den nye kunstgressbanen vil nok bidra til at Lier IL forfølger suksessen fra de to foregående årene --

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Seksti OK, tror du kanskje?

Det er ny fartsgrense ved e-verket. Plasseringen av skilt og fotoboks kan gi kostbare og unødvendige misforståelser. SISTE: Vegvesenet fjerner fotoboksen. Se kommentarene!

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Liung i ulykke på E18 i formiddag

Motorsyklist fra Lier til legevakten etter ulykke ved Slependen kl 10.23 i formiddag.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Ønsker opphøyde gangfelt

Arne Chr Karlsen mener dette er nødvendig, for å sikre fotgjengere og andre myke trafikanter mot råkjørere i Sylling sentrum.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Lier før og nå

Bildene er tatt nederst i Kirkeveien i 1979 og 2011. I løpet av de 32 årene er mye forandret i Lierbyen.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Betydelig omdisponering av matjord i Lier

Matjorda forsvinner - også i Buskerud, skriver Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold i dette leserinnlegget

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Ikke kapasitet

Lensmann Arne Lauvålien forklarer hvorfor Lensmannskontoret ikke ryddet opp i parkeringskaoset i helga.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Lier-jente vant talentjakten

Oslo: I skarp konkurranse med nærmere hundre andre er lierjenta Marita Therese Norderud håndplukket som Statoils nye talent - og har sikret seg to års gratis utdannelse på BI.