Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 813e13d86a724f027046cc7e517b93ac

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Vil prosjektet påvirke hverdagen til dem som er på jobb?

Helse og omsorg er høyt prioritert hos alle partiene i Lier. Seinest på siste kommunestyremøte drøftet politikerne situasjonen i sektoren. Fokuset denne gangen v1 ar det store sykefraværet på våre institusjoner. Vi vet at det er mange tunge løft og knapphet på de menneskelige ressursene over alt. Likevel er det vanskelig å se fra kommunestyrets vinkel hva som er den egentlige grunnen til at Lier kommune har et fravær på mer enn 10 %. Det vil mer eksakt bety at til enhver tid er det 130 mennesker som er syke hver dag i løpet av året. Dette store fraværet gjelder ikke bare omsorgsektoren, men noen virksomheter er mer berørt enn andre. Sykefravær rammer kraftig. Den som er syk har det ofte ikke så greit. De som lever i den nærmeste kretsen rundt den syke rammes indirekte. Oppgaver som ikke blir løst. Gode kollegaer som saknes i arbeidsfellesskapet. Arbeidsplassen taper også penger fordi sykepenger ikke blir refundert i sin helhet fra Nav. Arbeidsgiver må betale karensdager og lønn over 6G. Dette er kostnader som synliggjøres tydeligere når den fraværende også skal erstattes med vikar. I perioden januar 2009 til juli 2010 deltok Lier kommune i Kvalitetskommuneprogrammet. Fokuset i dette prosjektet, skulle være de ansatte som kommer på jobb. Et av mange moment var å bygge relasjoner og ansvar overfor sine kollegaer. Påpeke at alle ansatte er like viktige. Den enkelte er faktisk helt avgjørende for kvaliteten på arbeidet som skal gjøres. Skape forståelse for at når du er borte sakner de andre deg.

Kombinert med kommunestyret hadde politikerne årets Cafesamling. En flott arena der politiker møter ansatt. Det utveksles tanker og behov, ideer og løsninger mellom aktørene. Dette er en mulighet for lytting og læring for oss politikere. Det er viktig å delta i en slik prosess med et åpent sinn. De ansatt har faktisk viktige momenter å meddele. På den ene seansen drøftet vi sykefraværet med en gruppe virksomhetsledere. En politiker stilte spørsmål vedrørende det store sykefraværet og lurte på hvordan dette berørte virksomhetene. Kvinnen som svarte på spørsmålet beskrev sin situasjon følgende; “Lier kommune er en IA-bedrift. Hos oss har vi så mye sykefravær og jeg bruker så mye tid på samtaler og arbeid rundt dem som er syke og fraværende at jeg ikke rekker å ta meg av dem som er på jobb og som jeg er satt til å lede”.

På det tidligere nevnte kommunestyre fremmet de to største partiene et fellesforslag om å styrke grunnbemanningen på det ene av sykehjemmene. Det ble gjort et omforent vedtak om å gjennomføre et årsprosjekt for å se om det kunne påvirke sykefraværet i riktig retning. Ideen kom fra et fagtidsskrift som beskrev en Sørlandskommune som hadde hatt god effekt av et lignende tiltak.

Så gjenstår det for oss politikere å se hvordan ledelsen vil håndtere den oppståtte situasjonen. Vil millionen virke inn på den mulige syke som kanskje er rammet av langvarig kreftsykdom og som trenger kraftig behandling, eller kommer millionen den ledelsen til gode som ikke rekker å lede sine nærværende ansatte? Poenget må da være at innsatsen brukes slik at lederen får mulighet til å lede de som er på jobb på en god måte, slik at ikke flere rammes av sykdom og fravær. Vær kreative og løsningsorientert og ta prosjektet som en velvillig mulighet til å nå nye resultater!

Brynhild Heitmann
Ordførerkandidat KrF Lier

Forrige artikkel:Høstens kommunevalgNeste artikkel:Jordbærkonge, hekser og troll i Sylling
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
LÝrdag 25. juni 2011 16:16: Sliten ansatt
Vi som arbeider i kommunen trenger ikke et kostbart prosjekt, men bedre arbeidsforhold. Slik det har blitt de site to årene er det ikke annet å forvente enn at fraværet eksploderer. Når man må gå så til grader på akkord med egen faglighet på grunn av innsparinger, sier det seg selv at folk blir slitne og deretter syke.
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode