Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 74a3fc64641670d19e91a24150d2dc76

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

- Vi har allerede inngått en intensjonsavtale med Buskerud Idrettskrets, vi har startet et samarbeid og skal starte et samarbeid med Lier Idrettsråd. Vi har aktivitetsledere på Sylling og Lierbyen og noen barneskoler har også skolert aktivitetsledere, idrettskretsen har hatt møte med Sylling IF, vi er i gang, men kun i startgropa, sier Bogerud

- Hvilke aktiviteter er tenkt lagt inn i SFO-tid?
- Det skal være fysisk aktivitet minst en time hver dag i SFO-tiden. Vi har laget en visjon som sier at:
aktive Liunger bygger på visjonen om grønne Lier og barn og unge med en aktiv og sunn livsstil. Dette inkluderer; grunnleggende ferdigheter, at aktiviteter skal være morsomt at det minimum skal være uteaktivitet en dag i uka.

Vi har laget en prosjektplan for mer detaljert beskrivelse.

- Hvor mange timer vil bli avsatt pr uke?
Det vil ikke bli avsatt noe ekstra ressurs, dette skal skje innenfor de rammene som vi allerede har. Men her er det jo mange muligheter med å lage avtaler med idrettslag, aktivitetselever m.m. Dette vil bli en mulig fremtidig effekt. Men altså utgangspunktet er de eksisterende ressurser og de eksisterende personer som allerede er der.

- I hvilken grad kan SFO-ansatte ta seg av dette?
Dette baserer i utgangspunktet på at vi bruker de som allerede jobber i SFO. De må da få den nødvendige kompetanse fra skolen ved gymseksjonen, eksterne instruktører for eksempel via Buskerud Idrettskrets.

- Hvis SFO-ansatte skal benyttes som instruktører, er deres kompetanse kartlagt?
- Igjen er dette er helt nytt prosjekt som starter på to felt samtidig.
Vi setter i gang med planlegging og organisering av prosjektet. Denne mer langsiktige jobbingen vil måtte kreve en kartlegging av kompetanse, plan for gjennomføring på hver SFO og behovsanalyse for hva man trenger.
Men fordi det allerede er stor interesse i SFO for å komme i gang og det allerede er mye god aktivitet man vil vise fram og dokumentere, så starter vi nå med noen praktiske aktiviteter. Vi tilbyr nå trampettkurs for to fra hver SFO, vi skal ha vinteraktivitetsdag på Oddevall for SFO-ansatte på tirsdag i neste uke.

- Hvor mye vil det eventuelt koste ekstra?
- Politikerne har bestemt at tilbud om fysisk aktivitet skal være gratis. Det vil altså ikke koste noe for barna. Kostnadene for prosjektet er at jeg jobber 20 % i en toårsperiode, vi har satt av kr 50.000 til Buskerud Idrettskrets. Noen av disse pengene tilbakeføres til Lier Idrettsråd slik at Lier idrettsråd kan lønne unge aktivitetsledere. Kostnadene i SFO er kurs, vikar, kjørekostnader, tid til planlegging.

- Hvem skal ev betale ekstra omkostninger som det vil medføre, med andre ord, vil et tilbud som innebærer fysisk trening føre til økte satser på SFO?

Som jeg svarte på forrige spørsmål, for barna skal det uansett måte vi organiserer dette på, være gratis.
Vi søker selvsagt eksternt samarbeid og søker selvsagt midler fra folkehelse, midler fra samhandlingsreformen hvis det er mulig med mer, avslutter Bogerud.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode