Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Respekt. Smak på ordet. Hva innebærer det egentlig? Hvordan viser og får man dette? Hvem skal ha respekt for hvem og hva? Og i hvilken setting? Noen absolutte og entydige fasitsvar finnes ikke, men sikkert er det at ektefølt respekt mennesker i mellom er å anse som lim i ethvert demokratisk og mangfoldig samfunn. Spørsmålet er om denne respekten forvitrer i kamp mot Egoet. Ego med stor E ja, for det er en kjensgjerning at det er mye meg, meg, meg i dagens konsumsamfunn. Ikke det at det i utgangspunktet er galt å tenke på seg selv og sitt, men når mye-vil-ha-mer-holdningen og den selvsentrerte nærsyntheten gjør sitt til at blikket ikke løftes, er det på tide å rope et varsku på respektens og dermed også fellesskapets vegne. Som i fotball er samfunnet et lagspill der grunnpilaren er det relasjonelle – innenfor rammen av dette er det riktignok rom for individualistene. Å spille for seg selv uten blikk for andre er imidlertid i beste fall dumt – og i verste fall respektløst i forhold til spillets grunnidè. Kall det gjerne for selvmål.

Lytter du i åpenhet til andre, viser du derimot teamfølelse ved å ta innover deg andres perspektiv. I motsetning til for enhver pris å drible deg fram på egenhånd fordi du mener du vet og kan best selv, bør du spille ballen videre. Kanskje får du den da også tilbake, og slik er den gode fotballsamtalen i gang. For det er nettopp det respekt innebærer. Det handler om å spille på samme lag, komme den andre i møte, hjelpe hverandre til større innsikt, akseptere og tolerere ulike oppfatninger, syn og meninger – ja i det hele tatt ikke alltid tro at man selv sitter på fasitsvaret. Sagt med filosofiske termer, er det om å gjøre å utøve den sokratiske jordmor-kunsten, som gikk ut på å stille åpne spørsmål, der den andre selv måtte forløse sannheten. Spill derfor ballen fra deg, gå i posisjon og la det være opp til den andre å finne ut hva han skal gjøre med den. Tar jeg ikke feil, kommer da også den forløsende scoringen!

Den enkeltes alter ego må likevel også respekteres. Hver og en av oss er unike, noe vi selvsagt skal få lov til å være. Å kunne noe andre ikke kan, og vise det er bare positivt. Janteloven er for all del til for å brytes. Tenk bare hvor sørgelig grått samfunnet hadde vært hvis ingen kunne si at de var flinke i noe. Ja, for dette handler jo om å respektere og utnytte hverandres styrker og svakheter. Noen er utstyrt med taklingsstyrke, andre med en presis venstrefot og atter andre er lynhurtige – sammen må vi stå opp for fellesskapets beste. Problemet oppstår når spiller blir til motspiller ved i for stor grad å vektlegge seg selv og sine ferdigheter i en egoistisk selvrespektånd.

 

Noen av dagens unge mangler dessverre respekt for voksengenerasjonen og hverandre. Daglig merker jeg dette som lærer. Å ta et nei for et nei er slett ikke like greit lenger. Snarere går man gjerne i forsvarsposisjon med argumentering og kverulering i det vide og breie på selvrespektens misforståtte vegne. Enda verre er det når beskjeder og tilsnakk kort og godt ignoreres. Jeg skal ikke oppheve meg selv til dommer ved å gå inn en dypere debatt av hva dette skyldes, men at det henger sammen med en stadig mer individualisert oppvekst preget av en forhandlingskultur kan ikke betviles. Uten å ta munnen for full er det nok også slik at noen bortskjemte unge er vant til å få akkurat det de peker på. Da er det selvsagt vanskelig å respektere at en lærer stiller krav til en på skolen.

 

Atter handler det om å spille på lag. De voksne og unge mener jeg. Trygge, stabile og ansvarsfulle voksne som nettopp setter grenser og stiller krav innbyr til respekt fra de unge. Men skolen har også et forbedringspotensial i det å skulle se på elevene som ressurser snarere enn byrdefulle problemer. Å utnytte de unges kunnskap og kompetanse i større grad er nemlig også et spørsmål om respekt for hverandre. Skolen må derfor gjøres til en interessant arena, og ikke forbli en livsfjern nostalgisk institusjon for spesielt interesserte. Med mer elevinvolverende, meningsfylte og varierte aktiviteter innenfor gitte rammer kan kanskje økt engasjement og konsentrasjon komme med på kjøpet. I arbeidslivet har reell medinnflytelse stor betydning for arbeidstakernes motivasjon. For skoleelever vil jeg tro dette er enda viktigere. De har jo ikke noe valg, da de jo er dømt til å gå på skolen. Elevene må derfor tas på alvor og bli sett på som noen som kan bidra og bli rådspurt om hvordan de vil nå målet som jo er økt læring. Kort sagt er det snakk om en gjensidig og genuin respekt for hverandre bygget på tillit. Gjennom et slikt relasjonelt samspill vil begge parter kunne gå seirende ut.

Men og det er stort MEN. Fagre pedagogiske vyer på taktikktavla er nå en ting. Noe ganske annet er spillet på banen. For så lett er det ikke å få ballen til å gli. Når det er sagt – uten visjoner kommer man ingen vei. Alle har vi en jobb å gjøre for å gjenreise respekten for hverandre, for det skrevne og uttalte ord, for bygninger, materiell og sågar inngåtte avtaler.

Respekt er og blir en grunnleggende, ja verneverdig verdi. Uten den taper vi alle mann. Ytterligere moralsk nedrykk ønsker vel ingen av oss.

Flere saker fra arkivet

Min samboer og jeg

Ukens petit er ved Sindre K. Nordengen, videregående student ved medier og kommunikasjon på Norloff mediagymnas

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

NM-gull i ATV-cross

En stolt søster, Lise Christine Wam kunne i helga gratulere unge Tor-Erik Wam med seieren på Elgane Motorstadion utenfor Stavanger

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Timeout og ettertanke

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Liungen til Asker med lua i hånda.

Liungen stilte i dag med nesten like sterkt lag som de gjorde da de spilte jevnt med Asker i fjor. Asker har byttet ut stjernene med ungjenter fra rekruttlaget. Liungen kom fra overbevisende seier i serien, Asker kom fra et sørgelig tap. Du verden for juling vi fikk.

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Lærerlykke

- Skattelistene er offentliggjort, og nettopp i disse tider hender det fra tid til annen at elever søker meg opp og stiller spørsmål om hvorfor jeg er lærer når lønna er så lav, skriver ukens gjesteskribent, Rune Trolsrud Berg, som er lærer ved Tranby skole.

O jul med din glede og kjærlighet

Gjesteskribent på julaften er Rune Trolsrud Berg.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

- Ønsker en sann folkekirke

Hilde-Solveig Trogstad Johnsen (21), opprinnelig fra Drammen, men nå bosatt i Lier, ble valgt inn til bispedømmerådet i Tunsberg bispedømme under høstens kirkevalg.

Tøff og vanskelig kamp

Cupfinaledommer Kristoffer Helgerud (nr 2 fra høyre) var svært konsentrert før dagens cupfinale som både ble intens og dramatisk --

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Varme følelser for hverandre

Ukens petit: - Det sitter to unge mennesker på benken foran meg.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Vi er som pengesedler

- Her om dagen kom jeg i alt julestresset i skade for å krølle sammen og kaste en hundrelapp i søpla, skriver Rune T. Berg i ukens petit

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Grønne Lier

- der orkideer dør

Gi meg tiden tilbake

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, journalist i Ukebladet Hjemmet.

Mange gode minner

- Fra jeg var 16 til jeg var 22-23 år var jeg på Utøya hver sommer.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Utagerende prester

Ukens petit: Gjennom livet har jeg blitt kjent med flere utradisjonelle prester.

Blått lys for Liungen?

Drømmen om fortsatt toppseriespill henger i en tynn tråd for Liungens damer. Laget har ett fattig poeng mot dumpekandidaten Sandviken. Mot middelmådige Klepp og Team Strømmen har ikke Liungen scoret – bare sluppet inn – i bøtter og spann. Mot Fløya var de ett mål unna Norgesrekord i tap. Hvorfor henger ikke Liungen med på dette nivået?

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Hva driver junior med på nettet?

FAU i Sylling inviterte til foredrag om barn og Internett

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Ukas petit er skrevet av Rune Berg, Tranby

Bokormen vs. musa; hva & hvem vinner?

Til deg som konfirmant

Ukens petit dedikeres til deg du lierkonfirmant --

Sylling Sangkor og Lier Janitsjar i Frogner kirke

Alle kor og korps med litt respekt for seg selv arrangerer julkonserter. Noen ganger holder de konsert sammen, slik tilfelle var i Frogner kirke 11. desember.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Når mor klikker

Ukens petit er av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Å kåsere i eget reir.

Ukens petit er ved Rune T. Berg

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Pressemelding fra Lier Volleyballklubb herrer elite

Denne helga har vi spilt 3 treningskamper mot 2 andre elitelag og ett førstedivisjonslag. Kampene har gitt oss mye nyttig erfaring og god trening frem mot seriestart neste helg!

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Den som sover synder ikke

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Terningkast på kirkebakken.

Det hender jeg angrer på det jeg skriver. Som da jeg for en tid siden i en leder i Menighetsbladet påstod ikke å huske en eneste av alle de prekener jeg har hørt. Det var flåsete og må ha virket sårende på prestene her til lands som forbereder ca. 1000 søndagsgudstjenester året rundt.

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Torbjørn Jagland på Bygdetunet

Så kom Jagland. Middels talt langt på dag. Men for han hadde arbeidsdagen vart lenge, og antakelig hadde han alt satt seg utover de bestemmelsene i arbeidsmiljøvernloven som regulerer vanlig folks arbeidstid.

Den perfekte nabo

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i Ukebladet Hjemmet

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

I dannet lag -Hva er galt med dagens ungdom?

Nå er det juletider, og denne gangen mener jeg det virkelig. Det eneste som minner om høsten er været, og i de tusen hjem er nok nissene på vei ned fra loftet. Marsipan, det er godt det. Jeg sitter her og drikker gløgg i stedet for min vanlige kveldskaffe. Ute henger tåka tykk, og inne lukter det av nellik.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Positive opplevelser

Lier IL s unge dommer Cathrine Bergan har høstet masse positive erfaringer i Norway Cup

Stor respekt for Liungen

Klepps trener Knut Eriksen ( på bildet) husker Liungens sterke andre omgang, da laget hans vant 4-2 på Liungbanen i juli, men mener at laget hans fortsatt er sterkere enn Liungen.

Utsikten barnehage stiller ut

Fredag og lørdag er det stor salgsutstilling

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Jan Kjærstad på Tranby

Oda Kyrkjerud, 10. klassing på Tranby med dypintervju av forfatteren

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Lev med og i tiden

Ukens petit er ved Rune T. Berg

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Juleball på skolen

Juleball en del av allmenndannelsen eller glitter og stas uten innhold.

Du må itj fårrå så du fer nålles no

Direkte oversatt fra Rørosdialekt blir dette noe slikt som – du må ikke te deg slik at du roter deg bort i noe.

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

- Sett egne grenser for pengespill

87 prosent av Norges befolkning mener de ikke har problemer med pengespill. De 650.000 øvrige bør ta en titt på spillevett.no før både vett og penger forsvinner.

Liungen ned - hva nå?

Liungen rykker ned for tredje gang siden 2003.