Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3fb54fb51c264eeafc28195de7e5297c

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

I dag ble formannskapet i Lier orientert om at de to selskapene vil samordne sine interesser i ett felles selskap, Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Utfyllingen av området lengst øst på Lierstranda starter så snart forhandlingene er gjennomført og nødvendige offentlige tillatelser foreligger. Beregninger viser at ca. 2 millioner kubikkmeter stein vil gå med til utfyllingen.

Se større bilde av området her

Avtalen mellom Eidos og Gjelsten er viktig for utviklingen av Lierstranda, uansett hvilken utnyttelse området vil få i fremtiden. Utfyllingen vil innebære at det vinnes nytt land. Den legger til rette for ny virksomhet og skaper muligheter for omgruppering av dagens aktiviteter.

- Vi er enige om å stifte et felleskontrollert selskap, og vi skal nå forhandle fram avtalen, uttaler styreleder Arnt Holberg i Eidos Eiendomsutvikling og Sten-Arthur Sælør i Gjelsten Holding. Partene ønsker å gå sammen i selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn AS med en halvpart hver.

- Lierstranda-området er så komplekst, så spennende og så utfordrende at samarbeid er helt nødvendig, poengterer Holberg og Sælør. De to er meget tilfredse med at de  toneangivende aktørene i området nå ønsker å samarbeide.

Styreleder Arnt Holberg legger ikke skjul på at Eidos vil legge erfaringer fra dette konkrete samarbeidet til grunn når selskapet etter hvert skal velge samarbeidspartnere for utviklingen av Lierstranda. Holberg understreker at avtalen er et ledd i å utvikle Eidos Eiendomsutvikling til en aktiv aktør i utviklingen av Lierstranda.
- Vi er den største grunneieren i området. Det er en rolle som forplikter, sier han.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 29. oktober 2010 17:31: Positiv
Hærlig, endelig noen som tør satse litt. Kjør på sier jeg. Hva med og bygge ett 40-50 meter høyt "fjell/voll" i den siden som vil vende mot Drammen, Så kan de sitte der med havna si, og de som blir boende i fjordperlen, slipper å se containere og annen trafikk. Lykke til kjære initiativtagere, endelig noe vi har ventet på.
Tirsdag 9. november 2010 09:51: Arne D Halvorsen
Så man skal ta en gruntvannsområde og legge under stein? Flytte millioner av kubikk med lastebil for å etablere et boligområde såpass langt unna Drammen sentrum? Fordi man ikke hæler å ta et oppgjør med industri og havn som krever digre arealer for å lagre stein, trær, nye og vrakede biler?
Igjen: Grønne Lier er bare en talemåte for å hindre jordbruksjord fra å brukes til noe annet, all annen arealbruk er fritt frem.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode