Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten til å kjøpe den 800 mål store tomta på Gullaug for 230 millioner kroner. Markedsverdien på denne tomten vil høyst sannsynlig være godt over det tilbudet staten nå sier nei til.

Gjør Brustad en feil ved å ikke benytte seg av forkjøpsretten?
Liernett kjører avstemming!

Det har vært mye frem og tilbake rundt beliggenheten for nytt sykehus i Nedre Buskerud de senere årene.
Bildet ovenfor er fra Servicetorget i Lier kommune sommeren 2006, da det først ble vedtatt at et nytt storsykehus skulle ligge på Gullaug. Den gangen spanderte ordføreren kringle og brus til de besøkende.

Men alt håp er ikke ute, for selv om man ikke vil benytte seg av forkjøpsretten til tomten, så ønsker staten å forhandle videre med tomteeieren. Det er Helse Sør-Øst som nå skal overta planleggingen av et nytt sykehus i Nedre Buskerud.

Brustad sier også hun vil gi Helse Sør-Øst i oppdrag å utrede hvordan forholdene for de psykiatriske pasientene i Lier kan forbedres.

Sykehuset Buskerud HF inngikk en opsjonsavtale om kjøp av området for 230 millioner kroner av Dyno Nobel ASA i 2004, men denne avtalen utløper ved 31. desember 2007. Dyno Nobel ASA er nå en del av det australske konsernet Orica Mining Services.

Opsjonsavtalen omfattet hele Gullaug-halvøya på 800 mål, hvorav rundt 250 mål ville benyttes til sykehusformål.

3 kommentarer

Mandag 17. desember 2007 23:27: Terje Sagvolden
Realitetene i dagens avgjørelse er at det ikke kommer noe nytt sykehus i Buskerud, verken nå eller i fremtiden. Avstanden fra Buskerud til Akershus og Oslo er for kort. Sykehusene blir stadig mer effektive. De er også for kostbare i drift. Stortinget har pålagt alle helseforetakene, også Helse Sør Øst, å spare penger. Derfor blir Buskerudsykehusene som allerede eksisterer gradvis degradert til "sjukestover". Dette gjelder sykehuset i Drammen også. Les direktør Bente Mikkelsens åpenhjertige kronikk i DT for en ukes tid siden. Budskapet står i klartekst der. Thorbjørn Jagland og de andre politikerne som så urettferdig er blitt utskjelt, vet inderlig godt at planlegginger, konsekvensutredninger, høringer, kommuneplaner og annet som kreves av i moderne samfunnsplanlegging, vil stoppe ethvert forsøk på å lokalisere et sykehus til noe annet område i Buskerud. Fra nå av er det sparekniven som kommer til å råde. Det er derfor Buskeruds sykehus vil bli degradert til enkle "sjukestover" i løpet av de neste 10-15 år. De som taper mest er ikke folk i Lier og Drammen, vi har kort vei til Akershus og Oslo, men folk som bor i Øvre Buskerud. De kommer for fremtiden til fortsatt å måtte benytte seg av de aldeles utmerkede bussene til Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Busstransport er langt billigere enn å bygge og drifte et sykehus. Hurtig transport blir i stadig større grad befordret med helikopter. Det vil ikke hjelpe å jamre seg nå, men be og håpe at hjelpen kommer tidsnok frem. Lier vil nå faktisk kunne få langt større inntekter fra området Gullaug. Sykehuset ville i seg selv ikke gitt en krone i kommunekassen, men det gjør fremtidens beboere i boligene som nå kan bygges på tomten. Om noen i det hele tatt kan sies å være vinner, så er Lier kanskje den eneste.
Tirsdag 18. desember 2007 09:01: Truls Hallingstad
Lier hadde en drøm å leve på etter at Dyno la ned virksomheten, men vekkes nå til en bitter virkelighet. I likhet med med produktene fra en av Liers hjørnesteinsbedrifter, Dyno på Gullaug, har opsjonsavtalen om kjøp av sykehustomt vist seg å ha betydelig sprengkraft. En annen ryggradbedrift i bygda var Lier sykehus. Det har vært nedlagt i minst 20 år, og integrert i Sykehuset Buskerud.
Men fortsatt er det vesentligste av behandlingstilbudet for psykiatri henvist til denne oppgitte og forfalne filialen.
Visjoner og framtidstro ville det representert om de med makt kunne sett Gullaugeiendommen som beliggenhet for et nytt, stort, sentralt psykiatrisk behandlingssted med beslektede virksomheter, skjermet av eksisterende landbruksarealer og av fjorden.Det er det i alle fall behov for.
For samfunnet vil det trolig være gunstigere å omgdanne de tidligere sykehusområdene i Lier og Asker til boligfelt enn å legge Gullauggårdene under asfalt og beleggningsstein. Om helseregionen ikke har hjemmel for kjøp, behøvde ikke dens eier være beslutnings- og handlingslammet.
Tirsdag 18. desember 2007 16:25: Bård Strand, Lier AP
Vedtaket i foretaksmøtet for Helse sør-øst 17. desember ble ikke akkurat slik vi i Lier AP og Buskerud AP ønsket det, nei, og hva foretaket tenkte om sin egen prestasjon når de kritiserer hf-sb for at opsjonen ble inngått, kan en bare undres på, all den tid Helse Sør og senere Helse sør-øst har hatt noe tid på seg til å fremme slik kritikk, og gjøre noe med det, langt tidligere, selv også. Men men...

Det viktige i vedtaket er likevel at det skal bygges nytt sykehus til erstatning for Drammen. Med alt som allerede er utredet om Gullaug ligger dette mao. inntil videre godt fremme. Gullaugs kvaliteteter som sykehusområdet er dokumentert gjentatt ganger gjennom de siste årene.

Så skal foretaket ikke kjøpe 800da på Gullaug. Dvs. vedtaket åpner for at det kjøper et mindre areal, og da altså i direkte kontakt med statsråden. Så vidt vi kan bedømme det, vil tomteselger antagelig se det positive i dette. Det betyr at selger slipper å avhende hele området for en, i dagens marked, lav sum, men kan få dagens markedspris for en stor del av arealet. Noe han ikke ville hatt mulighet til om hf innløste opsjonen. Vinn-vinn, mao. Staten kan få et lavere utlegg, og selger kan få en større inntekt.

Positivt er det også at psykiatriens umiddelbare behov løftes frem igjen for snarlige tiltak.

Sykehuset på Gullaug har heldigvis ennå ikke trukket sitt siste åndedrag. Det skal særlig befolkningen i fylkets mer perifere deler, sett fra Oslo, være glade for. For om det ikke bygges nytt regionssykehus på Gullaug innen rimelig tid, dvs. innen de neste 5-10 år, så blir det sannsynligvis ikke noe slikt sykehus i Buskerud. Da vil vi ha akuttstuer i noen tid fremover, og de tunge helsetjenestene levert i Oslo. Det er kanskje ikke verst for akuttpasienten, som som oftest kun skal transporteres en gang til, og en gang fra, sykehuset. Men det vil være en betydelig merbelastning for kronikere og pårørende.

Foretaksmøtets vedtak bør styrke kampen for å få realisert sykehusbygging på Gullaug. For Lier blir det nå viktigere å sikre de nødvendige planprosesser og -vedtak for områdets utnyttelse, ettersom det som et resultat av dette vedtaket nødvendigvis vil bli fler aktører enn bare helseforetaket å forholde seg til for å sikre de interesser kommunen skal forvalte i området.

Bård Strand
Lier AP

Flere saker fra arkivet

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Hurra for Gullaug

Magne Salo (på bildet) var en av flere som fikk kringle og en forfriskning på Servicetorget på onsdag.

Lover ingenting

Helseminister Sylvia Bustad har ingen umidelbar løsning å komme med for å forbedre forholdene ved Lier sykehus

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Det nye sykehuset: Likevel til Gullaug?

- Ordførerne i Hurum, Lier og Røyken tok i dag initiativ til å fremme Gullaug som en fremtidig lokalisering for sykehus i Nedre Buskerud, skriver Lier kommune i dag.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Må ligge på gulvet

Det er nå så mange akuttpasienter på Lier sykehus at flere av dem må ligge på madrasser på gulvet

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

Tåke og kruttrøyk

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Avslørt og bøtelagt

I forrige uke gikk råkjøringsvideoen landet rundt via nettet. Ungdommene jubler nok ikke like høyt i dag.

Lier før og nå

Hvis du gikk på Gullaug skole da bildet over ble tatt, er du rundt 90 nå. De fleste kjenner nok derfor en litt nyere versjon av skolen.

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

Mange grasrøtter små ...

Siden Norsk Tipping innførte Grasrotandelen i 2009 har foreninger og lag i Lier mottatt 2,3 millioner via ordningen.

Støtte til musikkverkstedet

Lier Musikkverksted får tildelt kr 20.000 fra MVO

Tren hos TR1

Hvordan komme fort og effektivt i form?

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Salget av epledrikker øker

- For vår del har utfordringen vært å få tak på nok råvarer de siste sesongene, sier Marius Egge i et intervju i Nationen i dag.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Liunger i NM i terrengløp

Martin Hoset fra Gullaug og Silje Bæra Hørthe fra Sylling deltok i NM i Tønsberg denne helgen.

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Erstatning for 117 sau i Lier

Aldri tidligere gitt erstatning for flere rovdyrtatte dyr i Buskerud

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

17. mai på Gullaug

Barnetoget fulgte Høvik og Lier skolekorps fra Linnesstranda til Gullaug skole, hvor det fulgte taler, sang og lek.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Fare for flom

Store nedbørsmengder i dag har ført til høy vannstand i Lierelva

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Knuste vinduer på Lier sykehus

To menn i 20-årene har erkjent ruteknusingen.

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Frontkollisjon ved Kiwi i dag tidlig

To biler frontkolliderte i dag tidlig ved Kiwi på Gullaug.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Flytter til falleferdig sykehus

- Barn og unge fortjener ikke så dårlige forhold i 2008, uttalte Reidar Lauritsen, fra Sylling til Drammens Tidende i går, som en kommentar til at utviklingshemmede barn og voksne må flytte til Lier sykehus for å spare penger

Brann i Kvernbakken

To menn ble sendt til sykehus etter eksplosjon i parafinovn.

Fikk melding om spøkelser på Lier sykehus

Natt til nyttårsaften fikk politiet melding om spøkelser i de gamle bygningene på Lier sykehus.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Gi meg tiden tilbake

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, journalist i Ukebladet Hjemmet.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Rekordoppslutning

Denne unge pilkefiskeren er en av et tusentalls friluftsmennesker som var i området rundt Eiksetra i dag

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Gullaug

17 mai 2006

Støtter barn og unge på Øst-Timor

Oliver Borgevad Lunde (10), Celine Strøm Thorrud (8) og resten av Sylling-speiderne gjorde i går en stor innsats i årets speideraksjon

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Solide tilskudd til frivillig arbeid

Lier Historielag fikk kr 30 000 fra Lierstøtten til digitalisering av lagets bildearkiv, som er bygdas fotografiske hukommelse.

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

Et godt liv – livet ut

Det ble fullt hus og stort engasjement på Haugestad i dag, der markeringen av den internasjonale Eldredagen var både informativ, inspirerende og underholdende. Fra venstre Kjersti Hennum, Helene Justad og Live Brekke.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket