Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: badeff9d32576b3756de91c97179c2d1

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten til å kjøpe den 800 mål store tomta på Gullaug for 230 millioner kroner. Markedsverdien på denne tomten vil høyst sannsynlig være godt over det tilbudet staten nå sier nei til.

Gjør Brustad en feil ved å ikke benytte seg av forkjøpsretten?
Liernett kjører avstemming!

Det har vært mye frem og tilbake rundt beliggenheten for nytt sykehus i Nedre Buskerud de senere årene.
Bildet ovenfor er fra Servicetorget i Lier kommune sommeren 2006, da det først ble vedtatt at et nytt storsykehus skulle ligge på Gullaug. Den gangen spanderte ordføreren kringle og brus til de besøkende.

Men alt håp er ikke ute, for selv om man ikke vil benytte seg av forkjøpsretten til tomten, så ønsker staten å forhandle videre med tomteeieren. Det er Helse Sør-Øst som nå skal overta planleggingen av et nytt sykehus i Nedre Buskerud.

Brustad sier også hun vil gi Helse Sør-Øst i oppdrag å utrede hvordan forholdene for de psykiatriske pasientene i Lier kan forbedres.

Sykehuset Buskerud HF inngikk en opsjonsavtale om kjøp av området for 230 millioner kroner av Dyno Nobel ASA i 2004, men denne avtalen utløper ved 31. desember 2007. Dyno Nobel ASA er nå en del av det australske konsernet Orica Mining Services.

Opsjonsavtalen omfattet hele Gullaug-halvøya på 800 mål, hvorav rundt 250 mål ville benyttes til sykehusformål.

Forrige artikkel:Lier Kammerkor i Frogner kirkeNeste artikkel:Juletid
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 17. desember 2007 23:27: Terje Sagvolden
Realitetene i dagens avgjørelse er at det ikke kommer noe nytt sykehus i Buskerud, verken nå eller i fremtiden. Avstanden fra Buskerud til Akershus og Oslo er for kort. Sykehusene blir stadig mer effektive. De er også for kostbare i drift. Stortinget har pålagt alle helseforetakene, også Helse Sør Øst, å spare penger. Derfor blir Buskerudsykehusene som allerede eksisterer gradvis degradert til "sjukestover". Dette gjelder sykehuset i Drammen også. Les direktør Bente Mikkelsens åpenhjertige kronikk i DT for en ukes tid siden. Budskapet står i klartekst der. Thorbjørn Jagland og de andre politikerne som så urettferdig er blitt utskjelt, vet inderlig godt at planlegginger, konsekvensutredninger, høringer, kommuneplaner og annet som kreves av i moderne samfunnsplanlegging, vil stoppe ethvert forsøk på å lokalisere et sykehus til noe annet område i Buskerud. Fra nå av er det sparekniven som kommer til å råde. Det er derfor Buskeruds sykehus vil bli degradert til enkle "sjukestover" i løpet av de neste 10-15 år. De som taper mest er ikke folk i Lier og Drammen, vi har kort vei til Akershus og Oslo, men folk som bor i Øvre Buskerud. De kommer for fremtiden til fortsatt å måtte benytte seg av de aldeles utmerkede bussene til Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Busstransport er langt billigere enn å bygge og drifte et sykehus. Hurtig transport blir i stadig større grad befordret med helikopter. Det vil ikke hjelpe å jamre seg nå, men be og håpe at hjelpen kommer tidsnok frem. Lier vil nå faktisk kunne få langt større inntekter fra området Gullaug. Sykehuset ville i seg selv ikke gitt en krone i kommunekassen, men det gjør fremtidens beboere i boligene som nå kan bygges på tomten. Om noen i det hele tatt kan sies å være vinner, så er Lier kanskje den eneste.
Tirsdag 18. desember 2007 09:01: Truls Hallingstad
Lier hadde en drøm å leve på etter at Dyno la ned virksomheten, men vekkes nå til en bitter virkelighet. I likhet med med produktene fra en av Liers hjørnesteinsbedrifter, Dyno på Gullaug, har opsjonsavtalen om kjøp av sykehustomt vist seg å ha betydelig sprengkraft. En annen ryggradbedrift i bygda var Lier sykehus. Det har vært nedlagt i minst 20 år, og integrert i Sykehuset Buskerud.
Men fortsatt er det vesentligste av behandlingstilbudet for psykiatri henvist til denne oppgitte og forfalne filialen.
Visjoner og framtidstro ville det representert om de med makt kunne sett Gullaugeiendommen som beliggenhet for et nytt, stort, sentralt psykiatrisk behandlingssted med beslektede virksomheter, skjermet av eksisterende landbruksarealer og av fjorden.Det er det i alle fall behov for.
For samfunnet vil det trolig være gunstigere å omgdanne de tidligere sykehusområdene i Lier og Asker til boligfelt enn å legge Gullauggårdene under asfalt og beleggningsstein. Om helseregionen ikke har hjemmel for kjøp, behøvde ikke dens eier være beslutnings- og handlingslammet.
Tirsdag 18. desember 2007 16:25: Bård Strand, Lier AP
Vedtaket i foretaksmøtet for Helse sør-øst 17. desember ble ikke akkurat slik vi i Lier AP og Buskerud AP ønsket det, nei, og hva foretaket tenkte om sin egen prestasjon når de kritiserer hf-sb for at opsjonen ble inngått, kan en bare undres på, all den tid Helse Sør og senere Helse sør-øst har hatt noe tid på seg til å fremme slik kritikk, og gjøre noe med det, langt tidligere, selv også. Men men...

Det viktige i vedtaket er likevel at det skal bygges nytt sykehus til erstatning for Drammen. Med alt som allerede er utredet om Gullaug ligger dette mao. inntil videre godt fremme. Gullaugs kvaliteteter som sykehusområdet er dokumentert gjentatt ganger gjennom de siste årene.

Så skal foretaket ikke kjøpe 800da på Gullaug. Dvs. vedtaket åpner for at det kjøper et mindre areal, og da altså i direkte kontakt med statsråden. Så vidt vi kan bedømme det, vil tomteselger antagelig se det positive i dette. Det betyr at selger slipper å avhende hele området for en, i dagens marked, lav sum, men kan få dagens markedspris for en stor del av arealet. Noe han ikke ville hatt mulighet til om hf innløste opsjonen. Vinn-vinn, mao. Staten kan få et lavere utlegg, og selger kan få en større inntekt.

Positivt er det også at psykiatriens umiddelbare behov løftes frem igjen for snarlige tiltak.

Sykehuset på Gullaug har heldigvis ennå ikke trukket sitt siste åndedrag. Det skal særlig befolkningen i fylkets mer perifere deler, sett fra Oslo, være glade for. For om det ikke bygges nytt regionssykehus på Gullaug innen rimelig tid, dvs. innen de neste 5-10 år, så blir det sannsynligvis ikke noe slikt sykehus i Buskerud. Da vil vi ha akuttstuer i noen tid fremover, og de tunge helsetjenestene levert i Oslo. Det er kanskje ikke verst for akuttpasienten, som som oftest kun skal transporteres en gang til, og en gang fra, sykehuset. Men det vil være en betydelig merbelastning for kronikere og pårørende.

Foretaksmøtets vedtak bør styrke kampen for å få realisert sykehusbygging på Gullaug. For Lier blir det nå viktigere å sikre de nødvendige planprosesser og -vedtak for områdets utnyttelse, ettersom det som et resultat av dette vedtaket nødvendigvis vil bli fler aktører enn bare helseforetaket å forholde seg til for å sikre de interesser kommunen skal forvalte i området.

Bård Strand
Lier AP
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode