Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

I brevet som ble sendt til Idrettsrådet og Kultur og Fritid for 14 dager siden ble det påpekt at det koster 2 000 kr for å leie Syllinghallen i helgene. Sylling IF brukte 55 000 kr på leie i fjor. Nå vil ikke Sylling IF leie i helgene lenger. Resultatet er at hallen blir stående tom i helgen og kommunen mister leieinntekter, ble det argumentert med av de unge håndballspillerne og deres ledere i Sylling IF.


Arbeiderpartiets Bård Strand har uttalt følgende:

- Ja, det er politisk vilje til, er det nesten alltid mulig å få til. Men viljen begrenses naturligvis av at det skal være en forsvarlig måte å dekke inn en bevilgning på.

Dersom det ikke finnes mulighet for å hente inn hall-leieinntektene fra andre leietakere, må selvsagt også kommunen forholde seg til et "marked" og eventuelt revurdere leieprisene.

Andre kommuner har kanskje 0 som leiepris til idrettslagene i kommunen, og overfører da kanskje mindre penger til driften av disse hvert år.

Lier AP mener det er viktig at fellesgodene kommunene forvalter, som her idrettshallen i Sylling, både brukes mest mulig, og sikrer best mulig inntjening. Med andre ord vil vi være positive til justeringer av leieprisen, dersom dette er nødvendig for å unngå at hallen blir stående ubrukt.

Når samfunnet bruker penger på å investere i infrastruktur for innbyggerne, som idrettsanlegg o.a., så er det fordi det vurderes som riktig ut jfra mange vurderinger, som her å danne grunnlag for eliterekruttering, folkehelseperspektivet i breddeidretten, styrking av frivillig sektor, bekjemping av ungdomskriminalitet og rudmiddelbruk, øke muligheter for folks livsutfoldelse og dermed gi økt livskvalitet. Ingenting av dette oppnås om hallen ikke brukes, og dersom det er leieprisen som er grunnen til det, så må kommunen revurdere den. Noe annet vil være høl i hue.

Men kanskje finnes det andre leietakere som kan benytte hallen på en tilsvarende god måte, og som synes denne leieprisen er OK?

Lier AP hadde ikke noe avvikende forslag på denne posten i årets budsjettbehandling.

Fremskrittspartiets gruppeleder Knut Eilert Sørnes sier dette:

- I utgangspunktet synets vi ikke at hall-leien er spesiell dyr i helgen, da hallen er gratis for barn og ungdom inntil 19 år på hverdager. Hvis idrettslagene overtar mer av vaktmester/renhold tjenester i helgene, slik som det er i private haller, kan leieprisen sikkert diskuteres.

Brynhild Heitmann, gruppeleder i Kristelig Folkeparti kommer med denne kommentaren:

- Idrettslagene har vel budsjetter og kontrakter å forholde seg til. Oppsigelser og evt omforhandlinger må de ta med dem som har ansvar for sektoren i kommunen og ikke med politikerne. 2000 kroner for en hall er kjempebillig, så de må bare forsøke seg i Drammen så får de nok vite hva prisen er.

- Er dette egentlig dyrt for en oppvarmet hall med ALLE fasiliteter, sier Venstres leder Nina E. Johnsen og som føyer til: - Jeg betaler kr 36 000,- for leie i Sylling ridehall pr år for mine tre barn. Der er det verken dusj eller do. Hallen brukes ca 3 t i uken pr barn...

4 kommentarer

Fredag 3. april 2009 13:46: Jørnis
Det at hallen er gratis for barn og ungdom inntil 19 år på hverdager, gjør ikke det billigere i helgen, Knut Eilert Sørnes. Hva mener dere med at i UTGANGSPUNKTET synes dere ikke at halleien er spesiellt dyr i helgen? Betyr det at dere syns det er dyrt eller ikke? Typisk FRP og egentlig ikke vite hva de de mener. Vi snur oss etter vinden...!
Fredag 3. april 2009 22:15: Trond Mathiesen
Ut fra innlegget til Knut Eilert Sørnes (FRP), bør det være håp om billigere leie. Vaktmester/renhold i helgene utføres allerede av Sylling IF, Idrettslaget stiller med gratis hallvakter resten av uka. Vakter på 5-6 timer daglig er totalt uten kompensasjon. Sylling IF betaler full halleie i helgene, som alle andre leietakere. Det koster kr 2000 bare å leie banen en lørdag eller søndag, uansett kampantall. Dersom det spilles kun én kamp, kan denne fort koste 4-5000 kroner å avvikle (inkl. dommerkostnader). Dugnadsiveren har vært stor i Sylling. Skal denne opprettholdes må noe gjøres. Vi ønsker vel alle mest mulig ungdom inn i hallene. Det har nå blitt urimelig dyrt å drive hallidretter i Lier. Gjør som flere andre kommuner i Norge gjør - innfør fri halleie!
Lørdag 4. april 2009 10:47: konsekvensus
Ja, helt enig, innfør fri halleie, la hallene stå åpne til fri bruk hele døgnet, betal også leien for lagene som bruker St. Hallvardhallen, innfør gratis svømmehall, bygg ny ridehall til rideklubben og overta hele Linnesvollen til kommunal drift... Og med det samme kommunen er i farta med å legge til rette for frivillig aktivitet, overta motorklubbens anlegg i Leirdalen, betal all leie for kunstgressbaner med undervarme som lagene i Lier leier (bare en halv million i vinter), innfør gratis kulturskole for alle korpsmedlemmer, betal alle utgifter for skolekorpsene, osv osv. Og ettersom det er så mye styr for å få ungene avgårde på treninger og arrangementer, så burde kommunen innføre hentebuss som kunne plukke opp ungene på trappa og bringe dem hjem igjen etterpå. I dag bruker jo foreldrene masse penger på å kjøre og hente unger, totalt uten kompensasjon. Nå må snart Ulla våkne og ta et krafttak for kommunens unger - vi foreldre har masse annet å bruke tid og penger på.
Tirsdag 14. april 2009 13:14: Lillian Halvorsen, Kulturkontoret
Kommentar til Baard Strand vedr. muligheten til å øke leieinntektene:
Kommunen mottar omtrent ingen henvendelser med ønske om leie av Syllinghallen eller andre kommunale haller til kommersielle ikke-idrettslige aktiviteter. St. Hallvardhallen dekker kommunens behov for lokaler til hundeutstillinger og lignende.

Kommentar til Trond Mathiesen:
Håndballlagene er oppfordret i samråd med Norges håndballforbund til å spille flest mulig kamper på færrest mulig helger for å få ned kostnadene og gjøre det lettere å skaffe frivillige tilsynsvakter.
Sylling IF er ikke ansvarlig for renhold i hallen verken på hverdager eller helger, det er det kommunen ved Anlegg og eiendom som har ansvar for. Utleieprisene i helgene dekker noen av kostnadene til ekstra renhold, og er med andre ord subsidierte.

Flere saker fra arkivet

Aksjon mot dyr halleie

De unge håndballspillerne i Sylling har nå sendt brev til Idrettsrådet for å legge press på politikerne --

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

Neppe noen politisk sak

Det sier kulturkonsulent Lillian Halvorsen (bildet) i Lier kommune etter at håndballgruppa i Sylling IF, i et brev, tok opp saken over høye utleiepriser i helgene

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Mulig å endre halleien?

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen (bildet) mener at det kan være mulig allerede i år å vurdere leieprisene på nytt --

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Hvorfor ville Ap og SV kvele dugnadsånden i Sylling

Dette var spørsmålet jeg stilte meg under behandlingen av skjenkesaken i Syllinghallen.Og dette spurte jeg disse respektive partiene om da saken ble behandlet i (...)

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lier volleyballklubb flytter til Sylling

Fra høsten av kommer Lier Volleyballklubb til å spille sine kamper i Syllinghallen. Det betyr at folk i Sylling kan glede seg til Eliteserie på hjemmebanen.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Vant egen cup

Turneringsleder Arild Haug kan smile etter en vellykket Sylling-Cup i helga, der arrangørens herrelag overrasket og Konneruds 18-årslag var best blant kvinnene

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Sylling skole åpnet!

Onsdag 14.04.2004 ble nye Sylling skole åpnet. Et krafttak for lierbygda ble dermed fullført. Over 70 millioner er investert i Liers fremtid.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Måtte bytte klubb

Mats Eidal Olsen (16) fra Sylling slet med smerter i flere år, da han spilte håndball i Syllinghallen.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Et løft for miljøet

Fotballgruppa i Sylling IF har fått muligheten til å samle inn gamle mobiltelefoner.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Krever kommunen for nesten en mill etter tog-trøbbel

Leietaker vil ha erstatning fra kommunen.

Gluntan, Ole Ivars og Mona

Vil du være med på dansegalla til topp musikk på fredag?

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Reistad ILs Minicup

Minicup nr 58

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Optimistisk fotballeder

- Vi forholder oss til at entreprenøren er sitt ansvar bevisst i forhold til vedtaket i Drammen Tingrett, sier Knut Grothaug i Liungen.

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Syllinghallen åpnet 21/9

Syllinghallen ble i går offisielt åpnet. Hele bygda var møtt fram for å ta det nye anlegget i bruk. Dagen var spekket med kultur og idrett, og for mange av de yngre, var det nok uvant med fulle tribuner.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Reistad vant i nervepirrende lokalderby.

Reistad var store favoritter før kampen mot Sylling. Ingen av de vel 50 på tribunen i Syllinghallen hadde vel egentlig troen på seier før kampen, og det startet som forventet. Reistad gikk ut i hundre, og demonstrerte kontringsstyrke og presisjon. Syllingjentene ble regelrett utspilt og lå fort under med både 4 og 5 mål.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Sylling IFs fotballskole 2007

Sylling IF-fotball i samarbeid med TINE ønsker velkommen til fotballskole.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.

Å arbeide på nettet betyr at vi må sende stoffet langt fra oss før det kommer tilbake. Noen ganger kommer det i bane der ute, slik som denne artikkelen om idédugnaden på Sylling skole. Nå har den etter lang tids fravær svingt innom redaksjonen igjen, og vi knepper den fast i serveren. Med idrettshallen og aulaen har Sylling fått et anlegg som står i en særstilling i bygda, vakkert og smakfullt, praktisk og hensiktsmessig. Her vil kreative hoder kunne boltre seg uten å stange i veggen fordi dårlige lokaler og manglende utstyr setter grenser for skapende aktivitet.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

En god nyhet kommer sjeldent alene.

Ikke før har Sylling fått ny hall, så kommer nyheten om at det blir golfbane allikevel. De nye eierne har gjort et godt kjøp, og ønsker en bane for vanlige folk under motto ”GOLF FOR ALLE”. Prosjektleder Lars Hjorth, sier dette blir ett av de beste anlegg i Norge – om ikke det beste.

SV og SP vil fjerne spilleautomatene i Lier

Laila Tryde (SP) og Christine Soot Sandli (SV) ba om en melding til formannskapet i Lier 27. april om å få oversikt over alle spilleautomater i Lier Kommune.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.