Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 60abf792182d13ce874edd65b94db6f0

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Som Bård Strand har påpekt synes vi i Lier AP at Erik Hære har flere gode poenger å fare med.

Ett poeng er imidlertid uteglemt, og må det være tillatt å minne om dette nå: STOPPEN SKOLE er ikke integrert i den nye skolen og forutsettes avhendet til annet formål. Stoppen skole er av en en helt annen og mye bedre bygningsmessig kvalitet enn gamle Høvik som rotnet på rot, og Lier AP hadde i løpet av prosessen om nybygg stadige innspill for å integrere eksisterende STOPPEN i den nye skolen, slik at behovet for nye kvadratmetre ble redusert.

Vi ble konsekvent nedstemt av kommunestyrets borgerlige flertall.

Argumentet har vært at eksisterende Stoppen har en bygningsmessig utforming som ikke er forenlig med dagens pedagogiske teorier om fleksible klassestørrelser og andre undervisningstekniske forhold. Jeg tviler på om de elever som de siste år har gått ut av Stoppen har lidd noen pedagogisk overlast på grunn av disse forhold. Og et blikk på skoleutviklingen de siste 10 år viser jo at de "pedagogiske teorier" skifter som solgangsbris en sommerdag. At vi skal skrote en fullt brukbar skolebygning (i hvertfall for de laveste trinn) tror jeg kan bli en kostbar erfaring. For meg er det en gåte hvordan kommunestyrets flertall har latt sunt bondevett og nøkternhet på båten.

Nå får vi se om Stoppen skole kan avhendes i henhold til forutsetningene om dette, slik at vi får inn nødvendig dekningsbidrag for nybygget. Uansett løper her kommunen en betraktelig forretningsmessig risiko i tillegg til den finansielle byrde man nå har pådratt seg.

Mathias B. Dannevig
Kommestyre/Formannskapsmedlem Lier Arbeiderparti

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode