Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a2f6346b4a842335c1b84bbd0cc52f49

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i starten, mens Erna var kommunalminister, harde nedskjæringsrunder. Med ny Regjering ble det noe lettere økonomisk, men stramt fremdeles. Dette også fordi det har vært, og fremdeles er, store utfordringer når det gjelder å bygge og ruste opp skolebygg i Lier. Skolebyggene er likevel bare rammen rundt opplæring.

Lier Sp er opptatt av hvordan kunnskapsløftet er innført i Lier. Vi ønsker at kommunestyret som ansvarlig skolemyndighet skal ha klarere målsetninger om innholdet i Lierskolen. Derfor ba Sp i budsjettdebatten desember 2006 om en melding om innføringen av skolereformen, i løpet av valgperioden 2003-2007.

Rundt 200 millioner kroner brukes til skolen i Lier, og utgifter til skolebygg er konkret å diskutere. Lier Sp savner mer politisk diskusjon og vedtaksmyndighet som går på innhold - det er hva elevene lærer, og om de er motiverte for å lære, som er viktigst.

Med programfag til valg som nå innføres, skal det bli mer kontakt mellom skoleslagene.
Skolene i Lier bør utfordres til mye mer kontakt med de videregående skolene i bygda. I noen kommuner får elever som har gode evner, mulighet for tilpasset undervisning på sitt nivå, ved at de i ungdomsskolen får prøve seg på pensum i videregående skole. En bedre løsning enn at noen elever kjeder seg på skolen.

Skal Norge være en kunnskapsnasjon, må samfunnet legge til rette for og ha plass til alle.
Nasjonalt er det bekymring over at mange unge særlig på yrkesfaglige retninger ikke gjennomfører skolegangen / lærlingeperioden. Det er mange politisk interessante problemstillinger å gripe fatt i om administrasjon og politikere vil. I valgperioden 2003-2007 har det vært lite informasjon til hovedutvalget om innhold i skolen og resultater av opplæringen. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftet som er innført, bør det i perioden 2007 – 2011 bli mer politisk fokus på innholdssida. Vi har nasjonale mål for skolen, men med lokalt ansvar.

Skolen bør ikke være noe ”vakuum”. Elever og ansatte fortjener at det settes mer politisk fokus på skolen og at lokalpolitikerne inviteres til innholdsdebatt. Samfunn og næringsliv trenger elever og skoler som utvikler seg. Oppsummering av innføring av Kunnskapsløftet for det gamle kommunestyret bør bli starten på en opplæring og debatt for det nyvalgte kommunestyret, en debatt som bør vare utover i valgperioden 2007-2011.
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode