Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Søk gjerne på dette nettstedet før du starter lesingen: http://www.vitensenter.no/

- Det er vettet vi skal leve av, sier knut Moen fra Tranby. Og når alkoholen renner inn, renner vettet ut. Derfor synes Moen debatten om pol i Lierbyen er en smakløs. Han mener fokus må flyttes hvis det er ønskelig med mer vekst og utvikling i administrasjonssenteret. - Et pol kan ikke være avgjørende for Lierbyens være eller ikke være, slik det kan høres ut nå, sier Moen. -Vi må satse på kunnskap. Vi må skape arenaer der ungdommen får lyst til å lære noe.

I dag står bortimot 30 % av guttene i videregående skole ikke løpet ut. Dette er kanskje den mest tragiske siden av dagens skoledebatt. Kanskje betyr det for mange et liv på sosialen før det hele har kommet i gang. Med slike dystre tanker i bakhodet,kan det kanskje være fornuftig med et pol i Lierbyen der det for en stakket stund gis mulighet for å søke seg bort fra en håpløs virkelighet.

Knut Moen er liung oppvokst på Torsrud ca. sju kilometer nord for Lyngåskrysset. Han startet som skogtekniker, men fulgte tømmerstokken fra skogen til Treteknisk Institutt der han spesialiserte seg på byggteknikk. Deretter ble det økonomiutdannelse på BI før han endte som kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening med hovedansvar for å rekruttere folk til byggebransjen. Dermed kom han i kontakt med ungdom og fant ut at det ofte var så som så med kompetansen og motivasjonen til de unge som gikk ut i yrkeslivet. Han begynte derfor å lage lærebøker som skulle gi større innsikt og få elevene til å tilegne seg et mer helhetlig syn på den utdannelsen de var i ferd med å gjennomføre, alt lagt opp etter det aller siste innenfor kompetansemålene i de nye læreplanene. - Kunnskapen skal være fundamentet for et godt liv. Derfor må vi motivere elevene til å skaffe seg forståelse for hvordan de forskjellige prosessene i samfunnet griper i hverandre slik at de unge kan være med i styringa av egen hverdag.

Nå er det vitensentrene han brenner for. Når det gjelder handelssenteret i kommunen, ble det lagt den gang politikerne ivret for å få bygd ut Liertoppen. Det løpet er kjørt. Men Lierbyen er kommunens hjerte og må være et tydelig identitetssmerke. Et vitensenter i Lierbyen skal kunne inneholde informasjon og kompetanse om for eksempel Grønne Lier og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at vi nettopp valgte et slikt motto. Gartnernæringen, jordbruket, skogen, alle de høyteknologidske bedriftene som på en eller annen måte er leverandører til den naturgitte næringsvirksomheten i bygda. Botanikk og geologi, det fins knapt grenser for hva som skal kunne knyttes til et slikt senter. På mange måter går dette under et utvidet lokalhistoriebegrep. Derfor synes Moen at både Bygdetunet og f.eks. Eiksetra naturlig må assosieres til et vitensenter i lier.

- Senteret må drives av kompetente folk, gjerne lærere som brenner for oppgaven, sier Moen. - Vi har vel omtrent 15 skoler i bygda som vil være brukere av et slikt senter, og jeg ha regnet ut at ca 5000 elever i nærområdet vil kunne nyttiggjøre seg kunnskapen der. I Trondheim er det nå snart like populært å feire gebursdagen på det lokale vitensenteret som på Mc’Donalds, sier Moen.
Et slikt senter vil kunne befeste Lierbyen som et bygdesenter på en helt annen måte enn om vi må si at vi holder det gående, takket være polet.

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=2144

Her følger Knut Moens leserinnlegg


Vitensenter i Lierbyen
Teknologi og design ble fra skoleåret 2006/2007, et av hovedområdene i naturfag i grunnskolen. Samtidig ble programfaget Teknologi og forskningslære innført i det studieforberedende utdanningsprogrammet i videregående skole. Teknologi og design er et flerfaglig emne der det legges tilrette for samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk.
Teknologi og design starter i barnetrinnet, fortsetter i ungdomstrinnet og det følger med over i studieforberedende utdanningsprogrammet i videregående skole. Det er ca 3500 barn og ungdom i grunnskolene og i videregående skole i Lier og de har krav på undervisning som dekker kompetansemålene i læreplan. Med aldersgruppen 0 - 5 år er det langt over 5000.

Dette er Liers viktigste kapital og det må legges tilrette slik at de får et godt undervisningstilbud. Programfag til valg i ungdomstrinnet i grunnskolen - som skal hjelpe de unge å velge utdanning og yrke - er annen en stor utfordring og der planene skal utvikles lokalt. Her kan et vitensenter få en viktig rolle.
Det er en stor utstyrsmessig, økonomisk og faglig utfordring å få Teknologi og design med forskningslære på plass i de 13 grunnskolene og de 3 videregående skolene i Lier.
Det bør etableres et vitensenter i Lierbyen som grunnskolene og de videregående skolene kan bruke i undervisningen. Et vitensenter legger vekt på det interaktive og er rettet mot mennesker som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukerer. Det er foreløpig opprettet 6 regionale og 5 lokale vitensenter i Norge, dette er lite sammenlignet med våre naboland.

Vitensenteret i Lierbyen bør fokusere på Grønne Lier knyttet til Teknologi, design og forskningslære. Næringslivet i Lier bør være interessert i å delta med etablering og drift av et vitensenter med tanke på rekruttering av lokal arbeidskraft. I den generelle delen av læreplanen for grunnskolen - under beskrivelsen av det arbeidende menneske står det, sitat " lærene skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læremiljø".

Bred medvirkning fra næringslivet er viktig og det kan følges opp med partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter og Ungt entreprenørskap med elevbedrifter. Driften av vitensenteret bør ikke bli noen stor økonomisk belastning for kommunen. Erfaring fra andre steder viser at Vitensentrene har blitt populære møteplasser, ikke bare for barn og ungdom men også for voksne. Vitensentret kan arrangere den lokale utgaven av den årlige nasjonale forskningsdagen for barn og ungdom, drive bokhandel med salg av læremidler og riktige leker, kafe` og diverse arrangementer i skoleferier, barnebursdager osv.

Vitensenteret kan bidra til å gi Lierbyen et kraftig løft.

Knut Moen.
1 kommentar

Onsdag 5. mars 2008 12:49: Elev 8
Thorvald er den beste læreren på tranby skole, når du ikke føler deg helt bra kommer thorvald rundt hjørne , alltid syngene :) Heia thorvald :D

Flere saker fra arkivet

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Lierdagene i støpeskjeen

Kommunen må spare, og kultursjefen vil gjøre de populære Lierdagene mindre ressurskrevende. Samtidig er det er flere påtrengende utfordringer.

Nytt familiemedlem i høst?

Fem av de 25 ungdommene som har vært samlet på Ål denne uka mangler vertsfamilie, sier Cecilie Jacobsen i AFS, Norge til Liernett i dag

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Liernett slutter seg til Fair- tradebedriftene

Vi i redaksjonen er storkonsumenter av kaffe og vil nå i framtida fylle våre respektiv kjøkkenskap med Fair-trade kaffe

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Trygghet for alle

Det var to oppslag i en herværende papiravis som satte dagsorden da arbeiderpartipolitikere nord for Lierbyen skulle overbevise syllingfolk hvorfor det nå er på tide med et skifte Før du går videre: Har Lier konkurranseutsatt for mange virksomheter?

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Delfinansieres med loddsalg

Egeninnsats er en viktig del av forberedelsene til en meningsfylt skolereise.

Fra Hyde Park til Kanada

Hjemme i Sylling på juleferie, fikk endelig Arne Martin Moen (tv), som jobber i London, prøve seg på godt vinterføre sammen med faren Truls Moen.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen