Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c73c2c53a0aef6906333a5794510b03c

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Søk gjerne på dette nettstedet før du starter lesingen: http://www.vitensenter.no/

- Det er vettet vi skal leve av, sier knut Moen fra Tranby. Og når alkoholen renner inn, renner vettet ut. Derfor synes Moen debatten om pol i Lierbyen er en smakløs. Han mener fokus må flyttes hvis det er ønskelig med mer vekst og utvikling i administrasjonssenteret. - Et pol kan ikke være avgjørende for Lierbyens være eller ikke være, slik det kan høres ut nå, sier Moen. -Vi må satse på kunnskap. Vi må skape arenaer der ungdommen får lyst til å lære noe.

I dag står bortimot 30 % av guttene i videregående skole ikke løpet ut. Dette er kanskje den mest tragiske siden av dagens skoledebatt. Kanskje betyr det for mange et liv på sosialen før det hele har kommet i gang. Med slike dystre tanker i bakhodet,kan det kanskje være fornuftig med et pol i Lierbyen der det for en stakket stund gis mulighet for å søke seg bort fra en håpløs virkelighet.

Knut Moen er liung oppvokst på Torsrud ca. sju kilometer nord for Lyngåskrysset. Han startet som skogtekniker, men fulgte tømmerstokken fra skogen til Treteknisk Institutt der han spesialiserte seg på byggteknikk. Deretter ble det økonomiutdannelse på BI før han endte som kompetansedirektør i Byggenæringens landsforening med hovedansvar for å rekruttere folk til byggebransjen. Dermed kom han i kontakt med ungdom og fant ut at det ofte var så som så med kompetansen og motivasjonen til de unge som gikk ut i yrkeslivet. Han begynte derfor å lage lærebøker som skulle gi større innsikt og få elevene til å tilegne seg et mer helhetlig syn på den utdannelsen de var i ferd med å gjennomføre, alt lagt opp etter det aller siste innenfor kompetansemålene i de nye læreplanene. - Kunnskapen skal være fundamentet for et godt liv. Derfor må vi motivere elevene til å skaffe seg forståelse for hvordan de forskjellige prosessene i samfunnet griper i hverandre slik at de unge kan være med i styringa av egen hverdag.

Nå er det vitensentrene han brenner for. Når det gjelder handelssenteret i kommunen, ble det lagt den gang politikerne ivret for å få bygd ut Liertoppen. Det løpet er kjørt. Men Lierbyen er kommunens hjerte og må være et tydelig identitetssmerke. Et vitensenter i Lierbyen skal kunne inneholde informasjon og kompetanse om for eksempel Grønne Lier og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at vi nettopp valgte et slikt motto. Gartnernæringen, jordbruket, skogen, alle de høyteknologidske bedriftene som på en eller annen måte er leverandører til den naturgitte næringsvirksomheten i bygda. Botanikk og geologi, det fins knapt grenser for hva som skal kunne knyttes til et slikt senter. På mange måter går dette under et utvidet lokalhistoriebegrep. Derfor synes Moen at både Bygdetunet og f.eks. Eiksetra naturlig må assosieres til et vitensenter i lier.

- Senteret må drives av kompetente folk, gjerne lærere som brenner for oppgaven, sier Moen. - Vi har vel omtrent 15 skoler i bygda som vil være brukere av et slikt senter, og jeg ha regnet ut at ca 5000 elever i nærområdet vil kunne nyttiggjøre seg kunnskapen der. I Trondheim er det nå snart like populært å feire gebursdagen på det lokale vitensenteret som på Mc’Donalds, sier Moen.
Et slikt senter vil kunne befeste Lierbyen som et bygdesenter på en helt annen måte enn om vi må si at vi holder det gående, takket være polet.

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=2144

Her følger Knut Moens leserinnlegg


Vitensenter i Lierbyen
Teknologi og design ble fra skoleåret 2006/2007, et av hovedområdene i naturfag i grunnskolen. Samtidig ble programfaget Teknologi og forskningslære innført i det studieforberedende utdanningsprogrammet i videregående skole. Teknologi og design er et flerfaglig emne der det legges tilrette for samarbeid mellom naturfag, matematikk og kunst og håndverk.
Teknologi og design starter i barnetrinnet, fortsetter i ungdomstrinnet og det følger med over i studieforberedende utdanningsprogrammet i videregående skole. Det er ca 3500 barn og ungdom i grunnskolene og i videregående skole i Lier og de har krav på undervisning som dekker kompetansemålene i læreplan. Med aldersgruppen 0 - 5 år er det langt over 5000.

Dette er Liers viktigste kapital og det må legges tilrette slik at de får et godt undervisningstilbud. Programfag til valg i ungdomstrinnet i grunnskolen - som skal hjelpe de unge å velge utdanning og yrke - er annen en stor utfordring og der planene skal utvikles lokalt. Her kan et vitensenter få en viktig rolle.
Det er en stor utstyrsmessig, økonomisk og faglig utfordring å få Teknologi og design med forskningslære på plass i de 13 grunnskolene og de 3 videregående skolene i Lier.
Det bør etableres et vitensenter i Lierbyen som grunnskolene og de videregående skolene kan bruke i undervisningen. Et vitensenter legger vekt på det interaktive og er rettet mot mennesker som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukerer. Det er foreløpig opprettet 6 regionale og 5 lokale vitensenter i Norge, dette er lite sammenlignet med våre naboland.

Vitensenteret i Lierbyen bør fokusere på Grønne Lier knyttet til Teknologi, design og forskningslære. Næringslivet i Lier bør være interessert i å delta med etablering og drift av et vitensenter med tanke på rekruttering av lokal arbeidskraft. I den generelle delen av læreplanen for grunnskolen - under beskrivelsen av det arbeidende menneske står det, sitat " lærene skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læremiljø".

Bred medvirkning fra næringslivet er viktig og det kan følges opp med partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter og Ungt entreprenørskap med elevbedrifter. Driften av vitensenteret bør ikke bli noen stor økonomisk belastning for kommunen. Erfaring fra andre steder viser at Vitensentrene har blitt populære møteplasser, ikke bare for barn og ungdom men også for voksne. Vitensentret kan arrangere den lokale utgaven av den årlige nasjonale forskningsdagen for barn og ungdom, drive bokhandel med salg av læremidler og riktige leker, kafe` og diverse arrangementer i skoleferier, barnebursdager osv.

Vitensenteret kan bidra til å gi Lierbyen et kraftig løft.

Knut Moen.
Forrige artikkel:Det er politikernes ansvarNeste artikkel:Dårlig samhandling
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 5. mars 2008 12:49: Elev 8
Thorvald er den beste læreren på tranby skole, når du ikke føler deg helt bra kommer thorvald rundt hjørne , alltid syngene :) Heia thorvald :D
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode