Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 36b5c53b5c9b0a72a2ae9f70db9bfb05

Best i lesing og matte

Resultater fra Nasjonale prøver viser at Liers åttendeklassinger skåret best i Buskerud

I både lesning og matematikk hadde Lier best resultater på 8. trinn og nest best i engelsk. Bare Hurum skåret høyere i engelsk.

I lesning på 5. trinn var resultatene klart best i Sande (1) og Sigdal (2), mens Lier her skåret gjennomsnittelig. I matematikk ble også ”tetplassene” besatt av Sigdal (1) og Sande (2). Lier hadde tredje best resultat

I engelsk var Svelvik klart best, mens Lier på en 5. plass skåret cirka gjennomsnittelig. 

Nasjonale prøver 2008. Foreløpig analyse:

Nasjonale prøver 2008 ble gjennomført i september for alle elever på 5. og 8. trinn. Prøvene skal måle elevenes ferdigheter i lesing på norsk og engelsk og regning. Resultatene er nå tilgjengelig for skoleeiere og skoleledere i Skoleporten, mens lærerne kan hente resultatene fra Prøveadministrasjonssystemet (PAS).

Hensikten med nasjonale prøver er å gi informasjon om elevenes ferdigheter for å kunne bruke dette i arbeidet med å utvikle opplæringen.

Resultatene fra nasjonale prøver blir presentert i Skoleporten og i PAS ved hjelp av gjennomsnitt, standardavvik (spredning) og som prosentfordeling på en skala med fem nivåer for 8. trinn og tre nivåer for 5. trinn. Til hvert nivå på skalaen følger en kort tekst som beskriver ferdighetene til elever på nivået.

Mer informasjon ved de enkelte skoler

Forrige artikkel:Ny i NorgeNeste artikkel:St. Hallvard – et etterspill
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode