Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9e58fc4aaeee6d7f40c1400ad32ed633

Kunst med et budskap

”Det ravnene så” Billedkunstneren Per Kr. Strand har i Galleri fjøset reist en nidstang mot rasisters og nazisters misbruk av norrøne symboler

. Det skal i grunnen mot til å lage en utstilling bygd på bilder fra norrøn mytologi der Odin og solkorset kommer fram  på lerretet. Men på utstillingen til billedkunstneren Per Kr. Strand i Galleri Fjøset får vi oppleve akkurat det.

Strand sier at den norrøne mytologien ble røvet fra oss av nazistene. De tok gudelæren og gjorde den til et slags åndelig fundament for sin lære, godt sauset inn i germansk mystikk. Dermed ble det lite stuerent å trekke fram den delen av vår kulturarv etter 1945.

Selv drakestilen som i tida rundt unionsoppløsningen ble brukt til å synliggjøre og bekrefte vår nasjonale identitet, kom i miskreditt. Strand har bakgrunn i reklamebransjen, men har nå latt det kommersielle aspektet ved sin virksomhet komme mer i bakgrunnen til fordel for et mer kunstnerisk uttrykk.

Som medlem av Åsatrufelleskapet Bifrost ønsker Strand med sine motivvalg å være med på å revitalisere den hedenske kulturarven. - Den norrøne mytologien var frodig og jordnær, og ikke minst var den i pakt med naturen, sier Strand.

Kristendommen er mer intellektuell og har nærmest løftet mennesket ut av naturen og satt det over alt annet. Vi ble koblet fra den store sammenhengen, og dermed ble det lettere å akseptere miljøødeleggelser. Strand bruker sterke effekter i bildene, både farger og form har klare impresjonistiske drag. Men midt i det hele fins mennesket, en skjør skapning som nærmest ber om nåde og vern av allnaturen. Nakent står det opp og leter etter sin plass i et uendelig univers. 
I fjøsgangen har Strand reist nidstanga, et hestehode satt på en stang rettet mot en fiende som i dette tilfellet er nynazisme og all form for rasisme.

Bildene er krevende og bærer preg av å være programkunst med et budskap til kjennere. Symbolikken er tung, og du kan vanskelig stille deg likegyldig til det du ser. Men er du åpen for budskapet, vil du også kunne se det vakre og den estetiske dimensjonen i bildene. Kanskje vi i vår tid må etterlyse kunst med et klarerer budskap, og at et bilde bør ha en etisk dimensjon som er viktigere enn om det passer inn i ei pent møblert stue.

Inniblant bildene med norrøn mytologi som tema, har Strand noen vakre naturbilder som viser at han også behersker andre temaer og motiver.

Denne utstillingen bør vekke interesse hos mange som sitter med en forestilling om at nazistene erobret mytologien en gang for alle og dermed stengte oss ute fra de verdiene som fins i den førkristne gudetroen.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode