Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4efee15216db6a37de66d6aeef9ce2cc

Barnas strand - en dugnadsinnsats

Mandag 29. juni ble "Barnas strand" ferdigstilt ved Skapertjern i Kjekstadmarka. Dette er nok et eksempel på et godt samarbeid mellom frivillige, kommunen og det private næringsliv.

Initiativtaker Sveinung Norheim fra Sørumlia Vel hadde lenge sett behov for å utbedre badeforholdene for de minste ved Skapertjern. Han tok kontakt med driftsleder Magne Salo ved Kultur og fritid i Lier kommune, og fikk klarsignal derfra. Da var det bare å innkalle til dugnad blant venner og familie, og ca 15 ildsjeler har vært involvert i arbeidet.

Det er hogd trær, laget ny adkomstvei, kjørt på tre store lass med sand, terrenget er jevnet ut, en liten molo er støpt og tre benkebord er satt ut.

Kommunen har tilrettelagt for arbeidet, kjøpt materialer og satt ut et stort benkebord, Per Arne Lyngås har skaffet rimelig sand, Dagfinn og Torfinn Brenna har fraktet sanden gratis ut til området og Sørumlia Vel har sponset to benkebord.

Mandag ble de siste benkebordene skrudd sammen, og Nils Haugen fra Park og Idrett hadde med kaker og kaffe til de frivillige. Magne Salo takket alle de frivillige for det flotte arbeidet som var gjort. Sveinung Norheim hadde skrevet et dikt i anledningen, og presiserte at han ønsket at dette skulle være "Barnas strand". Hans barnebarn Jo var en av de første som hoppet fra moloen.

1/9 (P6290082.JPG)
2/9 (P6290083.JPG)
3/9 (P6290085.JPG)
4/9 (P6290086.JPG)
5/9 (P6290088.JPG)
6/9 (P6290091.JPG)
7/9 (P6290092.JPG)
8/9 (P6290093.JPG)
9/9 (P6290094.JPG)
Forrige artikkel:Fottur i FinnemarkaNeste artikkel:Eventyrlig i Sylling
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode