Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3299b6f0bdaddb4554fd26dad6a93450

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Er det noen som bryr seg om alle timene som legges ned av frivillig arbeid for at barn og unge skal ha et trygt og godt miljø å være i? Når samfunnskaken skal deles, er det nemlig merkbart lite som går til kultur. Og det frivillige kulturarbeidet tilgodeses med smuler.

Musikkorpsene utgjør en viktig del av den frivillige kulturen. På landsbasis er det nærmere 2000 korps. På 17. mai er det ikke måte på hvor viktige korpsene er. Hvor mange ganger har vi ikke hørt på festtaler om hvor flott det er med korps, og at lokalsamfunnet ville ha vært fattigere uten osv. Jo da, vi kjenner oss igjen. Vi er enige i festtalerne. Vi driver med korps fordi det er gøy og meningsfullt. Korps er en attraktiv hobby for titusenvis av barn og unge og voksne også for den saks skyld; over hele landet.

Men det er ikke gratis. Vi som spiller i musikkorps, og som ikke er redd for å spille utendørs selv om det hagler, sludder eller snør, har vesentlige utgifter til instrumenter.

Regjeringen har opprettet et statlig instrumentfond til glede for skolekorpsene, og det verdsetter vi. Men det monner ikke mye. I tillegg tar det offentlige 25 prosent tilbake i moms for hvert instrument som vi kjøper. Snakk om å gi med den ene hånden og ta med den andre! Noen kommuner har oppdaget verdien av det arbeidet som drives. I Bergen har de laget et kommunalt instrumentfond. Hvorfor kan ikke vår kommune gjøre noe tilsvarende?

Det må da være kjekkere å holde festtale på 17. mai og samtidig vite at som politiker har man faktisk bidratt på alvor til at det er livskraftige korps i lokalsamfunnet. For akkurat det er ingen selvfølge. Det er ikke lovpålagt med korps. Det er høyst frivillig.

Kan noen fortelle meg hvilket parti jeg skal stemme på for at kulturlivet og det frivillige musikklivet fortsatt skal blomstre i vår kommune?


Med hilsen
Svein Rognlien
Leder styret for Hennummusikken
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 31. august 2007 08:30: Truls Hallingstad
Takk for tipset. Selvsagt burde det være en oppgave for fellesskapet å hjelpe mer med å få beholde levende musikk i bygda, og nettopp et fond for instrumenter vil det være mulig for kommunen å bygge opp, over tid, uten at det går ut over annet. Det vil UF støtte, gjerne foreslå selv, med retningslinjer som musikklivet kan gå for. Momsrefusjon burde være en oppgave for dem som kjenner rikspolitikere.
Fredag 31. august 2007 09:39: Tron Stad
Godt spurt av Truls. Hvilket parti er mest opptatt av kulturlivet i Lier. Frp er jo ikke kjent som noen stor kulturtilhenger, men hva med de andre partiene?

Kan noen av bygdas kulturtiltak regne med utvidet oppmerksomhet fra det ene eller andre partiet? Hvor er Høyre, Ap, UF, RV, Krf og Sp i denne saken?
Fredag 31. august 2007 10:35: Ulla Nævestad
Lier Høyre ønsker å være en aktiv medspiller for kulturlivet i bygda.
I vårt program, som i disse dager kommer til alle husstander, sier vi bl. a. at vi "gjennom ulike støttetiltak vil styrke den livskraften som ligger i kulturell utfoldelse". Svein Rognliens forslag om et fond for innkjøp av intrumenter vil være et slikt støttetiltak som vi ønsker å se nærmere på. I tillegg til kommunen kan man også tenke seg flere bidragsytere til et instrumentfond, f. eks. lokalt næringsliv. Dette kan bli et spleiselag som vårt flotte musikkliv vil kunne nyte godt av! Jeg tenner på ideen!
Fredag 31. august 2007 14:16: Knut Mørkeseth
Vi som forsøker å få et skolekorps til å gå rundt, opplever faktisk at fellesskapet setter en pris på oss. Vi er nemlig i den lykkelige situasjon, at vi får lov til å betale for å få levert restavfallet fra vårt årlige loppemarked. Dette er ikke alle forunt. Som privatperson må du nemlig levere dette gratis! Men når vi leverer det samme avfallet, får vi faktisk lov til å betale for det. Er vi ikke heldige?
Fredag 31. august 2007 14:42: Anita Drevdal
Hei - Lier SV sier i sitt program bl.a. følgende:
•redusere egenandelen i Lier kulturskole.
•øke støtten til kulturorganisasjoner som understøtter aktiviteter for barn og unge. Med det mener vi økt støtte til tilbud rettet mot barn og ungdom, men også til kulturgrupper for voksne. De voksne er motivatorene og drahjelpa for barn og unge også i kulturlivet. Vi vil bidra til å opprettholde og forsterke et mangfoldig kulturliv i Lier!
Anita Drevdal, Lier SV
Fredag 31. august 2007 14:55: Tron Stad
Kan eller vil noen ta fatt i spørmålet Knut Mørkeseth reiste om betaling for å få levert restavfallet etter skolekorpsenes loppemarkeder?
Onsdag 5. september 2007 11:10: Janicke Karin Solheim, representant for Lier SV i
Takk til Svein Rognlien for god ide om kommunalt instrumentfond! Dette bør vi kunne innføre i Lier kommune også. Jeg vil bringe ideen videre til politisk behandling og følge den opp der, og jeg pleier å holde det jeg lover.
Rognlien ønsker at kulturen i Lier skal leve og blomstre. Det vil jeg øgså! Stem SV!
Torsdag 6. september 2007 10:19: Tron Stad
Solheim vil støtte kulturlivet i Lier. Innebærer det at SV støtter ønsket om at musikkorps og andre kulturfolk som må kjøre restene etter loppemarkeder på fyllinga, skal slippe å betale gebyr?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode