Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Er det noen som bryr seg om alle timene som legges ned av frivillig arbeid for at barn og unge skal ha et trygt og godt miljø å være i? Når samfunnskaken skal deles, er det nemlig merkbart lite som går til kultur. Og det frivillige kulturarbeidet tilgodeses med smuler.

Musikkorpsene utgjør en viktig del av den frivillige kulturen. På landsbasis er det nærmere 2000 korps. På 17. mai er det ikke måte på hvor viktige korpsene er. Hvor mange ganger har vi ikke hørt på festtaler om hvor flott det er med korps, og at lokalsamfunnet ville ha vært fattigere uten osv. Jo da, vi kjenner oss igjen. Vi er enige i festtalerne. Vi driver med korps fordi det er gøy og meningsfullt. Korps er en attraktiv hobby for titusenvis av barn og unge og voksne også for den saks skyld; over hele landet.

Men det er ikke gratis. Vi som spiller i musikkorps, og som ikke er redd for å spille utendørs selv om det hagler, sludder eller snør, har vesentlige utgifter til instrumenter.

Regjeringen har opprettet et statlig instrumentfond til glede for skolekorpsene, og det verdsetter vi. Men det monner ikke mye. I tillegg tar det offentlige 25 prosent tilbake i moms for hvert instrument som vi kjøper. Snakk om å gi med den ene hånden og ta med den andre! Noen kommuner har oppdaget verdien av det arbeidet som drives. I Bergen har de laget et kommunalt instrumentfond. Hvorfor kan ikke vår kommune gjøre noe tilsvarende?

Det må da være kjekkere å holde festtale på 17. mai og samtidig vite at som politiker har man faktisk bidratt på alvor til at det er livskraftige korps i lokalsamfunnet. For akkurat det er ingen selvfølge. Det er ikke lovpålagt med korps. Det er høyst frivillig.

Kan noen fortelle meg hvilket parti jeg skal stemme på for at kulturlivet og det frivillige musikklivet fortsatt skal blomstre i vår kommune?


Med hilsen
Svein Rognlien
Leder styret for Hennummusikken
Kommunestyrevalg

8 kommentarer

Fredag 31. august 2007 08:30: Truls Hallingstad
Takk for tipset. Selvsagt burde det være en oppgave for fellesskapet å hjelpe mer med å få beholde levende musikk i bygda, og nettopp et fond for instrumenter vil det være mulig for kommunen å bygge opp, over tid, uten at det går ut over annet. Det vil UF støtte, gjerne foreslå selv, med retningslinjer som musikklivet kan gå for. Momsrefusjon burde være en oppgave for dem som kjenner rikspolitikere.
Fredag 31. august 2007 09:39: Tron Stad
Godt spurt av Truls. Hvilket parti er mest opptatt av kulturlivet i Lier. Frp er jo ikke kjent som noen stor kulturtilhenger, men hva med de andre partiene?

Kan noen av bygdas kulturtiltak regne med utvidet oppmerksomhet fra det ene eller andre partiet? Hvor er Høyre, Ap, UF, RV, Krf og Sp i denne saken?
Fredag 31. august 2007 10:35: Ulla Nævestad
Lier Høyre ønsker å være en aktiv medspiller for kulturlivet i bygda.
I vårt program, som i disse dager kommer til alle husstander, sier vi bl. a. at vi "gjennom ulike støttetiltak vil styrke den livskraften som ligger i kulturell utfoldelse". Svein Rognliens forslag om et fond for innkjøp av intrumenter vil være et slikt støttetiltak som vi ønsker å se nærmere på. I tillegg til kommunen kan man også tenke seg flere bidragsytere til et instrumentfond, f. eks. lokalt næringsliv. Dette kan bli et spleiselag som vårt flotte musikkliv vil kunne nyte godt av! Jeg tenner på ideen!
Fredag 31. august 2007 14:16: Knut Mørkeseth
Vi som forsøker å få et skolekorps til å gå rundt, opplever faktisk at fellesskapet setter en pris på oss. Vi er nemlig i den lykkelige situasjon, at vi får lov til å betale for å få levert restavfallet fra vårt årlige loppemarked. Dette er ikke alle forunt. Som privatperson må du nemlig levere dette gratis! Men når vi leverer det samme avfallet, får vi faktisk lov til å betale for det. Er vi ikke heldige?
Fredag 31. august 2007 14:42: Anita Drevdal
Hei - Lier SV sier i sitt program bl.a. følgende:
•redusere egenandelen i Lier kulturskole.
•øke støtten til kulturorganisasjoner som understøtter aktiviteter for barn og unge. Med det mener vi økt støtte til tilbud rettet mot barn og ungdom, men også til kulturgrupper for voksne. De voksne er motivatorene og drahjelpa for barn og unge også i kulturlivet. Vi vil bidra til å opprettholde og forsterke et mangfoldig kulturliv i Lier!
Anita Drevdal, Lier SV
Fredag 31. august 2007 14:55: Tron Stad
Kan eller vil noen ta fatt i spørmålet Knut Mørkeseth reiste om betaling for å få levert restavfallet etter skolekorpsenes loppemarkeder?
Onsdag 5. september 2007 11:10: Janicke Karin Solheim, representant for Lier SV i
Takk til Svein Rognlien for god ide om kommunalt instrumentfond! Dette bør vi kunne innføre i Lier kommune også. Jeg vil bringe ideen videre til politisk behandling og følge den opp der, og jeg pleier å holde det jeg lover.
Rognlien ønsker at kulturen i Lier skal leve og blomstre. Det vil jeg øgså! Stem SV!
Torsdag 6. september 2007 10:19: Tron Stad
Solheim vil støtte kulturlivet i Lier. Innebærer det at SV støtter ønsket om at musikkorps og andre kulturfolk som må kjøre restene etter loppemarkeder på fyllinga, skal slippe å betale gebyr?

Flere saker fra arkivet

Korps og kor i Sylling

Konnerud musikkorps, Hennummusikken og Sylling sangor i aulaen på Sylling skole

Sylling Sangkor og Lier Janitsjar i Frogner kirke

Alle kor og korps med litt respekt for seg selv arrangerer julkonserter. Noen ganger holder de konsert sammen, slik tilfelle var i Frogner kirke 11. desember.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Kreativ læring

De tre skolekorpsene, Tranby skolekorps, Høvik og Lier skolekorps og Sylling og Oddevall skolekorps skal for første gang ha et felles seminar som avsluttes med konsert på Sylling skole på søndag.

Thank you for the music!

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling, ordfører i Lier.

To korps og kor i aulaen på Sylling skole.

Hennummusikken og Glassverket besøkte Sylling sangkor en mandagsettermiddag midt i snøsmeltinga.

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Tiger Rag i Midtstua

Hennummusikken med sin dirigent, Georgi Deltchev, skal bidra til folkeliv og god stemning når Anette Sagen og de andre kvinnehopperne skal kjempe om medaljer under VM på ski.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Hvilket parti jeg ikke skal stemme på

Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme men har lest igjennom valgprogrammet til alle partiene. Skole er viktig for meg og viktigst er for meg at Oddeval (...)

Julekonsertene til Hennummusikken

Hennummusikken tok med seg musikkvenner og et entusiastisk publikum og fylte Tranby kirke to ganger sist søndag.

Korpskonsert i Sylling på fredag

Da har Sylling og Oddevall Skolekorps sammen med Åssiden Musikkorps, god gammeldags konsert i aulaen på Sylling skole.

Hennummusikken har 110 års jubileumskonsert

I Tranbyhallen søndag kl. 18 markerer Liers eldste korps at det i høst er 110 år siden stiftelsen på Hennumtorget.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Jubileumskonsert med Sylling og Oddevall skolekorps

Store pengegaver til Sylling og Oddevall skolekorps på 70- årsdagen som ble feiret sist søndag i aulaen på Sylling skole

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Hennummusikken lærer bort

Tranby skolekorps vil ha et felles seminar med bygdas eldste korps, Hennummusikken, neste helg.

Stor konsert i Tranby kirke

Søndag holdt Hennummusikken sin tradisjonelle julekonsert i Tranby kirke. Det var forresten to stykker, og fulle hus begge gangene.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kirkevalget 2009: Tranby

Presentasjon av Tranby menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Ikke stem 12. september

Det gir ingen mening å stemme, for hva vil vel èn enkel stemme kunne gjøre?

Våren kommer til Tranby

Det er både fuglesang og vårblomster på Tranby for tida. Men det aller kjæreste vårtegnet er at musikkorpsene begynner å røre på seg.

Sidrumpa blikkboksmusikk

Lier Janitsjar og Lierskoven dramatiske selskab inviterte fredag kveld til jubileumskonsert på Lierbyen skole. I anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen og Lierdagene hadde de laget et show som presenterte norsk og svensk musikk side om side.

- Det er ikke forskjell på Stortingsvalg og lokalvalg

- Det er jo akkurat de samme menneskene, politikken og meningene som er over alt. Enten det er storting, fylkesting eller kommune- og bystyre så er det helt likt.

Korpstur i Kjuttaviga

Tranby Skolekorps’ sommertur gikk i år Sørlandets Musikkfestival i Kristiansand. Fredag morgen reiste 70 musikanter og reiseledere fra Hennummarka med retnin (...)

Mye for pengene

Frivilligsentalen engasjerer 70 frivillige som gjør det mulig å gi brukerne et svært mangfoldig tilbud.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Bilder fra Tranby pub

Korps og visesang

Stemning i Frogner kirke

Multikulturell begivenhet i Frogner kirke søndag kveld. Korps, kor og bilder på samme scene - samtidig.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

- Utrolig flott

Katrine Hoem, leder av Frivillighetssentralen, er imponert over alle som stiller opp for virksomheten

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Fotballens festdager

- Cirka 500 foreldre stiller opp for at fotballglade unger fra hele distriktet kan boltre seg på Stoppen, sier Liungens Knut Grothaug

Gedigen julekonsert i Tranby kirke.

”De gamle er eldst”, heter det, og den som var på en av konsertene Hennummusikken arrangerte siste søndag i advent, fikk bekreftet denne myten, som ellers kan være høyst tvilsom.

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Klart for ny suksess

Styret for Jordbæreventyret samlet de frivillige for den siste informasjonen i aulaen ved Sylling skole i kveld.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kirkevalget 2009: Sjåstad

Presentasjon av Sjåstad menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Abba i Drammen teater

Lier Ten Sing og Tranby skolekorps tok med seg Abba i teateret og tok publikum med storm.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Jubileumskonsert med glitrende spill og glede

- Man er alltid sammen om å drive et korps, sa dirigent Henrik Trømborg, nyutnevnt æresmedlem i Tranby Skolekorps. Korpset er 50 år og lørdag kveld ble jubileet feiret med konsert i en fullsatt storsal i Asker kulturhus.

540 frivillige gjorde Lier triveligere i 2010

Frivilligsentralens årsrapport gir et godt bilde av sentralens omfattende virksomhet. De 540 frivillige ved sentralen har jobbet i 7500 timer i året som gikk.

En hjelpende hånd fra Bertel O. Steen

Høvik og Lier Skolekorps fikk hjelp av Bertel O. Steen da de skulle på tur

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Festdagen i Lierbyen

Liungene bør innfinne seg når Kultursleppet arrangeres i morgen --

Loppende glad lørdag

Sylling menighetsråd arrangerer loppemarked i morgen, og ved Lierbyen skole er ungdommer på plass med lopper i helgen.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Musikkglede er en viktig del av ferien.

> -- Somrene på telttur i Danmark er veldig gode barndomsminner, sier Kirstin Hillestad (45), som jobber med integrering og informasjon ved Flyktning- og Voksenopplæringssenteret i Lier kommune. På fritida er hun klarinettist i Lier Janitsjar. Hun kommer fra en meget musikalsk familie på Notodden, der alle seks i familien spiller. Etter vel 20 års botid i Lier må hun bruke litt av ferien sin hvert år på den landskjente Bluesfestivalen i barndomsbyen.

Aksjon mot dyr halleie

De unge håndballspillerne i Sylling har nå sendt brev til Idrettsrådet for å legge press på politikerne --

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Ny utdeling etter Jordbæreventyret

Mer overskuddspenger blir tilgjengelig til tjenester som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet.

Satte farge på rennet

- Det var fantastisk moro å spille for så mye folk, sa Svein Rognlien (th) etter at Hennummusikken var vel hjemme etter VM-rennet i Midstua.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Sommerpraten: Reidar Lauritsen (50)

Selv dattera, Ida som er aktiv musikant, klarte å holde tett om overraskelsen på 50-årsdagen i høst. Sylling og Oddeval skolekorps marsjerte opp foran huset for å hylle korpsets ildsjel gjennom 20 år. Det er utrolig hva Reidar har fått tid til utenom familieliv opp gjennom årene. Og fortsatt er uka fullt besatt. Men i sommer har han koblet av noen uker med, blant annet, en tur til Frankrike.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Lierdag i dyreparken

Sørlandet Musikkfestival lokket nærmere 100 musikanter og foreldre fra Lierbygda til Kristiansand sist helg.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Showkonsert med musikk fra Grease og Fame

Høvik og Lier skolekorps arrangerer showkonsert søndag 11. november

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Ulla talte før barnetoget

- Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra - men hvor du går

Tidlig høstjakt

Det skrives kun mai og det er omtrent 200 som allerede gjør seg klar til jakta, skriver Tonje Evju i Ukens petit -

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Med lokalsamfunnet i ryggen

Ingeborg Soot fikk Haugestadstipendiet for to år siden. I høst er det klart for en ny tildeling.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Klar for en klem?

Noen ganger er det ålreit å være noe for andre

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Lier Janitsjar på Haugestad

Lier Janitsjar inviterer gjester til jubileumskonsert på Haugestad. Jubilanten gir musikalsk gave til forsamlingslokalet, som forresten i år fyller 100

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Uten korpsuniform for første gang siden 1962

Reidar Lauritsen (53) i Sylling begynte i Høvik skolekorps som niåring. Heller ikke resten av familien på fem medlemmer var i uniform på 17. mai i år.

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Da jeg kom til Lier

Da jeg kom til Lier for 25 år siden, lå butikkene på rekke og rad opp gjennom bygda, i Sylling hele tre. Nå er de borte, snart er bare en to - tre landsdekkende kjeder igjen. Da jeg kom til Lier, bodde eieren av bussene i en leilighet over bussgarasjen. Nå eies bussen av et storkonsern som om noen år gjerne kan drives fra utlandet.

God stemning tross regnvær på Lierdagene

Lørdagen startet lovende med solskinn, men etter åpningen åpnet himmelen seg.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Til deg som konfirmant

Ukens petit dedikeres til deg du lierkonfirmant --

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?