Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3be452aff5f400a33ace1b95fae9aa02

Grønn forbrukermakt – bruk den!

En kronikk om grønn forbrukermakt

Hver dag gjør du valg som påvirker naturen og livsmiljøet. Hvorfor ikke ta flere miljøvennlige valg? Da belaster du miljøet mindre, og sender samtidig et viktig budskap til markedet; Skal du ha meg som kunde i fremtiden må du produsere mer miljøvennlige varer og tjenester!

Det skal være enkelt å ta miljøvalg. Norske miljømyndigheter framhever derfor miljømerking av produkter som god forbrukerveiledning, enten det er bruk av de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten, eller Ø-merket for økologisk mat. Miljømerket forteller deg at du kjøper et produkt som tilfredsstiller strenge miljø- og kvalitetskrav. Alle miljøkonsekvenser gjennom hele livsløpet til produktet er grundig vurdert, helt fra uttak av råvarer, via produksjonsprosessen til bruk og avfallshåndtering. 

Det startet med svanemerking av vaskepulver og toalettpapir på begynnelsen av 90-tallet. I dag finnes flere tusen miljømerkede alternativer og det kommer stadig flere. Du kan velge miljømerkede produkter enten du skal ha sjampo, barneklær, maling, gressklipper eller bygge hus. Kjøper du et svanemerket hus i dag, reduserer du oppvarmingsbehovet med opptil 50 prosent og dermed krymper strømregningen. Samtidig bidrar du til mindre utslipp av klimagassen CO2. Du oppnår med andre ord en vinn-vinn-situasjon; bra for miljøet – bra for deg!

Kanskje er det på tide å kjøpe svanemerkede olabukser? Tradisjonell tekstilproduksjon medfører bruk av store mengder kjemikalier hele veien fra råvareutvinningen og til plagget er ferdig. Miljøkravene som stilles til miljømerkede olabukser sikrer at det ikke er tillatt å bruke giftige og miljøbelastende stoffer i produksjonen. En miljømerket olabukse er derfor uten miljøgifter som bromerte flammehemmere.

Høst og vinter er tid for oppvarming. En svanemerket vedovn kan være et godt tiltak både for dere som bor i huset og for miljøet. For at ovner skal merkes med svanen, må leverandøren dokumentere effektiv forbrenning og lave partikkelutslipp. Fyring med ved eller pellets er bioenergi som ikke bidrar til økte utslipp av klimagasser. Dersom dere også velger svanemerkede vinduer som slipper minst mulig varme ut og minst mulig kulde inn, har familien gjort et energibesparende klimatiltak.

Det er alltid rom for forbedringer. Derfor skjerpes kravene til de offisielle miljømerkene hvert tredje til femte år. Slik blir miljømerkede produkter og tjenester alltid de beste miljøvalgene. I år strammes miljøkravene inn for en rekke produkter og tjenester, som for eksempel vaskemidler, tørkepapir, hoteller og bilpleiemidler.

Forbruket av varer og tjenester har økt jevnt i industrilandene i mange tiår og øker nå også kraftig i mange utviklingsland. Økende utslipp av klimagasser og miljøgifter og en stadig vekst i avfallsmengdene er en følge av denne utviklingen. En ytterligere tre- til seksdobling av verdensøkonomien ventes innen 2050. Uten mottiltak vil utslippene av klimagasser øke med 70 prosent i løpet av et par tiår. Det vil med andre ord kreves store endringer i produksjons- og forbruksmønstre dersom utviklingen skal bli bærekraftig. Framtidige varer og tjenester må derfor oppnås med langt mindre bruk av ressurser, energi og skadelige kjemikalier enn i dag. Hvordan skal det skje?

Det er flere forhold som fremmer nyskaping og utvikling av mer miljøvennlige produkter. Ett av de viktigste er å få flere til å bli miljøbevisste kunder, kunder som stiller konkrete miljøkrav til produktene og som krever stadig miljøforbedring. Gjennom kjøp av miljømerkede produkter og ved å ta miljøbevisste valg kan du som forbruker utgjøre en forskjell. La de miljøskadelige produktene stå igjen i hyllene. Velg miljøvennlig og send et tydelig signal til produsentene og importørene at det lønner seg å ta miljøansvar – nå!

Forrige artikkel:ATV i Danmarks CupNeste artikkel:Norges beste bok
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode