Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fe2d554cc51811df2026b84f87f290ee

Plastsøpla flyter --

- Er det meningen at alle skal tre plasten gjennom et lite hull på returpunktene? spør en leser av Liernett, og Renovasjonsselskapet svarer på henvendelsen --

Tidligere i sommer fikk vi en henvendelse fra Per Syrdahl i Sylling:

- Som bonde er jeg naturligvis nøye med å ta vare på og levere landbruksplast på det rette stedet. Verre er det med husholdningsplasten. Jeg kan ikke forstå at det skal være meningen at alle i Sylling skal tre en og en plastpose/påleggsplast og salateske ned igjennom et lite hull på miljøstasjonen i Sylling sentrum. Dette må jo bli anselige mengder hvis alle gjorde det. Når boksen ikke alltid er full når jeg kommer med mitt, må det komme av at mesteparten går i restsøpla. Er dette noe å ta opp i avisen?

Vi har tatt opp denne saken med Even Midtun i Renovasjonselskapet i drammensregionen.

- Er denne henvendelsen vedrørende plastbeholderne enestående eller har dere fått flere henvendelser på samme tema?

Generelt:
RfD er opptatt av at kildesorteringen skal være god og at tjenesten skal være godt tilrettelagt. Vi er inneforstått med at det krever en viss motivasjon innen hver familie for å følge sorteringssystemet slik det er forutsatt. Derfor følger vi med på publikums oppfatning av tjenesten, jfr brukerundersøkelser, og vi foretar omfattende mengdemålinger av avfallstyper fra hhv husholdninger, returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

På fire år er avfallsproduksjonen økt med 20 prosent.  Plast og papir er de fraksjonene som har svært markant økning. Samtidig vet vi at disse avfallstypene er interessante for sluttbehandlere. Det er derfor viktig for oss at vi samler inn mest mulig og at fraksjonene er så rene som mulig.

Vi samler inn papir på hjemmenivå, nå ønsker vi å teste ut om det samme kan gjøres på plastsiden.

Henvendelsen er for så vidt ikke enestående, og problemet er heller ikke ukjent for RfD. Det er derfor iverksatt et pilotforsøk i avgrensede områder i hhv Modum og Drammen kommune der plast vil bli hentet på hjemmenivå èn gang pr mnd. Vi ser at plastmengden på returpunktene øker, for så vidt ikke overraskende, da plastavfall øker generelt.

- Har dette vært til drøfting tidligere?

- Ja, på bakgrunn av ovenstående kan man si dette har vært drøftet tidligere.

- Er det eventuelt aktuelt å se om man finner praktiske forbedringer på returpunktene eller må man rett og slett reise ned til Gjenbruksstasjonen?

- Vi har endringer i tjenesten i sikte. Det krever relativt stor administrasjon å legge om tjenestetilbudet overfor 70 000 abonnenter, derfor må vi være sikre på metodevalg etc. Men vi vet dette er ønsket av abonnentene, vi har bl.a. gjennomført brukerundersøkelser som bekrefter dette.

Man kan selvsagt reise til gjenvinningsstasjonene i regionen med sin plast, men vi ser at det er behov for en løsning som er orientert mot.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode