Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a8dcb7c61e6d0a770436170683e7a6c4

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Forutsetningen for vedtaket er at det ikke er i strid med Opplæringsloven. Den sier blant annet at reklame som vurderes å ikke skape kommersielt press eller i stor grad påvirker holdninger, adferd og verdier på skolens område.

I vedtaket heter det også at Lier Idrettsråd fordeler reklameplass og reklameinntekter etter søknad fra idrettslag som benytter anlegget.

Kommunen skal godkjenne reklamen før den henges opp. Reklamen settes opp i samarbeid med de stedlige driftsansvarlige etter anvisning fra anleggseier. Eier av reklamen er ansvarlig før den henges opp. Eier er også ansvarlig for oppsett, fjerning, sikkerhet og at den er forsvarlig festet.

Det tillates inntil 16 reklameenheter i håndballhaller og seks i flerbrukshaller (Lierbyen og Lierhallen). Ved uteanlegg tillates det 24 enheter på 11-baner.

Midlertidig reklame.

Det tillates inntil 50 kvm i forbindelse med idrettsarrangement som f eks cuper.. Her må aarangøren sørge for oppsetting, sikkerhet og fjerning etter arrangementet. Reklamesalget tilfaller selvsagt arrangøren.

Vedtaket ble gjort med åtte (4 H, Krf, Sp og Frp) mot fem stemmer (¤ Ap og SV).

NB. Formannskapet skal i sitt møte i kveld gjøre et endelig vedtak. Men ut fra mandatfordelingen der er det lite sannsynlig at det blir endringer.

Verken Oslo, Drammen eller Bærum eksisterer det egne særskilte retningslinjer for reklame på kommunale idrettsanlegg som ikke gjelder rene skoleanlegg, eksempelvis Drammenshallen og Marienlyst stadion.

De gamle retningslinjene ble vedtatt 21.8. 1990. I det vedtaket het det blant annet det kunne tillates reklame i forbindelse med arrangement. Kravet var at det skulle søkes Kultursjefen om tillatelse. Maks areal har vært 50 kvadratmeter. Hallmester eller banemester skulle føre tilsyn.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 16. februar 2012 17:46: Idrettsglad
Dette var gode nyheter. For å unngå at foreldrebetalingen blir uoverstigelig er dette bra!
Torsdag 16. februar 2012 21:43: Dag-Frode Gulsrud
Det er trist at Lier kommune ikke satser på idretten i Lier. De ser på det som viktigere å støtte underskuddsprosjekter som St.hallvardspillet. Det er lov å bruke sunn fornuft, det har ikke dere gjort i denne saken.
Fredag 17. februar 2012 12:34: Karl Bellen
Nå tror jeg noen har missforstått. Dette er vel et godt tilbud til idretten selv om det ikke dekker opp den reduksjon som ble satt i verk 2012. Tror ikke man kan sette opp fotball mot St.Halvardspillet. Det blir feil. Men nå har de idrettslag som ikke har privat anlegg mulighet til mange 10 talls tusen kroner i nye inntekter. Håper man lykkes med sponsorer.
Fredag 17. februar 2012 20:25: Dag-Frode Gulsrud
Barne og ungdomsidretten er viktigere en St.Halvardspillet hvor fåtallet av tilskuerne er fra Lier. Hvor går ekstrabevilgning på kr. 1,5 millioner til kultursektoren ?? er det til en ekstern konsulent for å se ann nytt kulturhus som det ikke er behov for. Vi har nok av lokaler rundt omkring i Lier som det virker som at kommunen ikke bryr seg så mye om.
Tirsdag 28. februar 2012 22:21: Dag-Frode Gulsrud
Hvor gikk ekstrabevilgning på kr. 1,5 millioner til kultursektoren ?? Er det hemmelig ??
Onsdag 29. februar 2012 08:44: Jørgen
Ikke mer hemmelig enn at dette kan leses på kommunens hjemmesider: 3/2012 Økt ramme for kultursektoren

Tjenesteutvalgets vedtak:
1. Rammeøkning for kultursektoren på 1,5 mill kr fordeles slik:
- Lier kulturskole, kr 520.000
- Lier bibliotek, kr 430.000
- Kultur og Fritid, kulturdelen, kr 550.000
2. Økningen innarbeides i Handlingsprogrammet 2012 -2015.
Kr. 520 000 til Lier kulturskole til økte elevtilbud, dekning av økte personalkostnader og datautstyr og instrumenter.
Kr. 430 000 til Lier bibliotek til å finansiere fortsatt drift av Sylling filial, samt til teknologisk oppdatering og vedlikehold.
Kr. 550 000 til Kultur og Fritid: kulturdelen til dekning av tilskudd til større og mindre kulturarrangement, samt til oppgradering av teknisk utstyr i lokaler som brukes av det lokale kulturlivet. Lier musikkverksted skal tilgodesees innenfor rammen til Kultur og Fritid.
Onsdag 14. mars 2012 21:42: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre har ikke kommunen prioritert barne og ungdomsidretten, det er jo ikke så viktig del av kultur i Lier. Ligger det åpent hvor mye penger kommune brukte på OL søknaden til OSLO Søknad ?

Lurer også på om det nå er lov å henge opp reklameskilt i kommunale gymsaler som feks Egge skole og Oddevall skole. Det bør være likt for alle idrettslag ikke bare de med idrettshall.
Søndag 24. juni 2012 20:38: Dag-Frode Gulsrud
Lurer på om det nå er lov å henge opp reklameskilt i kommunale gymsaler som feks Egge skole og Oddevall skole. Det bør være likt for alle idrettslag ikke bare de med idrettshall.

Det er flere idrettslag enn Sylling, Liungen og Lier i Lier kommune
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode