Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Forutsetningen for vedtaket er at det ikke er i strid med Opplæringsloven. Den sier blant annet at reklame som vurderes å ikke skape kommersielt press eller i stor grad påvirker holdninger, adferd og verdier på skolens område.

I vedtaket heter det også at Lier Idrettsråd fordeler reklameplass og reklameinntekter etter søknad fra idrettslag som benytter anlegget.

Kommunen skal godkjenne reklamen før den henges opp. Reklamen settes opp i samarbeid med de stedlige driftsansvarlige etter anvisning fra anleggseier. Eier av reklamen er ansvarlig før den henges opp. Eier er også ansvarlig for oppsett, fjerning, sikkerhet og at den er forsvarlig festet.

Det tillates inntil 16 reklameenheter i håndballhaller og seks i flerbrukshaller (Lierbyen og Lierhallen). Ved uteanlegg tillates det 24 enheter på 11-baner.

Midlertidig reklame.

Det tillates inntil 50 kvm i forbindelse med idrettsarrangement som f eks cuper.. Her må aarangøren sørge for oppsetting, sikkerhet og fjerning etter arrangementet. Reklamesalget tilfaller selvsagt arrangøren.

Vedtaket ble gjort med åtte (4 H, Krf, Sp og Frp) mot fem stemmer (¤ Ap og SV).

NB. Formannskapet skal i sitt møte i kveld gjøre et endelig vedtak. Men ut fra mandatfordelingen der er det lite sannsynlig at det blir endringer.

Verken Oslo, Drammen eller Bærum eksisterer det egne særskilte retningslinjer for reklame på kommunale idrettsanlegg som ikke gjelder rene skoleanlegg, eksempelvis Drammenshallen og Marienlyst stadion.

De gamle retningslinjene ble vedtatt 21.8. 1990. I det vedtaket het det blant annet det kunne tillates reklame i forbindelse med arrangement. Kravet var at det skulle søkes Kultursjefen om tillatelse. Maks areal har vært 50 kvadratmeter. Hallmester eller banemester skulle føre tilsyn.

8 kommentarer

Torsdag 16. februar 2012 17:46: Idrettsglad
Dette var gode nyheter. For å unngå at foreldrebetalingen blir uoverstigelig er dette bra!
Torsdag 16. februar 2012 21:43: Dag-Frode Gulsrud
Det er trist at Lier kommune ikke satser på idretten i Lier. De ser på det som viktigere å støtte underskuddsprosjekter som St.hallvardspillet. Det er lov å bruke sunn fornuft, det har ikke dere gjort i denne saken.
Fredag 17. februar 2012 12:34: Karl Bellen
Nå tror jeg noen har missforstått. Dette er vel et godt tilbud til idretten selv om det ikke dekker opp den reduksjon som ble satt i verk 2012. Tror ikke man kan sette opp fotball mot St.Halvardspillet. Det blir feil. Men nå har de idrettslag som ikke har privat anlegg mulighet til mange 10 talls tusen kroner i nye inntekter. Håper man lykkes med sponsorer.
Fredag 17. februar 2012 20:25: Dag-Frode Gulsrud
Barne og ungdomsidretten er viktigere en St.Halvardspillet hvor fåtallet av tilskuerne er fra Lier. Hvor går ekstrabevilgning på kr. 1,5 millioner til kultursektoren ?? er det til en ekstern konsulent for å se ann nytt kulturhus som det ikke er behov for. Vi har nok av lokaler rundt omkring i Lier som det virker som at kommunen ikke bryr seg så mye om.
Tirsdag 28. februar 2012 22:21: Dag-Frode Gulsrud
Hvor gikk ekstrabevilgning på kr. 1,5 millioner til kultursektoren ?? Er det hemmelig ??
Onsdag 29. februar 2012 08:44: Jørgen
Ikke mer hemmelig enn at dette kan leses på kommunens hjemmesider: 3/2012 Økt ramme for kultursektoren

Tjenesteutvalgets vedtak:
1. Rammeøkning for kultursektoren på 1,5 mill kr fordeles slik:
- Lier kulturskole, kr 520.000
- Lier bibliotek, kr 430.000
- Kultur og Fritid, kulturdelen, kr 550.000
2. Økningen innarbeides i Handlingsprogrammet 2012 -2015.
Kr. 520 000 til Lier kulturskole til økte elevtilbud, dekning av økte personalkostnader og datautstyr og instrumenter.
Kr. 430 000 til Lier bibliotek til å finansiere fortsatt drift av Sylling filial, samt til teknologisk oppdatering og vedlikehold.
Kr. 550 000 til Kultur og Fritid: kulturdelen til dekning av tilskudd til større og mindre kulturarrangement, samt til oppgradering av teknisk utstyr i lokaler som brukes av det lokale kulturlivet. Lier musikkverksted skal tilgodesees innenfor rammen til Kultur og Fritid.
Onsdag 14. mars 2012 21:42: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre har ikke kommunen prioritert barne og ungdomsidretten, det er jo ikke så viktig del av kultur i Lier. Ligger det åpent hvor mye penger kommune brukte på OL søknaden til OSLO Søknad ?

Lurer også på om det nå er lov å henge opp reklameskilt i kommunale gymsaler som feks Egge skole og Oddevall skole. Det bør være likt for alle idrettslag ikke bare de med idrettshall.
Søndag 24. juni 2012 20:38: Dag-Frode Gulsrud
Lurer på om det nå er lov å henge opp reklameskilt i kommunale gymsaler som feks Egge skole og Oddevall skole. Det bør være likt for alle idrettslag ikke bare de med idrettshall.

Det er flere idrettslag enn Sylling, Liungen og Lier i Lier kommune

Flere saker fra arkivet

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Aksjoner

Noen yrkesgrupper har større betydning enn andre. Det er særlig merkbart ved såkalte aksjoner eller også ved streiker. Flyvelederne er en av gruppene med stor betydning for mange.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Et spark framover

Et sannsynlig vedtak kommunestyret i neste uke til fordel for den store kunstgressbanen vil bety enormt mye for Lier IL som har en av de største fotballgruppene i Buskerud.

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Bondens marked i Drammen i dag

Ragnar Swift fra Lier er blant veteranene på Bondens marked i Drammen, der gårdsprodukter frembys midt på Bragernes torg.

Klart for ny suksess

Styret for Jordbæreventyret samlet de frivillige for den siste informasjonen i aulaen ved Sylling skole i kveld.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Mesta fremskritt.

Overgangen fra industrisamfunn til kommunikasjonssamfunn har gått som smurt. Da jeg var ung var store deler av norsk næringsliv statseid, nå er det de nye popstjernene – finansakrobater og børshaiene som eier Norge. Jeg skjønner ikke hva jeg sitter igjen med, men nå er jeg en gang relativt enfoldig.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

- Jeg ble rørt

Det sa Unni Hafskjold, etter at det ble klart at hun hadde fått årets kulturpris

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Tomra i Lier sier opp 40, uten forvarsel..

Etter det en av de oppsagte forteller, er det stor harme på Tomra i Lier, da mange ansatte igår fikk utlevert en gul postit-lapp, hvor det sto at de dagen etter måtte i møte hos ledelsen. Når vedkommende spurte hva det gjaldt, kunne ikke budbringeren si noe om det..

Nye Lier stasjon tar form

Arbeidet med forlengelsen av plattformene ved Lier stasjon tar tid, men nå begynner man å se resultatene.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Optimistisk fotballeder

- Vi forholder oss til at entreprenøren er sitt ansvar bevisst i forhold til vedtaket i Drammen Tingrett, sier Knut Grothaug i Liungen.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Trøkk av ypperste klasse

Det lover herrelandslagets hovedleder, Roar Bogerud (th) fra Sylling, i en fersk rapport til Liernett før kveldens kamp mot Danmark i Drammenshallen

Må ha det - bare må ha det… eller?

Ukens petit er skrevet av Rune T. Berg

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Felles lag her i 2012

Som ventet ble Intensjonsavtalen vedtatt for samarbeid om 11 er fotball på de ekstraordinære årsmøtene i Liungen og Spa/Bra, enstemmig i Liungen, men det var ikke full enighet i Spa/Bra -

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

- Sett egne grenser for pengespill

87 prosent av Norges befolkning mener de ikke har problemer med pengespill. De 650.000 øvrige bør ta en titt på spillevett.no før både vett og penger forsvinner.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

Lierdagene: Fire uker igjen

Årets arrangement blir vesentlig mer miljøvennlig enn de tidligere.

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Egge slått på målstreken

Eplemosten fra Egge Gård var nær ved å bli kåret til Norges beste, men mosten fra Gvarv ble vinneren.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Undervarme neste år?

- Det arbeides med ulike alternativer for å koble til varme under den nye kunstgressbanen på Lier stadion, sier Knut Grothaug ( på bildet th), leder av fotballgruppa i Liungen

Likevel toppseriespill for Liungen

Asker tapte anken om lisensavslag i ettermiddag. Det var sjokk, fortvilelse og stor skuffelse på Føyka etter avgjørelsen litt før klokka 18 i dag. Liungen blir dermed tilbudt plass i kvinnefotballens øverste divisjon.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Vil forlenge plattformene, men mangler tid og penger

Arbeidet med å forlenge plattformene på Lier stasjon er utsatt på ubestemt tid.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Ny pub i Lierbyen

Toget på Gamle stasjon utvidet med pub i den andre vogna i kveld, noen timer etter at de faste kafègjestene Laila og Hanna Eggum hadde vært innom

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Opprustning i skiltjungelen

Selv om Liertoppen fikk dispensasjon, må kjøpesenteret og andre (her nabo Bauhaus) nøye seg med reduserte bokstavstørrelser inntil videre --

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Mer forvirring på Stoppenkollen

At eiendomsmeglere jukser med populære adresser, viste vi i en tidligere artikkel om Nøste Terrasse. Nå tøyer Dialog Eiendomsmegling sannheten igjen.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Asker er flyttet ned - Liungen kan få toppserieplass

I dag ble det endelig avgjort at Asker mister plassen i toppserien fotball kvinner. Dette kan åpne for Liungen som mistet plassen i fjor.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Pressemelding

Drammenregionens brannvesen IKS har i dag oppfordret barnehager, beredskapsansvarlige med flere til å sette i gang forebyggende tiltak i barnehagene.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

DT ønsker ikke storskjerm

Storskjermen som NRK og Drammen kommune ønsker i Drammen sentrum skaper debatt. Saken har blitt utsatt, og Drammens Tidende beskyldes for å bidra til utsettelsen.

Testritt uten sikkerhet?

Før Asker Sykkelklubb arrangerte sitt testritt langs den svingete og trafikkerte riksvei 285 mellom Sørsdal og Nordal var det ikke søkt om tillatelse ---

Lierdagene: To uker igjen!

Den populære nedtellingskalenderen på LIERDAGENE.NO viser at det nå bare er to uker igjen til Lierdagene 2011. De siste brikkene faller på plass.

Kommunen hjelper også ofrene

Liungene støtter ikke bare via Røde Kors sine bøssebærere, men det blir høyst sannsynlig også bevilget et beløp av kommunale midler i morgen.

Fotballfest for de yngste

- Over 100 lag er påmeldt for spill på våre åtte baner i helga, sier fotballformann Helge Røed (bildet) til Liernett

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --